หวยสดแนะนำ คาถาบูชาพระแม่ธรณี เสริมดวงค้าขายให้ร่ำรวยแบบเทน้ำเทท่า

หวยสดแนะนำ คาถาบูชาพระแม่ธรณี เสริมดวงค้าขายให้ร่ำรวยแบบเทน้ำเทท่า

ในสมัยโบราณนั้น ปู่และย่าของหวยสดและเพื่อนๆต่างนิยมสวดคาถาบูชาให้แก่พระแม่ธรณีกันทั้งสิ้น เนื่องจากเชื่อกันว่าท่านจะทำให้แผ่นดินร่มเย็นเป็นสุขจากฐานะที่ท่านเป็น เทพแห่งแผ่นดินนั้นเอง โดยแต่ละภาคส่วนของไทยก็มีกรรมวิธีบูชาพระแม่ธรณีที่แตกต่างกันไป โดยวันนี้หวยสดจะมาสอนเพื่อนๆถึงวิธีบูชาพระแม่ธรณีในปัจจุบันที่จะช่วยเป็นสิริมงคล ได้เป็นถึงมหาเศรษฐีหรือเจ้าของที่ดินที่ร่ำรวยมหาศาล

ประวัติของพระแม่ธรณี

หวยสด
หวยสดแนะนำ คาถาบูชาพระแม่ธรณี เสริมดวงค้าขายให้ร่ำรวยแบบเทน้ำเทท่า 1

พระแม่ธรณีหรืออีกชื่อเรียกที่เพื่อนๆหวยสดไม่คุ้นเคยั้นก็คือ พระศรีวสุนธนรา โดยหวยสดเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินมาจากบทเรียนวิชาพุทธศาสนาที่ว่า ในคืนที่พระพุทธเจ้าทรงผจญกับเหล่ามารนั้น พระแม่ธรณีได้แสดงปาฎิหาริย์ในการปราบพญามารโดยการบีบมวยผมของท่านนั้นเอง ท่านเองยังปรากฎในวรรณคดีไทยหลายๆเรื่องที่เพื่อนๆ huaysod อาจคุ้นเคยกันดี อาทิเช่น หนังสือเทศน์มหาชาติปฐมสมโพธิกถาและลิลิตตะเลงพ่ายนั้นเอง เรื่อราวน่าสนใจของท่านที่หวยสดเจอมาอีกอย่างคือ จิตรกรรมผนังรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมนั้น นับเป็นภาพเขียนที่งดงามที่สุดในโลก หากเพื่อนๆหวยสดท่านใดอย่างลองไปชมก็สามารถชมได้ที่ ฝาพนังด้านหน้าพระประธานในพระอุโบสภวัดชมพูเวทที่ตั้งอยู่ริมฝั้งแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นหนึ่งในวัตถุโบราณชั้นเอกที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศีอยุธยาอีกด้วย

ความสำคัญของพระแม่ธรณี

หวยสด
หวยสดแนะนำ คาถาบูชาพระแม่ธรณี เสริมดวงค้าขายให้ร่ำรวยแบบเทน้ำเทท่า 2

ความสำคัญของพระแม่ธรณีในสมัยโบราณที่หวยสดเจอมานั้นมักนิยมบูชาท่านก่อนก่อสร้างสิ่งต่างๆเช่น ก่อสร้างบ้านเรือน โดยเพื่อนๆหวยสดจะต้องบูชาคาถาหรือบอกกล่าวกับพระแม่ธรณีก่อน เนื่องจากท่านเป็นผู้ค้ำจุนแผ่นดิน เพราะการที่ huaysod และเพื่อนๆหวยสดก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนั้นเป็นการสร้างผลกระทบกระเทือนต่อพื้นดินจากการตอกสำเข็มหรือขึ้นเสาเอกนั้นเอง โดยการทำพิธีบอกกล่าวพระแม่ธรณีก่อนนั้น จะทำให้พื้นที่ของเพื่อนๆ huaysod มีพีชผลเจริญงอกงามรวมถึงทำให้การค้าดำเนินสำเร็จลุล่วงด้วยดี

เครื่องและคาถาในการบูชา

หวยสด
หวยสดแนะนำ คาถาบูชาพระแม่ธรณี เสริมดวงค้าขายให้ร่ำรวยแบบเทน้ำเทท่า 3

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่อยากบูชาพระแม่ธรณีนั้น เครื่องบูชามีทั้งหมด 8 อย่างที่เพื่อนๆหวยสดจำเป็นต้องใช้

  • ผลไม้ 5 อย่าง (หวยสดแนะนำว่าควรมีมะพร้าวอ่อนและกล้วยน้ำว้า)
  • หมากพลูหรือบุหรี่
  • น้ำเปล่า,น้ำนม,หรือสาคูสีแดง
  • ข้าว,ไข่ต้ม,ข้าวตอก
  • ขนมหวาน 7 ชนิด
  • ผ้าแพรพรรณผืนน้อย 3 สี
  • ดอกไม้สีเหลืองหรือสีส้ม
  • รุปปั่นพระแม่ธรณีหรือรุปภาพ ( หากเพื่อนๆหวยสดไม่มีก็ไม่เป็นไร)

หลังเตรียมเสร็จให้เพื่อนๆหวยสดจุดธูป 21 ดอกกับเทียน 9 เล่ม พร้อมกับสวดคาถาบูชาดังนี้ huaysod อยากแนะนำให้เพื่อนๆหวยสดสวดอย่างน้อย 3 จบแต่ถ้ามีเวลาให้สวดทั้งหมด 21 จบเพราะกำลังของพระแม่ธรณีคือ 21 นั้นเอง

ตั้งนะโม 3 จบ

ตัสสาเกษีสะโต ยะถาคงคา โสตังปะวัตตันติ มาระเสนา ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต ปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระ เสนาปะราชิตาทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสนติอะเสสะโต

หลังเพื่อนๆหวยสดสวดเสร็จก็ให้พูดบทสนทนาต่อดังนี้

เพื่อนๆหวยสด: พระแม่ธรณี เจ้าข้าเอ๋ย สังขาตังอยู่แล้วหรือไร

เจ้าแม่ธรณี : อยู่แล้วเจ้าค่ะ เราพระแม่ธรณี (เพื่อนๆตอบเอง)

เพื่อนๆหวยสด: ลูกอยากจะอธิษฐาน คือ ข้าพเจ้า (ชื่อผู้อธิษฐาน) ขอตั้งจิตอธิษฐาน ต่อพระแม่ธรณีเจ้าข้า

เจ้าแม่ธรณี : ว่าอย่างไรหรือ (ตอบเอง)

เพื่อนๆหวยสด : ข้าพเจ้าปรารถนา จะมีบ้านอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนจะซื้อจะขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ข้าพเจ้ามี จงสมหวัง สมปรารถนา หากมีบ้านมีที่อยู่อาศัยแล้ว จงให้แคล้วคลาด จากภัยอันตราย อุทกภัย อัคคีภัย โจรภัย ตลอดจนให้มีความสุข ร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรัก ความสามัคคี เมื่ออยู่ในบ้านเลขที่ … นั้น จงมีความสุข ความเจริญ จะทำสิ่งใด จงทำมาค้าขึ้น สมดั่งปรารถนา ขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าที่สะสมอยูในมวยผมของพระแม่ธรณี ที่นำพาข้ามชาติข้ามภพ จงมาเป็นกำลังบุญกุศล บุญราศี เสริมกำลังกาย กำลังสมอง กำลังปัญญา ให้กระทำกิจกรรมอันใด จากนี้เป็นต้นไป เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม มิงอมือ งอเท้า แล้วไซร้ กำลังบุญที่สะสมในมวยผมพระแม่ธรณี จงเป็นบุญสำเร็จ บุญนิธิ ให้สำเร็จสมปรารถนา ตั้งแต่บัดนี้ สืบไปเบื้องหน้า…เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

สวดเสร็จแล้วให้เพื่อนๆแจ้งขออนุญาตว่าจะกระทำการใด และขอให้ท่านอำนวยพรให้เกิดความสำเร็จในทุกประการ จากนั้นปักธูปลงกับพื้นดิน

สำหรับท่านใดที่ทำงานกระทบพื้นดินเป็นประจำ สามารถตั้งท่านบูชาไว้ในสถานที่ทำงานก็ได้ เพื่อเป็นการบอกกล่าวหรือขออนุญาตในการทำสิ่งใดล่วงหน้าได้เช่นกัน

นอกจากนี้คาถาบูชาพระแม่ธรณียังใช้ทำน้ำมนต์แก้เสนียด ถ้ามีศัตรูให้เขียนชื่อนำแม่ธรณีทับไว้ แล้วอธิษฐานให้อภัยต่อกัน สวดให้ครบ 7 วัน ฝ่ายตรงข้ามจะแพ้ภัยตัวเองไปอีกทั้งยังไม่จองเวรต่อกัน

ถ้าท่านใดต้องเดินทางไกล ให้อธิษฐานแม่พระธรณีไปจะพ้นภัยทั้งปวง เวลามีเหตุให้นึกถึงแม่พระธรณีแล้วภาวนาว่า “สะนะมะอุ” ไปเรื่อย ๆ จะผ่านพ้นภยันตรายนั้นไปได้ เวลาลงจากรถ ให้กลั้นใจท่องคาถาว่า
” แม่ธรณีเจ้าเอย อยู่แล้วหรือยัง สังขาตัง โลกัง กะวิทู “