หวยสด

หวยสดเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่า พระพิฆเนศเป็นหนึ่งในเทพเจ้าของทางอินเดียที่ผู้คนนิยมกราบไหว้เคารพบูชาในเรื่องของการขอโชคลาภและความสำเร็จ วันนี้ Huaysod อยากมาแนะนำผู้ที่สนใจกราบไหว้ท่านว่าควรชูชาท่านปางไหนให้ตรงกันวันเกิดของเรา รวมถึงความหมายเชิงลึกของพระพิฆเนศแต่ละปางอีกด้วย สำหรับคาถาของแต่ละปางของพระพิฆเนศ เพื่อนๆหวยสดสามารถสวด 1 รอบ หรือ 3 รอบก็ได้ตามที่สะดวกแค่ขอให้สวดในเวลาที่เงียบสงบเท่านั้น

วันอาทิตย์

หวยสด

สำหรับแฟนๆหวยสดที่เกิดในวันอาทิตย์ ปางของพระพิฆเนศที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดจะเป็น “พระพิฆเนศปางวีระ คณปติ” โดยปางนี้นับว่าเป็นร่างอวตารแห่งนักรบและการออกศึก มีหน้าที่ในการปราบมารร้ายและให้อำนาจในการปกครอง เชื่อกันว่าการกราบไหว้บูชาปางนี้จะนำมาซึ่งอำนาจ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,และทรัพย์สินเงินทอง โดยมีคาถาบูชาคือ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

โอม จาบาลา คูซุมา สังการาชามา

กัสยา เปยัม มหากา ดายูติม

ตะโม อะริม ซะราวา ปราประธนัม

โอมคาซุม คยา สุรายา ดิวากาคาลัม

โอม ศรี มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา โอม

วันจันทร์

หวยสด

สำหรับวันจันทร์ ปางของพระพิฆเนศที่หวยสดเจอมาว่าควรเคารพกราบไหว้คือ “พระพิฆเนศ ปางทวิมุข คณปติ” ซึ่งเป็นปางเน้นให้ผลในด้านของการทำงาน อาทิเช่นการประชาสัมพันธ์,การประสานงาน อีกทั้งยังช่วยขจัดอวิชชาความชั่วร้ายออกไปจากชีวิตด้วย โดยมีคาถาบูชาคือ

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา

โอม ดิธีสังคลา ทุศา รับพรัม

คริสิรู ดาระนา ซัมบราวัม

นะมามิ ชาชินัม โซมา

โอม ชามา จันดรายา นะมะฮา

โอม ศรี ทวิวรมุข คณะปะตะเย นะมะฮา

วันอังคาร

หวยสด

สำหรับวันอังคาร Huaysod เจอมาว่าปางของพระพิฆเนศที่เหมาะสมสำหรับการเคารพกราบไหว้มากที่สุดคือ ” พระพิฆเนศ ปางตรีมุข คณปติ” โดยเชื่อกันว่าเป็นปางที่ชอบให้ผลด้านทรัพสินย์เงินทอง รวมถึงขจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในด้านการทำงาน โดยมีคาถาบูชาที่หวยสดเจอมาคือ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

โอม ดะระณึ คารูบาฮา ซัมปูยัม

วิทดยุท คานธี ซามา ปราพรัม

คูมารัม ศักติ ซามา ปราพรัม

มังกาลัม ปรานามมายัม ฮามา

โอม อัม อัคคารายา นะมะฮา

โอม ศรี มหาตรีมุจติ คณะปัตตะเย นะเมฮา

โอม ศรี มหาตรีมุขติ  คณะปัตตะเย นะมะฮา

วันพุธ

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันพุธ ปางของพระพิฆเนศที่หวยสดเจขอมาว่าควรเคารพกราบไหว้คือ “พระพิฆเนศ ปางทวิชา คณปติ” โดยเชื่อกันว่าปางนี้เป็นหนึ่งในร่างอวตารของพระลักษมี เป็นปางของการเริ่มต้นใหม่ เช่นเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเปิดกิจการใหม่ และยังช่วยอำนวยเรื่องทรัพย์ให้แก่ผู้กราบไหว้อีกด้วย โดยมีคาถาบูชาคือ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

โอม ปรยังคู กาลิคลา ชยานัม

รูปินากา ปราติมัม บุดตรัม

สุอัมยัม โสอัมยา คุโน ปิตัม

ตัม ปุตดรายัม ปรานัมปรายัม ฮามา

โอม พลู บุตธยา นะมะฮา

โอม ศริ ทวิชา คณะปัตตะเย นะมะฮา

วันพฤหัสบดี

หวยสด

ปางที่Huaysodเจอมาว่าสำหรับแฟนหวยสดที่เกิดในวันพฤหัสบดี คือ “พระพิฆเนศ ปางเหรัมภะ คณปติ” โดยเป็นปางที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอาชีพแนวปกครองบริหาร อาทิเช่น นักบริหาร,นักการเมือง,หรือเจ้าของธุรกิจ ว่ากันว่าการเคารพกราบไหว้ปางๆนี้จะนำมาซึ่งทรัพสินย์และอำนาจสำหรับผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว โดยมีคาถาบูชาว่า

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

โอม เดวายา นานะชา สิทธินานะชา

กูรูมา กานันชะนา ชานีพรัม

พุทติ พลูตรัม พะริหาสะปาติมา

โอม กูรูมา กูรูเว นะมะฮา

โอม ศรี เหรัมภะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

วันศุกร์

หวยสด

สำหรับวันศุกร์ Huaysodเจอมาว่าปางที่หากเคารพกราบไหว้จะมีผลดีต่อเพื่อนๆหวยสดที่เกิดวันศุกร์คือ “พระพิฆเนศ ปางเอกทันตะ คณปติ” โดยเป็นปางแห่งความสำเร็จและสมบูรณ์ในเรื่องต่างๆ เชื่อกันว่าการกราบไหว้ปางๆนี้จะนำมาซึ่งโภคทรัพย์ในเรื่องของครอบครัว,เงินทอง,ความรัก,และบริหาร คาถาบูชาคือ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

โอม หิมาคันดา มารินา ราพรัม

ดรธยา อานัม ปารานัม กูรูมา

สวายา ชากะตา ปราวะ ทารัม

ปาลาวากาลัม ปรานัมมายัม ฮามา

โอม ชามา ศุกครารายา นะมะฮา

โอม ศรี มหา เอกทันตะ คณะปะตะเย นะมะฮา

วันเสาร์

หวยสด

สำหรับวันเสาร์ ปางที่หวยสดเจอมาว่าควรเคารพกราบไหว้คือ “พระพิฆเนศ ปางสิทธิ คณปติ“โดยเป็นปางที่ส่งผลด้านเงินทองและมีผลอย่างมากในเรื่องความเสี่ยงในงานสำคัญๆอาทิเช่น การพนันหรือการทำงานใหญ่ โดยเชื่อกันว่าการเคารพกราบไหว้จะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และอำนาจเหนืออุปสรรคทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีคาถาบูชาคือ

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา

โอม นีลัมชะนา ซามาปราชามา

ราวี พูตรารัม ยามา อัคคาราจัม

ชาคายา มาราธนา ชามาพลูทยัม

ตามะ นะมามิ สานิชาคารัม

โอม ชามา ชาไนศุกครารายา นะมะฮา

โอม ศรี คณะปัตตะเย นะมะ ฮา

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด

แนะนำหวยหุ้นน่าเข้าเล่น 2021