แน่นอนว่าการสวดมนต์ทั่วไปนั้น มักจะเป็นการสวดมนต์ที่สวดเพื่อเสริมดวงชะตาให้ชีวิตหรือเป็นการแผ่ส่วนบุญให้กับคนสำคัญของเพื่อนๆหวยสดรอบตัว ซึ่งบทสวดมนต์ส่วนมากนั้นก็มักจะเป็นบทสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าหรือปัจจัยทางด้านพุทธศาสนาเช่น พระรัตนตรัยเป็นต้น แต่ถว่านอกจากพระพุทธเจ้าแล้ว บทสวดมนต์บางอันยังเป็นบทสวดที่เกียวข้องกับ “เทวดา” ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับคนไทยและความเชื่อทางพุทธศาสนามาช้านาน วันนี้ หวยสด เลยอยากแนะนำถึงการสวดมนต์ชุมนุมเทวดาอย่างไรให้เกิดสิริมงคลมากที่สุดนั้นเอง

ที่มาของบทสวดชุมนุมเทวดา

หวยสด

คาถาชุมนุมเทวดา,บทสวดชุมนุมเทวดา, หรือการสวดพระปวิตานั้น ว่ากันว่ามีต้นกำเนิดมาจากพุทธศาสนาที่ลังกาในปี พ.ศ. 500 โดยหวยสดพบมาว่า ได้มีพุทธศาสนิกาชนชาวลังกาท่านหนึ่ง ได้อาราธนาขอให้พระภิกษุสงฆ์มาช่วยสวดมนต์เพื่อเสริมการป้องกันภัยอันตรายและเสริมสิริมงคลให้แก่ชาวบ้านเพื่อความปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต พระภิกษุสงฆ์จึงได้ทำการช่วยเหลือชาวบ้านโดยการคิด วิธีการสวดพระปริตรขึ้นมา โดยการเลือกพระสูตรหรือพระรัตนตรัยมาสวดให้แก่ผู้คนทั้งหลาย ซึ่งปรากฎว่าเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากเพราะฤทธิ์เดชของบทสวดต่างๆที่เสริมสร้างสิริมงคลและความปลอดภัยได้จริง จึงได้มีการคิดบทสวดเพิ่มเติมอีกมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ บทสวดชุมนุมเทวดานั้นเอง

ความสำคัญของบทสวดชุมนุมเทวดา

หวยสด

บทสวดชุมนุมเทวดานั้นนับว่าเป็นบทสวดที่มีความสำคัญระดับนึงเลนทีเดียวในพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจ้านั้นได้เคยตรัสถึง อนุสสติ 10 ซึ่งก็คือกรรมฐานที่ควรปฎิบัตติตามและมีจริตแตกต่างกันไป 10 รูปแบบ โดยหนึ่งในนั้นคือ เทวดานุสสติ ที่เน้นย้ำให้เพื่อนๆหวยสดทุกคนระลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าเทวดา อีกทั้งความหมายของคำว่าเทวดานั้นแปลว่าผู้ประเสริฐ การจะเป็นเทวดาได้นั้น จำเป็นต้องมีคุณธรรมที่สำคัญหลักๆสองอย่างได้แก่

  • หิริ : แปลว่าความละอายใจต่อการกระทำชั่วทั้งหมดทั้งมวล หรือการไม่กระทำความชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้คน
  • โอตตัปปะ : แปลว่าความกลัวต่อผลกรรมของการกระทำความชั่ว ที่จะส่งผลให้ไม่ยินยอมที่จะประพฤติตนไปในทางที่ไม่ดีหรือชั่วร้าย

จากหลักคุณธรรมสองอย่างดังกล่าว ทำให้บทสวดชุมนุมเทวดานั้นมีไว้ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นระลึกถึงคุณงามความดีของเทวดา และตั้งใจปฎิบัตติตนให้อยู่ในหลักธรรมเหล่านี้นั้นเอง

บทสวดมนต์เทวดานั้นมักจะบทสวดที่ถูกนำไปใช้สวดตอนเริ่มก่อนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ รวมถึงเป็นบทสวดที่พระภิกษุมักจะสวดก่อนเริ่มการสวดเจริญพระพุทธมนต์อีกด้วย ซึ่งการสวดบทชุมนุมเทวดานั้น เพื่อเป็นการเชิญชวนให้เหล่าเทวดาทั้งหลายมาร่วมรับฟังธรรมบทต่างๆหรือเป็นสักขีพยานในพิธีกรรมนั้นเอง ซึ่งเมื่้อจบพิธีกรรมนั้นก็จะต้องทำการสวดอัญเชิญเหล่าเทวดากลับไปด้วย แต่หากเพื่อนๆหวยสด ท่านใดที่เพียงอยากนำบทสวดชุมนุมเทวดาไปสวดก่อนนอนหรือสวดมนต์ประจำวันที่บ้านนั้นก็สามารถทำเพียงอุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาและตั้งจิตอธิษฐานต่อเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพียงพอแล้ว

เนื้อหาของบทสวดชุมนุมเทวดา

หวยสด

บทสวดชุมนุมเทวดาที่หวยสดพบมานั้น ปัจจุบันที่นิยมสวดมีทั้งหมด 2 แบบได้แก่ บทชุมนุมเทวดา 7 ตำนานและ บทชุมนุมเทวดา 12 ตำนาน

บทสวดชุมนุมเทวดา 7 ตำนาน

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตังนุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต

ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

บทสวดชุมนุมเทวดา 12 ตำนาน

สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัต๎ราคัจฉันตุเทวะตา สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทังฯ

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต

ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด