หวยสด

การขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งฯ มีกระบวนการอย่างไร และใช้เวลาประมาณกี่นาที? 

ซ้อมก่อนหวยออก! รู้หรือไม่ว่า หากถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องทำอย่างไร สามารถนำสลากที่ถูกรางวัลไปขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินบแบ่งรัฐบาล แต่จะมีขั้นตอนการรับรางวัลอย่างไร และแต่ละรางวัลจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ วันนี้เราหาคำตอบมาให้ทุกคนแล้ว

หวยสด

โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ว่า ขั้นตอนการรับรางวัลมี 2 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ติดต่อสอบถามและรับบัตรคิว 

  2. รับเงินรางวัลและชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษี

หวยสด

นอกจากนั้นเว็บไซ์กองสลากฯ ยังระบุสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมารับรางวัลไว้ 2 สิ่ง ดังนี้

  • สลากที่ถูกรางวัลพร้อมลงชื่อหลังสลาก

  • บัตรประจำตัวประชาชน

หวยสด

มาถึงในส่วนที่หลายคนสงสัยนั่นก็คือ “การขึ้นรางวัลจะใช้เวลาประมาณกี่นาที?” ซึ่งจากภาพด้านบนสามารถสรุปได้ดังนี้

  • ขึ้นเงินรางวัลไม่เกิน 10 ฉบับ = ใช้เวลา 15 นาที

  • ขึ้นเงินรางวัลไม่เกิน 1,000 ฉบับ = ใช้เวลา 48  นาที

  • ขึ้นเงินรางวัลไม่เกิน 2,500 ฉบับ = ใช้เวลา  2 ชั่วโมง

  • และขึ้นเงินรางวัลรางวัลที่ 1 = ใช้เวลา 30 นาที

ส่วนที่ต้องมีการระบุเวลาไว้สำหรับการขึ้นเงินรางวัลสลากจำนวนมาก เพราะมิได้มีเพียงผู้ถูกรางวัลรายย่อยเท่านั้นที่มาขึ้นรางวัล หากยังมีผู้รับซื้อสลากที่มาขึ้นรางวัลอีกด้วย

ทั้งนี้หากการจ่ายรางวัลต่ำกว่า 20,000 บาท ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจ่ายเป็นเงินสด แต่หากเกินกว่านั้นจะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารกรุงไทย โดยหากจ่ายเป็นเงินสดจะหักค่าอากรสแตมป์ 1 บาท ทุก ๆ เงินรางวัล 200 บาท แต่หากจ่ายเป็นเช็ค จะหักจากเช็คที่นำจ่ายเลย

หวยสด

หวยสด

 

ข้อควรรู้

1.) ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732

2.) เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)

     – ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.

     – ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3.) การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4.) การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว