หวยสดแนะนำหลักการปฎิบัติในวันสารทเดือน สิบ 2564 นี้ ให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง

หวยสดแนะนำหลักการปฎิบัติในวันสารทเดือน สิบ 2564 นี้ ให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง

ก็ในวันที่ 6 ตุลาคมที่จะถึงนี้นั้น เป็นอีกวันหนึ่งที่หวยสดเชื่อว่ามีความสำคัญกับเพื่อนๆ huaysod ที่อาศัยอยู่ภาคใต้เป็นอย่างมาก เพราะวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 นั้น คือวันสารทไทย หรือ วันสารทเดือนสิบนั้นเอง ซึ่งเป็นวันที่จะมีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษนั้นเอง อีกทั้งยังเชื่อกันว่าการอุทุศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษนั้นเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีซึ่งจะส่งผลให้ลูกหลานของหวยสดและเพื่อนๆทุกคนมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขนั้นเอง

ความเชื่อของวันสารทเดือนสิบ

หวยสด
หวยสดแนะนำหลักการปฎิบัติในวันสารทเดือน สิบ 2564 นี้ ให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง 1

วันสารทหรือที่เพื่อนๆหวยสดที่อาศัยอยู่ในส่วนภาคใต้ ของประเทศไทยรู้จักกันในชื่อ งานบุญสิบ หรือ ประเพณีชิงเปรตนั้น เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่อยู่คู่กับภาคใต้มาอย่างยาวนาน โดยหวยสดทราบมาว่าตัวประเพณีนั้นเกิดจากความเชื่อของที่ว่าบรรพบุรุษและญาติพี่น้องของเราๆทุกคนที่ล่วงลับไปแล้วหรือแม้กระทั้งผู้ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในภพของ เปรต นั้นจะได้รับโอกาสในการก้าวข้ามภพภูมิของตัวเองให้สามารถกลับมาเจอพี่น้องของตนเองที่อาณาจักรคนเป็นได้ในทุกๆวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 หรือวันสารทเดือนสิบที่เพื่อนๆ huaysod รู้จักกันนั้นเอง จึงทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในภาคใต้นั้นต่างรณรงค์กันทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เหล่าเปรตหรือบรรพบุรุษที่ก้าวข้ามภพมานั้นได้รับบุญและส่วนกุศลนั้นเอง

อีกทั้งวันสารทเดือนสิบนั้น เนื่องจากในภาคใต้เองก็ต่างมีหลากหลายกลุ่มความเชื่อ ทำให้มีการเรียนประเพณีนี้ด้วยชื่อที่แตกต่างกันไป แต่สุดท้ายแล้วหลักสำคัญของวันสารทเดือนสิบก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม ถึงจะแตกต่างชื่อก็ตาม โดยการทำบุญวันสารทเดือนสิบนั้น จะมีชื่อเรียกที่หวยสดเจอมาทั้งหมด 4 ชื่อดังนี้

 • ประเพณีทำบุญเดือนสิบ : เป็นชื่อเรียกวันสารทเดือนสิบที่ให้ความสำคัญกับเดือนที่เกิดการทำบุญเป็นหลัก
 • ประเพณีทำบุญวันสารถ : เป็นชื่อเรียกที่ให้ความสำคัญกับคำว่า สารท ซึ่งเป็นคำที่มีต้นกำเนิดมาจากอินเดีย
 • ประเพณีจัดหมรับ : เป็นชื่อเรียกวันสารทเดือนสิบที่ให้ความสำคัญกับการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ ซึ่งในทีนี้นั้น จะเป็นการถวายสำรับที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากปกติ โดยหวยสดทราบมาว่า จะมีการจับสลาก ภัตตาหารที่ลูกศิษย์จะนำมาถวายนั้นเอง
 • ประเพณีทำบุญตายาย : คือชื่อเรียกวันสารทเดือนสิบที่ให้ความสำคัญกับการทำบุญกุศลให้แก่ บรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่กลับมาสู่ภพภูมิคนเป็น

กิจกรรมและประเพณีในวันสารทเดือนสิบ

หวยสด
หวยสดแนะนำหลักการปฎิบัติในวันสารทเดือน สิบ 2564 นี้ ให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง 2

เนื่องจากช่วงวันสารทเดือนสิบนั้น เป็นช่วงที่เปรตก้าวข้ามมาที่ภพภูมิคนเป็นนั้น ทำให้มีการรณรงค์กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างและเผื่อแผ่บุญกุศลที่เพื่อนๆหวยสดทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี อาทิเช่น การถวายภัตตาหารหรือนำอาหารไปตักบาตร , การถือศีล 5 และฟังธรรมในระยะเวลาของประเพณี, หรือการทำทานปล่อยสัตว์นั้นเอง โดยสุดท้ายแล้วทุกกิจกรรมนั้นต้องการสร้างให้เพื่อนๆ huaysod ที่เข้าร่วมได้ทำการทำบุญและผ่อนคลายไปกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเอง

ขั้นตอนในการทำบุญสารทเดือนสิบ

หวยสด
หวยสดแนะนำหลักการปฎิบัติในวันสารทเดือน สิบ 2564 นี้ ให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง 3

สำหรับขั้นตอนการทำบุญสารทเดือนสิบตามความเชื่อของส่วนภาคใต้นั้นจะมีทั้งหมด 3 วันเป็นหลัก หากเพื่อนๆหวยสดท่านใดสนใจที่จะทำให้ครบทุกขั้น โดย 3 วันหลักนั้นมีดังนี้

 • วันจ่าย : วันจ่ายหรือวันแรม 13 ค่ำเดือนสิบนั้น เป็นวันที่เพื่อนๆหวยสดควรจะจ่ายตลาดเพื่อซื้อของเตรียมจัดหมรับหรือภัตตาหารภวายภิกษุนั้นเอง
 • วันยกหมรับ : วันยกหมรับหรือวันแรม 14 ค่ำเดือนสิบ เป็นวันที่เพื่อนๆหวยสดทุกคนต่างช่วยกันนำ หมรับ ทั้งหมดไปที่วัด ซึ่งเกิดการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่อีกด้วย
 • วันหมรับใหญ่(วันหลองหมรับ) : วันหมรับใหญ่หรือวันหลองหมรับนั้นเป็นวันแรม 15 ค่ำเดือนสิบเป็นวันที่หวยสดเชื่อว่าค่อนข้างจะสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะจะมีการทำบุญครั้งใหญ่เพื่อถวายพระ ซึ่งจะมีพิธีฉลองสมโภชหมรับที่ยกมาตั้งแต่วันยกหมรับ ซึ่งจะมีการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและแบ่งอาหารให้กับเหล่าเปรตอีกด้วย

จุดประสงค์ของการทำบุญสารทเดือนสิบ

หวยสด
หวยสดแนะนำหลักการปฎิบัติในวันสารทเดือน สิบ 2564 นี้ ให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง 4

จุดประสงค์ของการทำบุญสารทเดือนสิบนั้น หวยสดพบว่ามีหลักๆทั้งหมด 6 ข้อดังนี้ ซึ่งเพื่อเป็นการได้รับบุญกุศลที่เต็มที่ เพื่อน huaysod ทุกท่านก็ควรจะทราบถึงจุดประสงค์และประโยชน์ของประเพณีนี้ด้วย

 1. เป็นการให้เพื่อนๆหวยสดแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพหรือเทพธิดาแห่งข้าว เพื่อเป็นการขอให้การเพาะปลูกนั้นเจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีนั้นเอง
 2. เป็นการให้เพื่อนๆหวยสดได้แสดงความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณนั้นเอง
 3. เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนานๆ จากการที่กิจกรรมส่วนใหญ่นั้นให้เป็นกิจกรรมการสร้างกุศลตามหลักศาสนาพุทธซะส่วนใหญ่
 4. เป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 5. เป็นการลดอัตตาและความโลภของทุกคนนั้นเอง ให้ทุกๆท่านที่เข้าร่วมต่างเข้าใจถึงการเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่และการร่วมแรงร่วมใจกัน
 6. เป็นการผูกมิตรไมตรีกับเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนให้ทุกๆคนในนั้นต่างเชื่อใจซึ่งกันและกันและทำให้ตัวชุมชนแข็งแกร่งมากขึ้นนั้นเอง

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพราะกลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด