หวยสด

อุปกรณ์และวิธีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล มีอะไรบ้าง แตกต่างกันยังไง?

อุปกรณ์และวิธีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

1) วงล้อออกรางวัล 

หวยสด

ใช้สําหรับการออกรางวัลที่ 4 และ 5 มีจำนวนทั้งหมด 12 วง เลือกใช้เพียง 6 วงเท่านั้น เนื่องจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมีเพียง 6 หลัก วงล้อที่เหลือใช้เป็นชุดสำรองในกรณีที่วงล้อที่เลือกไว้มีปัญหา ไม่สามารถใช้ในการออกรางวัลได้

ลักษณะวงล้อ 

 1. ทำจากพลาสติกโปร่งใส มีแกนวงล้อติดจานเฟืองโลหะหมุนได้โดยรอบและด้านหน้าของวงล้อจะมีกรอบสีแดงล้อมรอบกระจังสี่เหลี่ยม 

 2. รอบวงล้อแต่ละวง มีหมายเลขตั้งแต่ 0 – 9 กำกับ ครบทั้ง 10 หมายเลข 

 3. หมายเลข 0-9 ในแต่ละวง จะไม่เรียงลำดับหมายเลข โดยในแต่ละวง จะมีการคละหมายเลขไม่ซ้ำกัน

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัลจะเป็นประธานกรรมการที่รับเชิญมาร่วมทําการ ออกรางวัลในงวดนั้น

การใช้งาน

 1. ผู้ที่ทำหน้าที่หมุนวงล้อ จะหมุนโดยใช้มือสลับกัน ขวา – ซ้าย และเมื่อหมุนรางวัลครั้งหนึ่งแล้ว จะขยับเลื่อนตำแหน่งไปวงล้อหลักถัดไป ฉะนั้น วงล้อจะถูกหมุนสลับ ขวา – ซ้าย ทุกครั้งของการออกรางวัล

 2. วงล้อจะถูกหมุนไม่ต่ำกว่า 3 รอบต่อครั้ง และเมื่อวงล้อหยุดหมุน หมายเลขที่ปรากฎในกรอบสีแดง จะเป็นผลรางวัล


2) เครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multipick

หวยสด

ใช้สําหรับการออกรางวัลที่ 2 และ 3 ประกอบด้วยเครื่องออกรางวัล 1 ชุด (6หลัก) และลูกปิงปองหมายเลข จํานวน 12 ชุด ซึ่งจะ เลือกใช้ลูกปิงปองหมายเลขเพียง 6 ชุดเท่านั้น เนื่องจาก การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล มีเพียง 6 หลัก

ลักษณะเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multipick 

 1. ใช้ระบบแรงลม เป่าลมเพื่อให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกัน 

 2. ลูกปิงปองแต่ละชุด จะมีหมายเลข 0 – 9 กํากับ โดยหมายเลขเดียวกันจะมีสีเดียวกัน และหมายเลข 0 – 9 จะมีสีไม่ซ้ํากัน 

 3. ก่อนทําการออกรางวัลจะนําลูกปิงปองในแต่ละชุด บรรจุลงในช่องเครื่อง อัตโนมัติ Multipick ของแต่ละหลัก

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล 

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัลจะเป็นประธานกรรมการที่รับเชิญมาร่วมทําการ ออกรางวัลในงวดนั้น

การใช้งาน 

 1. ประธานกรรมการจะเป็นผู้กดปุ่มสัญญาณเพื่อทําการออกรางวัล โดยปุ่ม สัญญาณจะมีหมายเลข 1 – 3 หมายเลข 1 เริ่มการออกรางวัล หมายเลข 2 เครื่องทํางาน โดยระบบลมจะเป่าลมให้ลูกปิงปองด้านในแต่ละหลักคละกัน หมายเลข 3 ลมจะดันลูกปิงปองลูกใดลูกหนึ่งขึ้นมาบนกรวยด้านบนของเครื่อง ออกรางวัลอัตโนมัติ เพื่อเป็นผลของรางวัล 

 2. เครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ จะใช้สําหรับการออกรางวัล ณ ห้องออกรางวัล สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ส่วนการออกรางวัลสลากสัญจร จะใช้วงล้อในการออกรางวัลแทน


3) อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี 1

หวยสด

ใช้สําหรับการออกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว และรางวัลที่ 1 มีจํานวน 7 ชุด และลูกบอลหมายเลข มีจํานวน 6 ชุด

ลักษณะอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี 1 

 1. อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี 1 ด้านหน้าและด้านข้างโปร่งใส ด้านหลังทึบแสง ภายในมีแกนพลาสติกใสสําหรับคละลูกบอลหมายเลข ด้านข้างมีด้ามจับ เป็นแบบคันยก สําหรับให้กรรมการออกรางวัลยกคันยก เพื่อให้ลูกบอล ตกลงมาในที่รองรับด้านหน้า ฐานของอุปกรณ์ระบุหมายเลขหลักที่ 1 – 6 เว้นอุปกรณ์หลักกลางไม่มีหมายเลขกํากับ ซึ่งจะใช้เฉพาะการออกรางวัลที่ 1 

 2. ลูกบอลหมายเลข มีลักษณะด้านหน้าทึบแสง และด้านหลังโปร่งใส แต่ละ ลูกจะมีหมายเลขกํากับทั้ง 2 ด้าน ลูกบอลแต่ละชุดประกอบด้วยหมายเลข 0 -9 จํานวน 10 หมายเลข จะบรรจุอยู่ในตลับพลาสติกทึบแสง

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล 

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัลจะเป็นกรรมการ ที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัลในงวดนั้น จํานวน 6 ท่าน

การใช้งาน 

 1. ก่อนทําการออกรางวัล พนักงานหมุนของสํานักงานฯ จะแสดงหมายเลข ของลูกบอลที่ละ 1 หมายเลข และใส่ลงไปในอุปกรณ์พร้อมกันทั้ง 6 หลัก เริ่มจากหมายเลข 1 – 5 และทําการหมุนอุปกรณ์เพื่อให้ลูกบอลภายในคละกัน ก่อนแสดงหมายเลข 6 – 0 พร้อมทําการหมุนอุปกรณ์อีกครั้ง 

 2. เริ่มทําการออกรางวัลเรียงลําดับจาก รางวัลเลขหน้า 3 ตัว จํานวน 2 ครั้ง เลขท้าย 3 ตัว จํานวน 2 ครั้ง เลขท้าย 2 ตัว จํานวน 1 ครั้ง และรางวัลที่ 1 

 3. ประธานกรรมการจะเป็นผู้กดปุ่มสัญญาณ เพื่อให้กรรมการที่ยืนประจําหลัก ทําการยกคันยก ลูกบอลลูกใดลูกหนึ่งจะตกลงมาในที่รองรับ ซึ่งเป็นผลของรางวัล นั้น ยกเว้นรางวัลที่ 1 ลูกบอลที่ตกลงมาในที่รองรับทั้ง 6 หลัก จะนําไปใส่ ที่อุปกรณ์กลาง และให้กรรมการแต่ละหลักออกไปที่อุปกรณ์กลางเพื่อทําการยก คันยกลูกบอลที่ตกลงมาในที่รองรับ พนักงานจะนํากลับไปวางที่หลักของตน เพื่อเป็นการเรียงลําดับใหม่เฉพาะรางวัลที่ 1

4) ลูกบอลสีแทนตําแหน่งรางวัล 

หวยสด

ใช้แทนตำแหน่งรางวัลที่ 2-5 โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสี่ยงจับลูกบอลสีว่าจะเริ่มทำการออกรางวัลใดเรียงลำดับก่อนหลัง มีจำนวน 4 สี ดังนี้ 

 • สีเหลือง แทนตำแหน่งรางวัลที่ 2 มีจำนวน 5 รางวัล 

 • สีชมพู แทนตำแหน่งรางวัลที่ 3 มีจำนวน 10 รางวัล 

 • สีเขียว แทนตำแหน่งรางวัลที่ 4 มีจำนวน 50 รางวัล 

 • สีน้ำเงิน แทนตำแหน่งรางวัลที่ 5 มีจำนวน 100 รางวัล

 

5) ลูกยางหมายเลข 

หวยสด

ใช้สำหรับให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับ มี 2 ชุด ประกอบด้วย 

 • ชุดที่ 1 : ใช้สำหรับเสี่ยงหลักออกรางวัล มีจำนวน 6 ลูก ประกอบด้วยหมายเลข 1-6 

 • ชุดที่ 2 : ใช้สำหรับเสี่ยงหมายเลขกรรมการออกรางวัล เพื่อขึ้นไปออกรางวัลด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลที่ 1 ประกอบด้วยหมายเลขที่ 1-9 โดยในการออกรางวัลจะมีกรรมการเพียง 6 ท่านขึ้นไปทำหน้าที่ออกรางวัล

ที่มา: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล