หวยสด

สถิติหวยออกเดือน ‘พฤษภาคม’ ย้อนหลัง 30 ปี 

สถิติหวยออกประจำเดือน ‘พฤษภาคม’ ย้อนหลัง 30 ปี ตั้งแต่งวดพฤษภาคม 2533 – งวดพฤษภาคม 2563 สำหรับเดือนนี้จะมีความพิเศษตรงที่หวยจะออกในวันที่ 2 พฤษภาคม ซึ่งตามปกติสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยจะออกทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน แต่ในวันที่ 1 พฤษภาคมนั้น ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้กำหนดวันออกรางวัลให้เป็นวันที่ 2 เดือนพฤษภาคมแบบถาวรในทุกๆ ปี มาดูกันเลยว่า 30 ปีที่ผ่านมา เดือนพฤษภาคม หวยออกเลขอะไรไปบ้าง 

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2563

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

051095

22

191 364

285 430 

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

962526

71

828 018

949 669

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

061324

25

699 374

043 476

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2561

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

075629

20

506 047

130 357

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2561

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

248038

85

225 602

980 527

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2560

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

454891

53

603 490

396 008

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2560

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

008656

35

773 923

949 573

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2559

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

141737

98

268 087

975 382

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2559

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

399459

02

671 046

238 403

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2558

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

011421

38

484 799 851 928

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2558

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

543466

30

163 195 366 818

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2557

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

087523

20

112 150 246 505

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2557

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

103297

52

143 158 673 797

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2556

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

687125

56

034 261 390 945

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2556

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

603458

07

272 359 516 830

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2555

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

814418

31

101 309 504 902

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2555

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

889501

29

426 468 589 597

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2554

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

406417

05

044 071 700 889

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2554

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

054136

85

133 421 524 945

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2553

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

480012

12

008 151 293 770

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2553

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

360371

06

040 382 517 618

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2552

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

111411

54

362 368 838 892

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2552

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

294452

11

222 301 549 947

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2551

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

329231

69

120 193 214 355

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2551

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

453011

62

001 133 001 792

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2550

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

232897

25

585 751 858 924

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2550

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

430374

81

442 553 729 881

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2549

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

100344

71

386 463 696 811

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2549

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

024554

27

006 082 117 438

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2548

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

867134

97

376 465 648 693

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2548

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

772467

43

017 073 383 815

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2547

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

589207

13

253 492 526 992

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2547

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

653403

91

101 385 550 822

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2546

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

552784

20

048 362 608 699

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2546

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

135603

12

386 498 522 870

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2545

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

598714

76

394 508 725 765

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2545

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

590664

56

503 695 739 764

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2544

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

091982

61

055 080 437 507

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2544

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

205095

64

099 294 543 980

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2543

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

009315

56

035 174 226 929

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2543

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

070715

20

287 422 740 979

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2542

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

618818

16

074 843 870 884

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2542

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

691483

45

003 184 686 715

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2541

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

840043

63

258 950 981 984

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2541

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

663807

72

143 325 802 946

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2540

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

088067

52

510 621 769 896

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2540

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

388437

38

025 056 656 728

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 พฤษภาคม 2539

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

978140

75

321 443 523 718

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2539

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

247351

54

175 234 661 978

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 พฤษภาคม 2538

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

220381

55

460 488 511 597

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2538

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

504692

88

268 273 304 886

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2537

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

2071764

29

093 535 544 746

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2537

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

3072877

69

170 317 521 535

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2536

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

1633983

53

109 606 740 812

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2536

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

7749508

99

532 661 783 916

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2535

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

2827496

59

246 333 738 890

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2535

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

5765397

86

079 104 444 732

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2534

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

2532303

63

269 688 802 931

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2534

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

4222124

63

296 536 630 836

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2533

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

5071272

34

465 565 815 942

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2533

รางวัลที่ 1

2 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

5898868

01

078 186 644 668