หวยสดแนะนำ 7 องค์เทพประจำวันเกิด ที่จะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต และนำมาซึ่งสิริมงคล

หวยสดแนะนำ 7 องค์เทพประจำวันเกิด ที่จะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต และนำมาซึ่งสิริมงคล

หวยสดเชื่อว่าเพื่อนๆหวยสดไม่มากก็น้อยน่าจะนับถือศาสนาพุทธกัน อีกทั้งผู้คนรอบๆตัวของหวยสดเอง ส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธ แต่ถว่าความจริงแล้วมีอีกศาสนานึงที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยไม่แพ้ศาสนาพุทธเลยนั้นก็คือ ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเอง โดยเทพเจ้าฮินดูที่เพื่อนๆ huaysod น่าจะคุ้นเคยดีได้แก่ พพระพิฆเนศ,พระพรหม,หรือพระศิวะ ซึ่งแท้จริงแล้วๆเพื่อนหวยสดทุกคนต่างมีองค์เทพประจำวันเกิดที่หากเคารพบูชาจะช่วยเสริมชะตาขีวิตเป็นอย่างมาก วันนี้หวยสดเลยอยากจะมาแนะนำทุกคนให้รูัจักเทพประจำตัวของตัวเอง

วันอาทิตย์

หวยสด
หวยสดแนะนำ 7 องค์เทพประจำวันเกิด ที่จะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต และนำมาซึ่งสิริมงคล 1

องค์เทพประจำเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันอาทิตย์คือ องค์พระศิวะ หรือ พระอิศวร โดยหากเพื่อนๆหวยสดท่านใดเลือกเคารพบูชาท่าน ท่านก็จะประทานเกียรติยศ ,ชื่อเสียง ,และ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้เป็นอย่างมาก huaysod เจอตำนานมาว่า องค์เทพที่สร้างพระอาทิตย์ขึ้นมาตามความเชื่อฮินดูก็คือพระศิวะ โดยว่ากันว่าผู้ใดที่ประพฤติตนดี พระศิวะก็จะประทานสิ่งวิเศษเข้าไปในชีวิต แต่ผู้ใดทำตัวแย่ ก็จะเจอกับวิบัติชีวิตแทน หากเพื่อนๆหวยสดท่านใดสนใจบูชาท่าน huaysod ก็มีคาถาบูชาพระศิวะให้ดังนี้

โอม นะมัส ศิวายะ (สามจบ)

โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม

สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม

สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท

ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ

วันจันทร์

หวยสด
หวยสดแนะนำ 7 องค์เทพประจำวันเกิด ที่จะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต และนำมาซึ่งสิริมงคล 2

องค์เทพของเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันจันทร์ที่หวยสดเจอมาคือ พระแม่อุมาเทวี หรือเทวีแห่งอำนาจบารมีและวาศนาสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ ฮินดูนั้นเอง โดยหากเพื่อนๆ huaysod บูชาและขอความรักความเมตตาจากพระแม่ให้ท่านคุ้มครอง พระองค์เจ้าแม่ก็จะประทานพรในด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม และความผาสุขในการครองเรือนให้ครอบครับของหวยสดและเพื่อนๆทุกคนเปี่ยมไปด้วยความสุข และอีกทั้งยังคุ้มครองเพื่อนๆให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีคาถาบูชาพระแม่อุมาเทวีดังนี้

โอม เจ มาตา กี

โอม ชยะ มาตา กี

โอม ไชย มาตา กี

โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา

โอม ไจ มาตา ปารวตี

โอม มหาอุมาเทวี นมัส

โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา

โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

วันอังคาร

หวยสด
หวยสดแนะนำ 7 องค์เทพประจำวันเกิด ที่จะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต และนำมาซึ่งสิริมงคล 3

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันอังคาร องค์เทพประจำวันเกิดคือ พระขันธกุมาร หรือเทพเจ้าที่เป็นแม่ทัพย์แห่งสวรรค์ตามความเชื่อของ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู โดยหากเพื่อนๆ huaysod บูชาท่าน ท่านจะมอบจิตใจที่เข้มแข็งดังนักรบให้กับเพื่อนๆหวยสดทุกคน อีกทั้งยังจะปกป้องดูแลเพื่อนๆจากภยันตรายเนื่องจากท่านนับเป็นเทวดาผู้ปกป้องรักษาเทวาลัยของศาสนาฮินดูอีกด้วย โดยมีคาถาบูชาพระขันธกุมาร ดังนี้ โดยก่อนสวดคาถาบูชาบทนี้นั้น หวยสดขอแนะนำให้เพื่อนๆสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศก่อนเสมอ

โอม สกัณทายะ นะมะห์ (สามจบ)

โอม การติเกยะ นะมะห์ (สามจบ)

โอม สุพรหมมัณยะ นะมะห์ (สามจบ)

โอม ตัตตะปุรุษายะ วิทมะเห มหาเสนายะ ธีมะหิ

ตันโน สะกันทะ ประโจทะยาต

วันพุธ

หวยสด
หวยสดแนะนำ 7 องค์เทพประจำวันเกิด ที่จะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต และนำมาซึ่งสิริมงคล 4

องค์เทพของเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันพุธคือ เทพที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดี เพราะเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินตามวิชาภาษาไทยเหมือนที่หวยสดได้ยินมา เทพนั้นก็คือ หนึ่งในตรีมูรติ พระนารายณ์ นั้นเอง การที่เพื่อนๆหวยสดบูชาท่าน จะได้มาซึ่งความคุ้มครอง ความปลอดภัย และขจัดภัยพิบัติต่างๆในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติในด้านใดก็ตาม เนื่องจากตามความเชื่อที่ huaysod เจอมา พระนารายณ์มีศักดิ์เป็นเทพเจ้าแห่งความรุ่งเรือง และมีหน้าที่มอบความสุขและปกปักรักษามนุษย์ทั้งปวง โดยมีคาถาบูชาดังนี้

โอม นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม ทุติยัมปิ นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม ตะติยัมปิ นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม ฯ

วันพฤหัสบดี

หวยสด
หวยสดแนะนำ 7 องค์เทพประจำวันเกิด ที่จะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต และนำมาซึ่งสิริมงคล 5

สำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันพฤหัสบดี เทพประจำวันที่หวยสดเจอมาคือ พระแม่สุรัสวดี เทวีแห่งปัญญาและการเรียนรู้ โดยการที่เพื่อนๆหวยสดบูชาท่าน จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของศิลปวิทยาการและส่งผลให้เพื่อนๆ huaysod มีความฉลาดหลักแหลมมากขึ้น หวยสดเจอมาว่า ตามความเชื่อของศาสนาพารหมณ์ฮินดู ท่านเปรียบเสมือนอาจารย์ในหมู่เทพเจ้าเลยทีเดียว โดยมีคาถาบูชาพระแม่สุรัสวดีดังนี้ หวยสดอยากแนะนำว่าก่อนสวดคาถาบูชาพระแม่ ให้เพื่อนๆสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศก่อนเสมอ

โอม ชยะ ศรี สรัสวตี มาตา (สามจบ)

โอม ศรี สรัสวะติไย นะมะห์ (สามจบ)

โอม สรัสวตี นะมัส ตุภะยัม

วาระเท กามะรูปินี

วิทยา รัมภัม กะริชยามิ

สิทธิ ภะวะตุ เม สะทา (หนึ่งจบ)

วันศุกร์

หวยสด
หวยสดแนะนำ 7 องค์เทพประจำวันเกิด ที่จะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต และนำมาซึ่งสิริมงคล 6

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันศุกร์ huaysod เจอมาว่า เทพประจำวันเกิดคือ พระแม่ลักษมี เทพแห่งความรักที่บริบูรณ์ พระชายาแห่งเทพพระนารายณ์ โดยหากมองเพียงผิวเผิน เพื่อนๆอาจคิดว่าการเคารพบูชาท่าน นำมาเพียงโชคในเรื่องความรัก แต่ความจริงแล้ว ท่านยังประทานพรในเรื่องของการประกอบกิจการกับการค้า ให้ทุกๆการเจรจาที่เพื่อนๆหวยสดเจอประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังมอบความมั่งคั่งและทรัพย์สินเงินให้ทองให้แก่เพื่อนๆหวยสดที่ตั้งใจสักการะท่านอีกด้วย โดยมีคาถาบูชา พระแม่ลักษมีดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

โอม พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ

ทุติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ

ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ

(ขอความมั่งคั่งร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ ความรัก

ขอพระแม่จงช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก ความโศก)

วันเสาร์

หวยสด
หวยสดแนะนำ 7 องค์เทพประจำวันเกิด ที่จะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต และนำมาซึ่งสิริมงคล 7

องค์เทพประจำวันเสาร์คือเทพที่เพื่อนๆหวยสดหลายๆคนต้องรู้จักอย่างแน่นอน บางคนอาจเคยกราบไหว้ท่านมาแล้ว ท่านคือ พระพิฆเนศ หรือเทพแห่งความสำเร็จประจำศาสนาพราหมณ์ฮินดู โดยการบูชาท่านนิยมบูชาด้วยกล้วย,อ้อย,หรือดอกดาวเรืองเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตเพื่อนๆ huaysod ทุกคน อีกทั้งท่านยังประทานความสำเร็จในด้านต่างๆอาทิเช่น ให้การค้าขายรุ่งเรืองและไม่ประสบปัญหาติดขัดใดๆเลย โดยมีคาถาบูชาพระพิฆเนศทั้งแบบสั้นและยาวให้เพื่อนๆhuaysodเลือกตามความสะดวก

คาถาบูชาพระพิฆเนศแบบสั้น

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

คาถาบูชาพระพิฆเนศแบบยาว

โอม พระพิฆเณศวร

สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร

สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร

สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ก็จบกันไปแล้วสำหรับองค์เทพประจำวันเกิดเพื่อนๆ huaysod ทุกคน สุดท้ายนี้หวยสดอยากบอกเพื่อนๆว่า เพื่อนๆหวยสดทุกคนไม่จำเป็นต้องกราบไหว้เทพประจำวันเกิด แต่สามารถสักการะเทพองค์ใดก็ได้ที่เพื่อนๆหวยสดเคารพและเลื่อมใส