หวยสดมาสอนทุกคน บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด ให้ถูกปางเพื่อเสริมโชคดวงเฮงและประสบความสำเร็จ

หวยสดมาสอนทุกคน บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด ให้ถูกปางเพื่อเสริมโชคดวงเฮงและประสบความสำเร็จ

หวยสดเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่า พระพิฆเนศเป็นหนึ่งในเทพเจ้าของทางอินเดียที่ผู้คนนิยมกราบไหว้เคารพบูชาในเรื่องของการขอโชคลาภและความสำเร็จ วันนี้ huaysod อยากมาแนะนำผู้ที่สนใจกราบไหว้ท่านว่าควรชูชาท่านปางไหนให้ตรงกันวันเกิดของเรา รวมถึงความหมายเชิงลึกของพระพิฆเนศแต่ละปางอีกด้วย สำหรับคาถาของแต่ละปางของพระพิฆเนศ เพื่อนๆหวยสดสามารถสวด 1 รอบ หรือ 3 รอบก็ได้ตามที่สะดวกแค่ขอให้สวดในเวลาที่เงียบสงบเท่านั้น

1)วันอาทิตย์

หวยสด
หวยสดมาสอนทุกคน บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด ให้ถูกปางเพื่อเสริมโชคดวงเฮงและประสบความสำเร็จ 1

สำหรับแฟนๆหวยสดที่เกิดในวันอาทิตย์ ปางของพระพิฆเนศที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดจะเป็น “พระพิฆเนศปางวีระ คณปติ” โดยปางนี้นับว่าเป็นร่างอวตารแห่งนักรบและการออกศึก มีหน้าที่ในการปราบมารร้ายและให้อำนาจในการปกครอง เชื่อกันว่าการกราบไหว้บูชาปางนี้จะนำมาซึ่งอำนาจ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,และทรัพย์สินเงินทอง โดยมีคาถาบูชาคือ

โอม ศรี มหาวีระ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

2)วันจันทร์

หวยสด
หวยสดมาสอนทุกคน บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด ให้ถูกปางเพื่อเสริมโชคดวงเฮงและประสบความสำเร็จ 2

สำหรับวันจันทร์ ปางของพระพิฆเนศที่หวยสดเจอมาว่าควรเคารพกราบไหว้คือ “พระพิฆเนศ ปางทวิมุข คณปติ” ซึ่งเป็นปางเน้นให้ผลในด้านของการทำงาน อาทิเช่นการประชาสัมพันธ์,การประสานงาน อีกทั้งยังช่วยขจัดอวิชชาความชั่วร้ายออกไปจากชีวิตด้วย โดยมีคาถาบูชาคือ

โอม ศรี ทวิ-มูข คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

3)วันอังคาร

หวยสด
หวยสดมาสอนทุกคน บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด ให้ถูกปางเพื่อเสริมโชคดวงเฮงและประสบความสำเร็จ 3

สำหรับวันอังคาร huaysod เจอมาว่าปางของพระพิฆเนศที่เหมาะสมสำหรับการเคารพกราบไหว้มากที่สุดคือ ” พระพิฆเนศ ปางตรีมุข คณปติ” โดยเชื่อกันว่าเป็นปางที่ชอบให้ผลด้านทรัพสินย์เงินทอง รวมถึงขจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในด้านการทำงาน โดยมีคาถาบูชาที่หวยสดเจอมาคือ

โอม ศรี ตรี-มูข-ติ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

4)วันพุธ

หวยสด
หวยสดมาสอนทุกคน บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด ให้ถูกปางเพื่อเสริมโชคดวงเฮงและประสบความสำเร็จ 4

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันพุธ ปางของพระพิฆเนศที่หวยสดเจขอมาว่าควรเคารพกราบไหว้คือ “พระพิฆเนศ ปางทวิชา คณปติ” โดยเชื่อกันว่าปางนี้เป็นหนึ่งในร่างอวตารของพระลักษมี เป็นปางของการเริ่มต้นใหม่ เช่นเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเปิดกิจการใหม่ และยังช่วยอำนวยเรื่องทรัพย์ให้แก่ผู้กราบไหว้อีกด้วย โดยมีคาถาบูชาคือ

โอม ศรี ทวิ-จา คะ ณะ ปะ ติ เย ยะ นะ ฮะ

5)วันพฤหัสบดี

หวยสด
หวยสดมาสอนทุกคน บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด ให้ถูกปางเพื่อเสริมโชคดวงเฮงและประสบความสำเร็จ 5

ปางที่หวยสดเจอมาว่าสำหรับแฟนหวยสดที่เกิดในวันพฤหัสบดี คือ “พระพิฆเนศ ปางเหรัมภะ คณปติ” โดยเป็นปางที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอาชีพแนวปกครองบริหาร อาทิเช่น นักบริหาร,นักการเมือง,หรือเจ้าของธุรกิจ ว่ากันว่าการเคารพกราบไหว้ปางๆนี้จะนำมาซึ่งทรัพสินย์และอำนาจสำหรับผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว โดยมีคาถาบูชาว่า

โอม ศรี มหา เฮ-รัม-ภะ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

6)วันศุกร์

หวยสด
หวยสดมาสอนทุกคน บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด ให้ถูกปางเพื่อเสริมโชคดวงเฮงและประสบความสำเร็จ 6

สำหรับวันศุกร์ huaysod เจอมาว่าปางที่หากเคารพกราบไหว้จะมีผลดีต่อเพื่อนๆหวยสดที่เกิดวันศุกร์คือ “พระพิฆเนศ ปางเอกทันตะ คณปติ” โดยเป็นปางแห่งความสำเร็จและสมบูรณ์ในเรื่องต่างๆ เชื่อกันว่าการกราบไหว้ปางๆนี้จะนำมาซึ่งโภคทรัพย์ในเรื่องของครอบครัว,เงินทอง,ความรัก,และบริหาร คาถาบูชาคือ

โอม ศรี เอก-ทัน-ตะ คะ ณะ ปะ ติ เย ยะ นะ มะ ฮะ

7)วันเสาร์

หวยสด
หวยสดมาสอนทุกคน บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด ให้ถูกปางเพื่อเสริมโชคดวงเฮงและประสบความสำเร็จ 7

สำหรับวันเสาร์ ปางที่หวยสดเจอมาว่าควรเคารพกราบไหว้คือ “พระพิฆเนศ ปางสิทธิ คณปติ”โดยเป็นปางที่ส่งผลด้านเงินทองและมีผลอย่างมากในเรื่องความเสี่ยงในงานสำคัญๆอาทิเช่น การพนันหรือการทำงานใหญ่ โดยเชื่อกันว่าการเคารพกราบไหว้จะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และอำนาจเหนืออุปสรรคทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีคาถาบูชาคือ

โอม ศรี สิทธิ-คะ ณะ ปิ ติ เย ยะ มะ ฮา