หวยสด

 

ส่องโหงวเฮ้ง ไฝบนนิ้ว ชี้ชะตาบอกอะไรได้บ้าง

หวยสดไฝที่ข้อมือ

เป็นผู้ที่รักความก้าวหน้า มีความเพียรพยายาม
ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานที่ทำ มีไหวพริบดี มีจิตใจดีไม่คิดร้ายกับใคร

 

หวยสดไฝบนฝ่ามือ

เป็นคนที่มีความเพียรพยายาม หากได้ทำสิ่งไหนแล้วจะมีความจริงจังให้ไปถึงเป้าหมาย
ดวงคนรักจะเป็นคนที่มีความเสมอกันทั้งสติปัญญา ความสามารถส่งเสริมกันดี

 

หวยสด

ไฝที่หลังมือ
เป็นคนที่มีความคิดต่างกับคนอื่น มีความคิดสร้างสรรค์
มีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจผู้อื่น มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น ผู้คนให้ความไว้วางใจ

 

หวยสด

ไฝที่ง่ามมือ
เป็นคนมีบุคลิกภาพสุภาพ ใจเย็น ไม่มีวิวาทะกับใคร
มีเพื่อนฝูงรอบข้างมากมายด้วยความที่เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆ แล้วเย็นใจ
ชิวิตไม่ค่อยพบความยากลำบากมีพื้นดวงชะตาค่อนข้างดี

 

หวยสด

ไฝที่นิ้วหัวแม่มือ
ค่อนข้างเจ็บไข้ได้ป่วยง่าย
ด้านชะตาการงานสามารถเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้แต่อาจไม่ได้ก้าวกระโดดมาก ไปได้เรื่อยๆ

 

หวยสด

ไฝที่นิ้วชี้
เป็นคนที่มีเสน่ห์กับผู้พบเห็น เมื่อพบปัญหาสามารถแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดี
ชะตาชีวิตไม่พบเจอความเหนื่อยยากมาก ชีวิตคู่ค่อนข้างราบรื่น

 

หวยสด

ไฝที่นิ้วกลาง
เป็นที่นับหน้าถือตา เป็นคนโดดเด่นในสังคมที่อยู่
อ่อนน้อมไม่ถือตน ไม่ยึดติดวัตถุมากกว่าสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ

หวยสด

ไฝที่นิ้วนาง
ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ ไม่ชอบทำงานที่มีความซ้ำซาก
ด้านการเงินจึงขึ้นๆ ลงๆ ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นัก แต่ก็มีโอกาสด้านการงานเข้ามาในชีวิตบ่อยๆ

 

หวยสด

ไฝที่นิ้วก้อย
เรียนรู้เร็ว เฉลียวฉลาด ชอบศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำงานหาเงินเก่ง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ชีวิตดีขึ้นได้จากน้ำพักน้ำแรงของตนเอง

 

หวยสด

ไฝหลายนิ้ว
หากมีไฝมากกว่าหนึ่งนิ้วขึ้นไป เป็นคนที่มีน้ำใจโอบอ้อมช่วยเหลือเพื่อนฝูงที่มีปัญหาอยู่เสมอ
แต่ถึงแม้จะชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่เมื่อมีปัญหามักจะต้องเผชิญหน้าเพียงลำพัง