หวยสดแนะนำพุทธศิลป์ชั้นสูงของไทย คาถาพระพุทธชินราช บูชาไว้เพื่อความร่มเย็น

หวยสดแนะนำพุทธศิลป์ชั้นสูงของไทย คาถาพระพุทธชินราช บูชาไว้เพื่อความร่มเย็น

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่ยังไม่รุ้จัด พระพุทธชินราชนั้น ท่านเป็นพระพุทธรุปปางมารวิชัย เป็นศิลปะในยุคสุโขทัยซึ่งถูกหล่อด้วยทองสำริด หวยสดทราบมาว่าพระพุทธชินราชนั้นถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา และถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในประติมากรรมพุทธศิลป์ชั้นสูงของประเทศไทยเนื่องจากพุทธลักษณะงดงามและโดดเด่น ดังนั้นวัดในประเทศไทยหลายแห่งจึงได้มีการสร้างพระประธานในอุโบสถตามแบบของพระพุทธชินราช huaysod ยังเจอมาอีกว่าพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างจำลองมากที่สุดในประเทศไทยแล้ว โดยวันนี้หวยสดจะมาแนะนำคาถาบูชาพระพุทธชินราชให้เพื่อนๆ huaysod ได้สวดบูชาเมื่ออยู่บ้านและพระพุทธชินราชองค์ต่างๆอีกด้วย

พระพุทธชินราชอินโดจีน

หวยสด
หวยสดแนะนำพุทธศิลป์ชั้นสูงของไทย คาถาพระพุทธชินราช บูชาไว้เพื่อความร่มเย็น 1

หนึ่งในพระพุทธชินราชที่หวยสดเจอว่าเป็นพระยอดนิยมเลยนั้นคือพระพุทธชินราชอินโดจีนจากปี พ.ศ. 2485 นั้นเอง โดยหวยสดเจอมาว่าท่านเป็นที่นิยมมาจาก 4 สาเหตุหลักๆ

 1. สาเหตุแรกที่ huaysod เจอคือการให้พระพุทธชินราชอินโดจีนแก่เหล่าทหารและประชาชนไว้เป็นพระเครื่องบูชาในช่วงศึกสงครามเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและป้องกันอันตรายนั้นเอง
 2. สาเหตุที่สองคือเพื่อเป็นการจำลองรูปแบบพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษนุโลกมาช้านาน
 3. สาเหตุที่สามที่หวยสดเจอมาคือเป็นการรวมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเพื่อเข้ามาปลุกเสก
 4. ให้เพื่อนๆ huaysod สวดคาถาไหว้พระพุทธชินราชเนื่องด้วยพระพุทธคุณและพุทธานุภาพของพระพุทธชินราชให้เป็นที่ประจักษ์

โดยการบูชาพระพุทธชินราชอินโดจีนนั้น ถูกริเริ่มโดยคณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2485 โดย huaysod เจอมาว่าเป็นการจำลองรูปแบบมาจาก พระพุทธชินราชปางชนะมารแห่งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดในโลกอีกด้วย

การอัญเชิญพระพุทธชินราชเข้าบ้าน

หวยสด
หวยสดแนะนำพุทธศิลป์ชั้นสูงของไทย คาถาพระพุทธชินราช บูชาไว้เพื่อความร่มเย็น 2

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เป็นพุทธศาสนิกาชน ที่อาจจะกำลังขึ้นบานใหม่,เปิดร้านใหม่,หรือริเริ่มกิจการใหม่ เท่าที่หวยสดเจอมาก็มักจะมีการเชิญพระพุทธรูปเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการริเริ่มอะไรใหม่ๆ หากสามารถอัญเชิญพระเข้าบ้านได้อย่างถูกวิธี ก็จะดีต่อบ้านเพื่อนๆหวยสดมากขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน

โดย huaysod เจอมาว่าการอัญเชิญพระพุทธชินราชเข้าบ้านนั้น นิยมเชิญกันในวันพุธ,วันพฤหัส,หรือวะนศุกร์ เวลา 9.09-9.19 หรือ 9.29 เนื่องจากเป็นฤกษ์ที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย โดยเมื่อถึงเวลาแล้วให้เพื่อนๆหวยสดอุ้มอัญเชิญพระประธานเข้าบ้านแล้วตั้งไว้บนหิ้งที่เตรียมไว้ แล้วก็นำเครื่องบูชาขันห้า มาถวายหน้าพระประธานและจุดธูปบูชาสวดคาถาพระพุทธชินราชและขอพรคาถาบูชาพระพุทธชินราชให้ท่านปกป้องคุ้มครองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่อาจไม่รู้ว่า เครื่องบูชาขันห้าถวายพระ นั้นประกอบไปด้วยเครื่องบูชา 5 อย่างดังนี้

 • เทียน 5 เล่ม
 • ธูป 5 ดอก
 • เหรียญบาท 5 เหรียญ
 • ดอกไม้ 5 ดอก
 • ผลไม้ 5 อย่าง

โดยให้วางขันห้าไว้หน้าพระพุทธชินราช และจุดธูปบูชา 3 ดอกโดยห้ามใช้ธูปที่อยู่ในขันห้า เพียงเท่านั้นก็เสร็จพิธี โดยหวยสดขอให้ตั้งทิ้งไว้ทั้งวันหรือ 3-7 วันก็จะดี

เครื่องและวิธีบูชาพระพุทธชินราช

หวยสด
หวยสดแนะนำพุทธศิลป์ชั้นสูงของไทย คาถาพระพุทธชินราช บูชาไว้เพื่อความร่มเย็น 3

สำหรับวิธีการบูชาพระพุทธชินราชนั้น ให้เพื่อนๆ huaysod เตรียมเครื่องสักการะบูชาทั่วไป ดอกไม้,พวงมาลัย,น้ำเปล่า,และธูป 5 ดอก และกล่าวคาถาบูชาดังนี้ โดยการกล่าวคาถานี้จะช่วยปกป้องคุ้มครองเพื่อนๆหวยสดจากภยันตรายทั้งปวงเนื่องจากพระพุทธชินราชนั้นโดดเด่นในด้านการคุ้มครองรักษานั้นเอง

กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา ชินะราชาพุทธรูปัง สิริธัมมะติปิ ตะกะราเชนะ กะตัง นะมามีหัง พุทธธังอาราชธนานัง ธัมมังอาราชธนานัง สังฆังอาราชธนานัง ชินะราชาพุทธธะรูปัง อาราชธนานัง พุทธธังลาภมานะชาลีติ ธัมมังลาภมานะชาลีติ สังฆังลาภมานะชาลีติ อุอะมะนะโมพุทธธายะ พามานะอุกะ สะนะถุประสิทธิเม

สถานที่ๆจำลององค์พระพุทธชินราช

หวยสด
หวยสดแนะนำพุทธศิลป์ชั้นสูงของไทย คาถาพระพุทธชินราช บูชาไว้เพื่อความร่มเย็น 4

หากเพื่อนหวยสดท่านใดอยากลองไปสักการะและบูชาพระพุทธชินราชนั้น แต่ไม่สะดวกที่จะไปกราบไหว้องค์จริงๆ วันนี้ huaysod ก็จะมาแนะนำถึงรูปหล่อพระพุทธชินราชที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยให้เพื่อนๆหวยสดได้เลือกกันเข้าไปกราบไหว้นั้นเอง

 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จังหวัด กรุงเทพฯ
 • วัดพุทธบูชา จังหวัด กรุงเทพฯ
 • วัดท่าซุง จังหวัด อุทัยธานี
 • วัดเนรมิตวิปัสสนา จังหวัด เลย