หวยสด

เผยรายได้ของกองสลากฯ นำส่งรัฐ รวม 10 ปี 2.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 10 ปีที่แล้วกว่า 1 เท่าตัว

หวยสด

ผู้สื่อข่าวรายงานการนำส่งรายได้แผ่นดินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 โดยรายได้ของกองสลากฯ นั้นมาจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้น รายได้นำส่งแผ่นดินย้อนหลัง 10 ปี เป็นดังนี้

 • ปี 2560 สำนักงานสลากฯ นำส่งรายได้แผ่นดิน 30,947.72 ล้านบาท

 • ปี 2559 สำนักงานสลากฯ นำส่งรายได้แผ่นดิน 25,919.03 ล้านบาท

 • ปี 2558 สำนักงานสลากฯ นำส่งรายได้แผ่นดิน 15,432.63 ล้านบาท

 • ปี 2557 สำนักงานสลากฯ นำส่งรายได้แผ่นดิน 15,311.87 ล้านบาท

 • ปี 2556 สำนักงานสลากฯ นำส่งรายได้แผ่นดิน 15,082.02 ล้านบาท

 • ปี 2555 สำนักงานสลากฯ นำส่งรายได้แผ่นดิน 14,642.17 ล้านบาท

 • ปี 2554 สำนักงานสลากฯ นำส่งรายได้แผ่นดิน 14,636.30 ล้านบาท

 • ปี 2553 สำนักงานสลากฯ นำส่งรายได้แผ่นดิน 14,535.16 ล้านบาท

 • ปี 2552 สำนักงานสลากฯ นำส่งรายได้แผ่นดิน 13,284.48 ล้านบาท

 • ปี 2551 สำนักงานสลากฯ นำส่งรายได้แผ่นดิน 13,899.65 ล้านบาท

เมื่อรวมรายได้นำส่งแผ่นดินย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 พบว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถนำส่งรายได้เข้ารัฐบาลได้ 285,606.90 ล้านบาท

หวยสด

ทั้งนี้การจัดสรรรายได้ของกองสลากฯที่ได้จากการจำหน่ายสลากนั้นจะแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่เกิน 17% กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม 3% เงินรางวัล 6% และส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 20%

นอกจากรายได้ของการจำหน่ายแล้วยังมีในส่วนของ ดอกผลของเงินไม่น้อยกว่า 20% ของค่าจำหน่ายสลาก เงินราวัลค้างจ่ายสลากที่เกิน 2 ปี เงินรางวัลค้างจ่ายสลากบำรุงการกุศล ที่ค้างเกิน 10 ปี และ ดอกผลของเงินรางวัลค่าจำหน่ายสลาก 60%

หวยสด

นอกจากนั้น เมื่อดูจากภาพด้านบนนี้แล้ว จะพบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังติดท็อปอันดับ 1 จาก 10 อันดับรัฐวิสาหกิจนำเงินเข้ารัฐสูงสุดอีกด้วย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 46,598 ล้านบาท

 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท

 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28,619 ล้านบาท

 4. ธนาคารออมสิน 18,000 ล้านบาท

 5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท

 6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 8,890 ล้านบาท

 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,715 ล้านบาท

 8. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 6,230 ล้านบาท

 9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,922 ล้านบาท

 10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5,660 ล้านบาท

อื่นๆ 22,529 ล้านบาท

รวม 188,861 ล้านบาท

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ซึ่งไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ