หวยสดรวบรวม 3 เคล็ดโบราณแก้ฝันร้ายให้เป็นฝันดี

หวยสดรวบรวม 3 เคล็ดโบราณแก้ฝันร้ายให้เป็นฝันดี

การฝันร้าย น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อนๆหวยสดหลายๆคนกลัวกัน เพราะความฝันเป็นสิ่งที่หวยสดและเพื่อนๆไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งบางทีความฝันนั้นก็มักจะเป็นฝันร้ายในรูปแบบแตกต่างเช่น ฝันร้ายเรื่องความสัมพันธ์,ฝันร้ายเกี่ยวกับชีวิตตัวเอง,หรือฝันร้ายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของชีวิตประจำวัน วันนี้หวยสดอยากมาพาเพื่อนๆขจัดฝันร้ายให้ออกไปจากชีวิตโดยใช้เคล็ดโบราณที่ huaysod เจอมานั้นเอง

หวยสด : คาถาท่องแก้ฝันร้าย

หวยสด
หวยสดรวบรวม 3 เคล็ดโบราณแก้ฝันร้ายให้เป็นฝันดี 1

วิธีแรกเมื่อเพื่อนๆหวยสดเกิดฝันร้ายขึ้นมาและสะดุ้งตื่น เพื่อนน่าจะเต็มไปด้วยความรู้สึกกังวลหรือไม่สบายใจกับความฝันที่เพิ่งเกิดขึ้น huaysod อยากแนะนำให้สวดบทคาถายันทุนเพื่อสร้างความสงบขึ้นในจิตใจ

ท่องนะโม 3 จบ


ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ


ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ


ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

หวยสด : สวดมนต์ถึงคุณพระรัตนตรัย

หวยสด
หวยสดรวบรวม 3 เคล็ดโบราณแก้ฝันร้ายให้เป็นฝันดี 2

วิธีที่สองสำหรับการแก้ฝันร้ายตามหลักเคล็ดโบราณที่หวยสดเจอมานั้นคือการให้เพื่อนๆ huaysod ลุกขึ้นกราบที่หมอน และสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ดังนี้

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)


สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ)


สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

หวยสด : เล่าความฝันให้ใครซักคนฟัง

หวยสดพาชมเคล็ดโบรารแก้ฝันร้าย
หวยสดรวบรวม 3 เคล็ดโบราณแก้ฝันร้ายให้เป็นฝันดี 3

วิธีการสุดท้ายสำหรับการแก้ฝันร้ายตามเคล็ดโบราณที่หวยสดเจอมาคือ การเล่าความฝันของเพื่อนๆ huaysod ให้เพื่อนฟัง โดยวิธีนี้นะผู้ที่รับฟังจะเป็นคนแก้ฝันให้แก่เพื่อนๆหวยสดโดยมีวิธีการเล็กน้อยคือ หลังจากเล่าความฝันจบให้เพื่อนคนที่ฟังพูดว่า “ฝันดีจะมีลาภ” และเพื่อนๆหวยสดที่ฝันต้องยกมือไหว้และตอบกลับว่า “สมพรปากเถิด” การทำแบบนี้จะแก้ฝันร้ายให้กลายเป็นดีและทำให้ฝันดีนั้นเป็นจริงขึ้นมานั้นเอง