หวยสดพาไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล หลวงพ่อเหลือ แห่งวัดสร้อยทอง

หวยสดพาไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล หลวงพ่อเหลือ แห่งวัดสร้อยทอง

หวยสด : ประวัติของวัดสร้อยทอง

หวยสด
หวยสดพาไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล หลวงพ่อเหลือ แห่งวัดสร้อยทอง 1

วัดสร้อยทองนั้นอาจจะเป็นวัดที่เพื่อนๆหวยสดไม่ค่อยจะได้ยินกันมากนัก โดยวัดสร้อยทองนั้นมีชื่อเดิมว่าวัดซ่อนทอง ตั้งอยู่บนถนนประชาราษฏร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เชิงสะพานพระราม 7 ฝั่งพระนคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2394 huaysod ไม่เจอข้อมูลว่าใครเป้นคนสร้างวัดสร้อยทองขึ้นมา แต่พบข้อสันนิษฐานว่าผู้สร้างวัดน่าจะเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจาก เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์

หวยสด : ประวัติของหลวงพ่อเหลือ

หวยสด
หวยสดพาไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล หลวงพ่อเหลือ แห่งวัดสร้อยทอง 2

ภายในตัววัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นั้น ได้มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งสถิตอยู่ นั้นก็คือหลวงพ่อเหลือ ประธานในตัวพระวิหารจตุรมุข ซึ่งตัวหลวงพ่อเหลือเองนั้น เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะตรงกับ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร โดยมีพระเกศคล้ายคลึงกับเปลวเพลิง , หน้าตักกว้าง , นิ้วประดิษฐานอยู่ที่บนฐานชุกชี หลวงพ่อเหลือนั้นถูกสร้างมาจากโลหะหล่อที่เหลือจากการหล่อพระประธานวัดสร้อยทองในปี พ.ศ. 2445 จึงเป็นที่มาของชื่อนั้นเอง

หวยสด : ตำนานของหลวงพ่อเหลือ

หวยสด
หวยสดพาไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล หลวงพ่อเหลือ แห่งวัดสร้อยทอง 3

huaysod ทราบมาว่าหนึ่งในตำนานของหลวงพ่อเหลือคือภายในเกศของหลวงพ่อเหลือนั้นได้บรรจุไปด้วยพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันต์ถึง 5 พระองค์ได้แก่

  • พระธาตุของพระสารีบุตรเถระ
  • พระธาตุของพระโมคคัลลานเถระ
  • พระธาตุของพระสิวลีเถระ
  • พระธาตุของพระองคุลีมารเถระ
  • พระธาตุของพระภิกษุณีพิมพาเถรี

ว่ากันว่าตำนานของหลวงพ่อเหลือที่หวยสดพบมานั้นเริ่มต้นขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยวัดสร้อยทองนั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิดซึ่งส่งผลให้บริเวณรอบๆได้รับความเสียหายกันอย่างมหาศาล แต่หลวงพ่อเหลือนั้นกลับได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่งผลให้ชาวบ้านต่างพากันเลื่อมใสและศรัทธาในอิทธิฤทธิ์จึงได้เดินทางกันมาขอพรกับท่านกันอย่างมากมาย

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด