คาถาชินบัญชรคงเป็นคาถาที่เพื่อนๆหวยสดเคยได้ยินหรือคุ้นหูกันมาบ้างอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นคาถาที่พระภิกษุสงฆ์นั้นนิยมใช้กันหลากหลายโอกาสเป็นอย่างมาก ซึ่งตัวคาถาเองก็มีมากมายหลายแบบตามแต่เกจิอาจารย์หลายๆท่าน ซึ่งวันนี้ หวยสด อยากมาแนะนำเพื่อนๆชาวพุทธทุกท่านถึงคาถาชินบัญชรอีกแบบหนึ่งที่เป็นขององค์สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสีนั้นเอง

ประวัติของคาถาชินบัญชร

หวยสด

คาถาชินบัญชรนั้นเป็นคาถาเก่าแก่ที่มีประวัติมายาวนนานนับร้อยปี โดยเป็นคาถาที่มีความสำคัญในหลักพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ว่ากันว่าเป็นคาถาที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ หรือ สมัยขององค์รัชกาลที่ 2 จนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว แน่นอนว่าคาถาชินบัญชรนั้นเป็นที่นิยมของชาวพุทธทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะการท่องคาถาชินบัญชรนั้นนอกจากจะเป็นการเสริมดวงและสิริมงคลให้ตนเองและคนที่เรารักนั้น ยังช่วยเสริมการป้องกันตนเองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงอีกด้วย

แน่นอนว่าด้วยประวัติอันยาวนานของคาถาชินบัญชรทำให้เกิดความสงสับที่ว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้คิดค้นคาถานี้ขึ้นมา ซึ่ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ พรหมรสีแห่งวัดระฆังโฆษิตารามนั้นเป็นภิกษุสงฆ์ผู้ที่เผยแพร่คาถาชินบัญชรให้ใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยนั้นเอง โดย หวยสด ทราบมาว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้สวดคาถาชินบัญชร ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือองค์รัชกาลที่ 4 ซึ่งองค์กษัตริย์ก็ได้ตรัสถามว่าได้คาถานี้มาจากที่ใด สมเด็จพระพุฒาจารย์ ก็ได้กล่าวว่า ตนนำสำนวนเก่าของทางภาคเหนือมาดัดแปลงแก้ไขใหม่จนได้มาเป็นคาถาชินบัญชรในทุกวันนี้นั้นเอง ทำให้เกิดการคาดคะเนขึ้นอีกด้วยวาผู้ที่แต่งคาถาชินบัญชรขึ้นมานั้น น่าจะเป็นพระภิกษุชาวล้านนาในสมัยของพระเจ้าติโลกราชก็เป็นได้

ฤทธิ์เดชของคาถาชินบัญชร

หวยสด

“ชินบัญชร” นั้นมีความหมายว่า กรง หรือ ในทางศาสนาพุทธนั้นแปลว่า เกราะป้องกันภัยของพระพุทธเจ้า โดยชินบัญชรนั้นประกอบมาจากคำว่า “ชิน” ที่หมายถึง องค์พระพุทธเจ้า และคำว่า “บัญชร” ที่หมายถึงกรงหรือเกราะนั้นเอง ทำให้ในตัวคาถานั้นมีเนื้อหาถึงการอัญเชิญพระพุทธเจ้าจำนวนทั้งหมด 28 พระองค์ให้เดินทางลงสถิตในร่างกายของผู้สวดคาถาเพื่อปกป้องและเสริมพลังพุทธคุณให้แกร่งกล้ามากขึ้นนั้นเอง นอกจากนั้นยังทำการอัญเชิญพระอรหันต์ทั้งหมด 80 องค์ และอาราธนาพระสูตรอันศักดิ์สิทธฺ์ ที่มีฤทธิ์อำนาจในด้านต่างๆให้อวตารมาเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่หัวจรดเท้าของผู้สวดเลยทีเดียว

ว่ากันว่าเพื่อนๆหวยสดท่านใดก็ตามที่ทำการสวดคาถาชินบัญชรเป็นประจำนั้น ในทุกๆการกระทำในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการกิน, การเดิน, การนั้ง, หรือแม้กระทั้งการนอน ก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลและโชคลาภ ให้กระทำการสิ่งใดก็ไม่พบเจออุปสรรคติดขวาง , เดินทางไปที่ใดก็ล้วนแต่มีโชคลาภติตามตัวไป และป้องกันพิษภัยจากศัตรูหรือภูตผีปีศาจทั้งหมดทั้งมวลอีกด้วย ว่ากันว่าหากทำการสวดคาถาชินบัญชรในขณะที่กำลัวทำพิธีทำน้ำมนต์รดแก่วิกลจริตนั้น เมื่อเดินทางไปที่ใดก็ตามให้สวดคาถาทั้งหมด 10 จบก็จะได้รับพรให้จุดมุ่งหมายในการเดินทางนั้นสำร็จเป็นอย่างแน่แท้

คาถาชินบัญชร

หวยสด

หากเพื่อนๆท่านใดสนใจเริ่มลองสวดคาถาชินบัญชรนั้น ก่อนสวดหวยสดอยากแนะนำให้ตั้งจิตอธิษฐานถึง หลวงพ่อโต พรหมรังสีพร้อมอธิษฐานว่า

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง   ธะนะกาโม ละเภธะนัง

อัตถิกาเย กายะ ญายะ   เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา

อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

หลังจากนั้นให้รวมสวดคาถาชินบัญชน 15 บทดังนี้

ชะยาสะนากะตา พุทธา     เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง        เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

ตัณหังกะราทะโย พุทธา    อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง     มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

มี ๒๘ พระองค์คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกรเป็นต้น พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.

ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลัง

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.

พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว

มุนีผู้ประเสริฐคือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง     ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

พระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ        อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา       นะลาเต ติละกา มะมะ.

พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา             ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ          อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วน รุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

ระตะนัง ปุระโต อาสิ           ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ        วาเม อังคุลิมาละกัง

พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ         เสสา ปาการะสัณฐิตา

พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

ชินา นานาวะระสังยุตตา       สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา        พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ       เต มะหาปุริสาสะภา.

ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล

อิจเจวะมันโต                     สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ                     ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ                   ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ                   ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต         จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด