เพื่อนๆหวยสดอาจจะเคยได้ยินกันว่า “กรรม” นั้นล้วนเป็นสิ่งที่เราทุกคนต่างมีติดตัวกันตั้งแต่เกิด ซึ่งกรรมที่ติดตัวนั้นบ้างก็ดีบ้างก็ร้าย ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำในอดีตชาติหรือการกระทำในอดีตของพวกเราทุกคน ซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆไม่สามารถที่จะย้อนเวลาเพื่อไปแก้ไขกรรมเหล่านี้ได้ แต่เพื่อนๆไม่ต้องเป็นกังวลไปว่าเราจะทำยังไงกับกรรมที่อยู่ติดตัวเราอยู่ เพราะแท้จริงแล้วเพียงเพียงเพื่อนๆค่อยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนำผลกรรมเหล่านั้นมาเป็นบทเรียน เพื่อที่จะได้ลดทอนกรรม แล้วเพิ่มการสร้างบุญที่มีกำลังมากด้วยจิตอันบริสุทธิ์  วันนี้ หวยสดจะมาแนะนำถึง กรรมตามวันเกิด ตามความเชื่อโบราณพร้อมกับเคล็ดในการบรรเทากรรมเหล่านั้นลงนั้นเอง

ความเชื่อเรื่องกรรม

หวยสด

ตามคำสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อนๆที่เป็นชาวพุทธควรมีศรัทธาทั้งหมด 4 อย่างได้แก่

-กัมมสัทธา หรือการเชื่อในกฎแห่งกรรม คือการที่เพื่อนๆเชื่อว่าเมื่อทำอะไรโดยมีเจตนา จงใจทำทั้ง ๆ ที่รู้ ย่อมส่งผลให้การกระทำนั้นๆเป็นกรรม และอาจเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป และการกระทำต้องไม่ว่างเปล่า เชื่อว่าผลที่ต้องการ จะสำเร็จได้ด้วยการกระทำ ไม่ใช่แค่การอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค

-วิปากสัทธา หรือการเชื่อในวิบากกรรม คือการที่เพื่อนๆเชื่อว่าผลของกรรมนั้นมีอยู่จริง กล่าวคือ เชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วย่อมมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว

-กัมมัสสกตาสัทธา หรือการเชื่อว่าสัตว์มีนั้นล้วนกรรมเป็นของตน คือ เชื่อว่าผลที่เราได้รับ เป็นผลแห่งการกระทำของเราเอง ซึ่งอาจจะเป็นกรรมที่ทำในปัจจุบันชาติหรืออดีตชาติก็เป็นได้

-ตถาคตโพธิสัทธา หรือการเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า กล่าวคือ การเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริงและเป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาธิคุณ พระวิสุทธิคณ และพระมหากรุณาธิคุณ

จะเห็นได้ว่าความเชื่อหรือ “ศรัทธา 4” เป็นหลักธรรมความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับกรรม กฎแห่งกรรมจึงเป็นคำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นแล้วไม่ว่าเพื่อนๆจะทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นก็จะมีผลตามเสมอไม่ช้าก็เร็วเป็นดังกงกรรมกงเกวียนเวียนวนอยู่เรื่อย ๆ นั่นเอง

กรรมตามวันเกิด

หวยสด

วันจันทร์

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันจันทร์นั้น เชื่อกันว่าในอดีตชาตินั้นจุติมาจาก “นครนาคราช” ทำให้เป็นคนที่มีเสน่ห์ และมีเกณฑ์จะได้เป็นใหญ่ แต่ก็มักขาดมิตรผิดญาติพึ่งพาไม่ได้ ชอบพูดอะไรแบบเปิดเผยทำให้คนอื่นสามารถอ่านใจได้ง่าย ถ้าเจอคนคิดร้ายก็จะเป็นอันตรายต่อที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ กรรมติดตัวของเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์ มักเป็นกรรมด้านความรักจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีโอกาสมีคู่ยากรวมถึงบางคนมีคู่แล้วแต่ต้องแอบซ่อน เนื่องจากในอดีตกาลเป็นคนมากชู้หลายคู่ครอง ทำให้ปัจจุบันองพบเจอกับเรื่องกรรมของความรัก วิธีลดทอนกรรมของเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์ คือการทำบุญเกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น สร้างแทงค์น้ำ บ่อน้ำ ปล่อยปลา ทำบุญบริจาคน้ำดื่มเป็นขวด ก็จะช่วยทำให้จิตใจที่โลเลมั่นคงขึ้น

วันอังคาร

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันอังคารนั้น เชื่อกันว่าในอดีตชาตินั้นจุติมาจาก “แดนนรก” ทำให้มีกำลังแรง ใจแข็งแบบนักรบ เป็นคนที่จริงใจตรงไปตรงมาและกล้าคิดกล้าแสดงออก อีกทั้งยังขยันขันแข็ง ,คล่องแคล่วว่องไว ,มีความสามารถ แต่ติดอยู่ที่ว่าใจร้อน บางครั้งดันทุรังและชอบการเอาชนะมากจนเกินไป กรรมติดตัวของเพื่อนๆที่เกิดวันอังคาร คือ การโดนใส่ร้าย โดนว่าร้าย และทำคุณคนไม่ขึ้น  เนื่องด้วยเป็นคนตรงไปตรงมา มักจะถูกตัดสินจากคนอื่นในเรื่องของวาจา และการแสดงออกต่าง ๆ ที่ดูอารมณ์ร้อน วิธีลดทอนกรรมของเพื่อนๆที่เกิดวันอังคาร คือทำบุญกับพระ  บิดามารดา หรือการทำสังฆทานปลูกต้นขนุนตามวัดอยู่เรื่อย ๆ จะทำให้ความมั่นคงในชีวิตมีผู้คนเอ็นดู คอยมตตาอุปถัมภ์มากขึ้น 

วันพุธ

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันพุธนั้น เชื่อกันว่าในอดีตชาตินั้นจุติมาจาก “ลังกาทีป” ทำให้มักได้ดีและมีทรัพย์มาก มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองที่ดีมีวาสนาสูง เป็นคนเก่งมีความสามารถทั้งในเรื่องการตัดสินใจและการเจรจา คุยเก่งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แต่บางครั้งถ้าไม่สบอารมณ์อาจจะมีบ้างที่ทำหน้าแสดงอาการชัดเจนขึ้นมา กรรมติดตัวของเพื่อนๆที่เกิดวันพุธ คือเนื่องจากเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจนเกินไปจนคนอยู่ใกล้หลงเสน่ห์จากการพูด เหมือนให้ความหวังจนเกิดเป็นความรัก กลายเป็นคนเจ้าชู้โดยไม่รู้ตัวทำให้คนรอบข้างเสียใจ และบางครั้งก็อาจเผลอพูดขวานผ่าซากจนคนอื่นเสียใจ วิธีลดทอนกรรมของเพื่อนๆที่เกิดวันพุธ คือการแก้ไขด้วยการทำบุญด้วยไฟฉาย ,การทำบุญยารักษาโรค ,และการให้ทาน ปล่อยนกปล่อยปลา 17 ตัว จะช่วยเรื่องบริวารให้อยู่นานและเปลี่ยนแปลงนิสัยเรื่องการพูดให้พูดแต่ในทางที่ดี

วันพฤหัสบดี

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั้น เชื่อกันว่าในอดีตชาตินั้นจุติมาจาก “สวรรค์” ทำให้เป็นคนที่มีสติปัญญาดี รู้หลักนักปราชญ์ และเป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไป อีกทั้งยังมีเกียรติ ทำให้มีคนเคารพนับถือมาก มีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้างรักสงบ, ชอบความมั่นคง ,และยึดถือความถูกต้องอีกด้วย กรรมติดตัวของเพื่อนๆที่เกิดในวันพฤหัสบดี คือการปวดหัวข้างเดียวเสมอ เป็น ๆ หาย ๆ ให้ระวังเรื่องกระดูกแขนมีปัญหาและบางครั้งไม่ค่อยเข้ากับผู้ใหญ่ ชอบสอนและตำหนิคนอื่นโดยไม่รู้ตัวทำให้มีกรรมเดิมติดมา วิธีลดทอนกรรมของเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบดี คือการทำบุญด้วยการถวายผ้าไตรจีวรทุก ๆ 3 เดือน ,ทำบุญด้วยหนังสือพระ, หรือทำบุญด้วยปัจจัยเป็นทุนการศึกษา หรือทำบุญเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ครูบาอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ และบรรพบุรุษ จะช่วยลดปัญหาการเข้าหากับผู้ใหญ่ได้

วันศุกร์

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันศุกร์นั้น เชื่อกันว่าในอดีตชาตินั้นจุติมาจาก “อุตตรกาโรทวีป” ทำให้มักจะได้ดีและมียศฐาบรรดาศักดิ์ ปกติจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวและเข้าสังคมไม่เก่ง แต่ก็ยังเป็นคนใจบุญชอบในเรื่องกุศล ค่อนข้างรักพวกพ้องเป็นอย่างมาก กรรมติดตัวของเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์  คือมักจะหาความสุขโดยแท้จริงไม่ได้ มีแต่ฉากหน้าที่แสดงให้คนเห็นเท่านั้น แต่ภายในลึก ๆ กลับไม่มีความสุขกับชีวิตเลยแม้แต่น้อย  วิธีลดทอนกรรมของเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์ คือการให้ทำบุญด้วยเงินกับคนยากจนยากไร้ หรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับโลงศพและศพไร้ญาติ จะช่วยทำให้พบเจอกับสัจธรรม ความสุขที่แท้จริงของชีวิตขึ้น

วันเสาร์

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในัเสาร์นั้น เชื่อกันว่าในอดีตชาตินั้นจุติมาจาก “เขาไกรลาศ” ทำให้มีฤทธิ์มีเดช มีอำนาจวาสนา จะได้เป็นใหญ่เป็นเจ้าคนนายคน เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงและละเอียดรอบคอบในเรื่องการใช้ชีวิต แต่บางครั้งก็คิดช้าทำให้บางครั้งไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมคน ตอนเป็นเด็กอาจจะต้องลำบากต้องผ่านปัญหามาก่อนถึงจะสบาย กรรมติดตัวของเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์ คือกรรมจากการสูญเสีย คิดมากวิตกกังวล ต้องกำพร้าขาดคนอุปถัมภ์ ต้องทุกข์ใจอยู่บ่อยครั้ง วิธีลดทอนกรรมของเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์ คือการทำบุญเกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าภาพงานบวช เพื่อเสริมอำนาจบารมีความเป็นใหญ่ และควรทำบุญสร้างพระพุทธรูป สร้างศาลา สร้างกุฏิ สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาล และสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข จะได้ลดการสูญเสีย

วันอาทิตย์

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันอาทิตย์นั้น เชื่อกันว่าในอดีตชาตินั้นจุติมาจาก “เมืองกลิงคราษฎร์” เป็นคนที่ใจแข็ง ,เครียดแค้น ,โกรธง่ายหายเร็ว ,พูดจาโน้มน้าวใจเก่ง ,และไม่ชอบการโดนเอาเปรียบ อีกทั้งยังเป็นคนตรง ๆ ทำให้บางครั้งดูเหมือนจะถือตัวสักนิด และไม่แคร์สายตาใคร กรรมติดตัวของเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์  คือการที่มักจะทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้น ในช่วงวัยเด็กลำบาก และเมื่อโตขึ้นนั้นก็ยังเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารอีกด้วย จึงทำให้เป็นเหตุที่ชีวิตมักมีความเกี่ยวข้องกับการเงินและมักเจอปัญหาที่มีผู้อื่นมาเกี่ยวข้องเสมอ วิธีลดทอนกรรมของเพือนๆเกิดวันอาทิตย์ คือทำบุญด้วยแสงสว่าง เช่น เทียน หลอดไฟ เติมน้ำมันตะเกียง รวมถึงหาพระประจำตัววันเกิดมาไหว้ เพื่อช่วยลดกรรมได้ดี

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด

แนะนำหวยหุ้นน่าเข้าเล่น 2021