หวยสดแนะนำบทสวดพระแม่ฮินดู 4 พระองค์ เสริมดวงชะตาและสิริมงคล

หวยสดแนะนำบทสวดพระแม่ฮินดู 4 พระองค์ เสริมดวงชะตาและสิริมงคล

เหล่าเทพเจ้าฮินดูนั้นมีมากมายหลายพระองค์ที่หวยสดเชื่อว่าเพื่อนๆ huaysod บางคนก็น่าจะเคยสักการะบูชากันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็น พระนารายณ์, พระแม่ธรณี, หรือพระพรหมที่แต่ละองค์ต่างก็ประทานพรที่แตกต่างกันไปให้แก่ทุกๆคน วันนี้หวยสดอยากแนะนำถึงบทสวดของพระแม่หรือเทพฮินดูเพศหญิง 4 พระองค์ที่จะช่วยในเรื่องทั้งการงาน, การเงิน,และความรักแก่เพื่อนๆหวยสดทุกคนที่ทำการสวดมนต์ให้แด่ท่าน

บทสวดมนต์องค์พระแม่สุรัสวดี

หวยสด
หวยสดแนะนำบทสวดพระแม่ฮินดู 4 พระองค์ เสริมดวงชะตาและสิริมงคล 1

องค์พระแม่สุรัสวดีนั้นเป็นเทวีที่เป็นตัวแทนของสิ่งดีๆถึง 3 อย่างคือ สติปัญญา,พลังอำนาจ,และความร่ำรวย โดยท่านมีศักดิ์เป็นถึงพระชายาของ พระพรหม,พระศิวะ,และพระนารรายณ์หรือตรีมูรติทั้งสามนั้นเอง เพื่อนๆหวยสดท่านใดที่สวดมนต์ขอพรกับท่านด้วยความซื่อสัตย์ จะได้รับพรให้มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากขึ้นและยังมีโอกาสได้ก้าวเข้าไปสู่ตำแหน่งที่จะได้อำนาจและเงินทองอีกด้วย

บทสวดขอพรพระแม่สุรัสวตี

สรัสวตี นะมัส ตุภยัม
วาระเท กามะรูปินี
วิทยารัมภัม กะริษยามิ
สิทธิ ภะวะตุเม สะทา

บทสวดมนต์องค์พระแม่อุมาเทวี

หวยสด
หวยสดแนะนำบทสวดพระแม่ฮินดู 4 พระองค์ เสริมดวงชะตาและสิริมงคล 2

พระแม่อุมาเทวีนั้นเป็นพระมหาเทวีที่เป็นตำแทนของอำนาจบารมีในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและยังเป็นเทวีที่มีวาสนาสูงที่สุดในหมู่เทพทุกองค์อีกด้วย เพื่อนๆหวยสดท่านใดที่สวดมนต์ขอพรกับท่านจะได้รับพรในด้านความสมบูรณ์และผาสุขในทุกๆเรื่องและปกป้องเพื่อนๆและครอบครัวจากภัยอันตรายทั้งปวงอีกด้วย

บทสวดขอพรพระแม่อุมา 

สะระวะ มังคละ มางคัลเย
ศิเว สะระวรถะ สาธิเก
ศรัณเย ตระยัมพะเก เคารี
นารายะณี นะโม สตุเต

บทสวดมนต์องค์พระแม่กาลี

หวยสด
หวยสดแนะนำบทสวดพระแม่ฮินดู 4 พระองค์ เสริมดวงชะตาและสิริมงคล 3

พระแม่อาลีนั้นคือเทวีที่เป็นหนึ่งในปางอวตารภาคหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี โดยหวยสดเจอมาว่าท่านเป็นเทวีที่เป็นตัวแทนของพลังอำนาจที่จะลงทัณฑ์ปีศาจร้ายและผู้กระทำผิดในศาสนาฮินดู เพื่อนๆ huaysod ที่สวดมนต์ขอพรกับท่านจะได้รับพรในด้านของพลังอำนาจที่จะมาช่วยเสริมพลังให้เพื่อนๆทำในสิ่งที่มุ่งหวังไว้จนสำเร็จนั้นเอง

บทสวดขอพรพระแม่กาลี 

ชยันตี มังคลา กาลี
ภัทระกาลี กะปาลินี
ทุรคาษมา ศิวา ธาตรี
สวาหา สวะธา นะโมสะตุเต

บทสวดมนต์องค์พระแม่ลักษมี

หวยสด
หวยสดแนะนำบทสวดพระแม่ฮินดู 4 พระองค์ เสริมดวงชะตาและสิริมงคล 4

องค์พระแม่ลักษมีนั้นคือเทวีแห่งความรักและบริบูรณ์ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเอง โดยมีศักดิ์เป็นพระชายาและพระนารายณ์ หนึ่งในสามเทพตรีมูรตินั้นเอง เพื่อนๆ huaysod ที่สวดมนต์ขอพรกับท่านจะได้รับการประทานพรในเรื่องของการค้าขายและการทำงาน ทำอะไรก็จะราบรื่นไม่พบเจอกับอุปสรรคกีดขวางนั้นเอง

บทสวดขอพรพระแม่ลักษมี

นะมัสเต สตุ มหามาเย
ศรีปิเต สุระปูชิเต
สังขะ จักระ คทาหัสเต
มหาลักษมี นะโม สตุเต

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด