หวยสดหวยสดหวยสด

วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ประกาศห้ามคน 18 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้า ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. ถึง 4 พฤษภาคมนี้ 

เนื่องด้วยสถานะการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดหนักขึ้นในตอนนี้ รวมถึงภายใน จ.นครศรีธรรมราชเอง พบผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นในจำนวนมาก ทำให้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช จึงต้องออกประกาศ เรื่อง “งดการทำกิจกรรมภายในวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ของกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด” ทั้งนี้เพื่อเป็นปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด รวมถึงเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้มีจิตศรัทธา และเจ้าหน้าที่ภายในวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

หวยสด

หวยสด

โดยในประกาศวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ฉบับนี้ มีข้อความระบุว่า “ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดรอบใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และปฏิบัติการตามมาตรการภาครัฐอย่างเคร่งครัด 

ดังนั้นคณะกรรมการวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จึงออกประกาศปิดการเข้าทำกิจกรรมภายในวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) เฉพาะของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ได้แก่ 

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ชลบุรี
 3. สมุทรปราการ 
 4. ประจวบคีรีขันธ์
 5. สมุทรสาคร
 6. ปทุมธานี
 7. เชียงใหม่
 8. นครปฐม
 9. ภูเก็ต
 10. นครราชสีมา
 11. นนทบุรี
 12. สงขลา
 13. ตาก
 14. อุดรธานี
 15. สุพรรณบุรี
 16. สระแก้ว
 17. ระยอง 
 18. ขอนแก่น 

เพิ่มเติม และผู้ที่มีไทม์ไลน์ (Tiimeline) เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) หรือในกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน

ดังนั้นขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุด งด การเดินทางมาทำกิจกรรมในวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ลงชื่อพระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)”

หวยสด

อย่างไรก็ตามจากประกาศข้างต้น หวยสด ขอแนะนำให้คอหวยทั้งหลายจากทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะ 18 จังหวัดพื้นที่สีแดงดังกล่าว งดไปไหว้ขอพรกันก่อนระยะหนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม และหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนสามารถไปไหว้ขอพร เคารพสักการะได้นั้น ทางหวยสดจะรีบนำข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป