หวยสดได้ทราบมาว่า พระพฤหัสบดีหรือพระชีโวเทวาที่เป็นที่รู้จักกันในฐานะเทวดานพเคราะห์ผู้เป็นพระอาจารย์แห่งเทวดาทั้งหมดทั้งมวลนั้น กำลังจะเสด็จเคลื่อนตัวย้ายเข้าไปสู่ราศีกุมภ์ ภพลาภะ หรือ ลาภผลความสำเร็จแห่งดวงเมืองและดวงโลก ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่มีผลดีต่อเราทุกคนเพราะเป็นจุดเวลาที่ดาวศุภเคราะห์ที่ดีที่สุดนั้นกำลังจะย้ายออกจากจุดที่เคราะห์มากที่สุดนั้นเอง ซึ่งเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เพื่อนๆ หวยสด ที่มีจิตใจศรัทธาในโหราศาสตร์วิทยานั้นสามารถทำการทำพิธีการไหว้การเคลื่อนย้ายของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้ได้ แต่ถว่าก่อนที่จะทำการไหว้ได้นั้นจำเป็นที่จะต้องเช็คดวงชะตาของคนเองว่า การเคลื่อนย้ายในครั้งนี้เป็นสิริมงคลหรือเป็นเคราะห์ต่อเราโดยสามารถปรึกษาเกจิอาจารย์ทางโหราศาสตร์ได้ ซึ่งขอแนะนำให้ทำพิธีไหว้บูชาก็ต่อเมื่อการเคลื่อนย้ายของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้นั้นเป็นสิริมงคลเท่านั้น หากพบว่าเป็นเคราะห์ก็อย่าทำพิธีหรือไหว้ได้ๆให้สวดมนต์และสงบจิตใจอยู่ที่บ้านก็เพียงพอแล้ว หวยสดเองก็ได้มีการไปสอบถามกับเหล่าโหราจารย์ที่รู้จักกันมาเกี่ยวกับวันที่ 8 พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้ ซึ่งเกือบทั้งหมดล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ลัคนาราศีที่เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นสิริมงคลนั้น ได้แก่ ลัคนาราศี กุมภ์, สิงห์, เมษ,และธนูนั้นเอง

พิธีกราบไหว้ดาวพฤหัสบดี

หวยสด

ลัคนาราศีทั้งสี่นั้น ว่ากันว่าหลังจากเวลา 22.11 น. วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายนเป็นต้นไปนั้นจะเข้าสู่ช่วงที่พลิกชีวิตและแจ้งเกิดโดยจะมีโอกาสได้รับงานใหญโตที่ก่อนหน้านี้พยายามอย่างไรก็ไม่สามารถเอื้อมไปถึง อีกทั้งยังมีโอกาสประสบความสำเร็จในสายงานที่ตัวเองอยู่ตนโด่งดังไปถึงระดับชาติเลยทีเดียว ซึ่งการทำพิธีไหว้ดาวพฤหัสบดีนั้นก็จะช่วยส่งเสริมสิริมงคลและเพิ่มโอกาสของดวงที่ดีให้เพิ่มมากขึ้นนั้นเอง โดยพิธีไหว้นั้นมีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังนี้

  1. ให้เพื่อนๆตั้งโต๊ะทำพิธีนอกอาคารในพื้นที่โล่งพร้อมกับทำการปูผ้าขาวคลุมโต๊ะเอาไว้ โดยให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก
  2. ให้เพื่อนๆเซ่นไหว้เป็นผลไม้สีเหลืองกี่ชนิดก็ได้ เพียงแต่ต้องถวายเป็นชนิดละ 19 ชิ้น อาทิเช่น กล้วย 19 ลูกเป็นต้น
  3. ให้เพื่อนๆแต่งกายสำหรับการทำพิธีด้วยเสื้อผ้าสีส้ม
  4. ให้เพื่อนๆเตรียมถาดใส่ดอกไม้สีส้มจำนวน 19 ดอก, ธุปสีส้มจำนวน 19 ก้าน, และเทียนสีส้มจำนวน 19 แท่ง, พร้อมกับเงินที่เป็นมูลค่า อายุบวกกับเหรียญบาท 19 เหรียญ
  5. ในเวลาที่พระพฤหัสบดี เคลื่อนย้ายเข้าไปในราศีกุมภ์หรือเวลา 22.11 น. นั้นให้เพื่อนๆจุดเทียนที่เตรียมมาและเริ่มท่องบทสวดพระคาถาพระยารายณ์ขว้างจักไตรตรึงภพ เพื่อเป็นการขับไล่สิ่งอัปมงคลในชีวิตออกไป โดยให้สวดพระคาถาตามกำลังของพระพฤหัสบดีนั้นก็คือ 19 จบนั้นเอง หลังสวดจบ 19 จบนั้นให้เพื่อนๆสวดบทสวดบูชาเทพพระพฤหัสบดีเพื่อเป็นการจบพิธีการไหว้นี้

พระคาถาพระนารายณ์ขว้างจักรไตรตรึงภพ

” ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ”

บทสวดบูชาเทพพระพฤหัสบดี

“อิติปิโส ภะคะวา พระพฤหัสบดีจะมัสมิงจะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณังสัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเยสัพพะลาภัง ภะวันตุเม”

วิธีเลี่ยงเคราะห์ดาวพฤหัสบดี

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่อาจจะไม่ได้เป็นหนึ่งในสี่ลัคนาราศที่ได้โชค ก็ไม่ต้องกังวลไปถึงแม้เราๆจะไม่ได้สิริมงคลในครั้งนี้ แต่เราจะไม่ยอมให้เคราะห์ตามติดตัวเราไปด้วยได้เด็ดขาด ซึ่งสำหรับผู้ที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาส่งผลเสียและให้เคราะห์ หรือสร้างทั้งสิริมงคลและทั้งเคราะห์นั้น ให้สวดนต์ “บทรัตนสูตร” เพราะบทสวดนี้นั้นเป็นบทสวดที่องค์พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แก่พระอานนท์สำหรับการใช้เพื่อขจัดภัยพิบัติที่ร้ายแรง อาทิเช่น โรคระบาด, อันตรายจากผีปีศาจ,หรือความอดอยาก พระคาถาอันนี้นั้นก็สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้เฉียบพลัน ทำให้การสวดคาถานี้สำหรับการเคลื่อนย้ายของดาวพฤหัสบดีจะสามารถป้องกันเคราะห์ร้ายไม่ให้ตามติดหรือเพิ่มขึ้นมาในชีวิตได้อย่างแน่นอน

บทสวดรัตนสูตร

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ อะโถปิ สักกัจะ สุณันตุ ภาสิตัง ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะตัง กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คิมเห ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

“ข้าพเจ้า….(ชื่อ-นามสกุล)… ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจบำเพ็ญในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้า รู้จักแต่คำว่ามี คำว่าไม่มีอย่าได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า…ขอให้ข้าพเจ้า รู้จักแต่คำว่าสำเร็จ คำว่าไม่สำเร็จอย่าได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้า มีกำลังใจ สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ ทั้งกาย วาจา และใจ ให้ได้สร้างความดีตลอดชีวิตขอให้ข้าพเจ้า..(อธิษฐานขอพรตามปรารถนา)..ขอความปรารถนาทุกประการ จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ณ บัดนี้เป็นต้นไป เทอญ

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน


อ่านบทความอื่นๆของหวยสด