หวยสด

เพื่อนๆหวยสดหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับสำนวนไทยที่ว่า ปิดทองหลังพระ ซึ่งหมายถึง การทำความดีอย่างเต็มใจโดยไม่มีการป่าวประกาศ แต่แท้จริงแล้วการปิดทองหลังพระนั้นไม่ใช่แค่สำนวนที่ใช้ในการเปรียบเปรยการทำความดีของบุคคลเท่านั้น เพราะการปิดทองลงบนส่วนต่างๆ ของพระพุทธรูป ก็มีคติความเชื่อมาตั้งแต่โบราณที่จะช่วยเสริมโชคมงคลให้กับคนที่ไปทำการปิด แต่ตำแหน่งที่เราติดนั้นก็ย่อมส่งผลที่แตกต่างกันไปตามวันเกิดอีกด้วย วันนี้ หวยสด อยากจะมาแนะนำถึงตำแหน่ง การปิดทองพระที่จะช่วยนำพาแต่ความโชคดีและเงินทองให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกด้วย

จุดเริ่มต้นของการปิดทองพระ

หวยสด

ในพระไตรปิฎกนั้นไม่มีการปรากฎหลักฐานหรือข้อความใดๆที่กล่าวถึงการใช้ทองคำเปลวปิดลูกนิมิต หรือ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ในสมัยพุทธกาลเลยแม้แต่น้อย แต่มีหลักฐานที่แสดงว่าการใช้ทองฉาบทาพระสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งอานิสงส์ของการฉาบทำบุญลักษณะนี้นั้นมหาศาลและยิ่งใหญ่นัก เพราะเชื่อกันว่าหากเพื่อนๆทำบุญด้วยการปิดทองพระหรือเอาทองฉาบปูชนียวัตถุ เพื่อนๆคนนั้นก็จะมีผิวพรรณผุดผ่อง งดงามดังทองคำเปลว คล้ายๆกับเรื่องราวของพระมหากัจจายนเถระ พระอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีร่างกายงดงาม ผิวพรรณผ่องผุดประดุจทอง ยากที่จะหาใครเสมอเหมือนท่านได้ ใครได้เจอท่านย่อมตะลึงไปตาม ๆ กัน ซึ่งในมหากัจจายนเถราปาทาน ท่านพระมหากัจจายนเถระ ได้แสดงอดีตชาติของท่านให้ทราบว่า ท่านได้ทำบุญด้วยการใช้ทองฉาบทาพระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปทุมุตระ นั่นเอง

ตำแหน่งปิดทองพระมงคล

หวยสด

หวยสดพบมาว่าคนโบราณสมัยก่อนนั้เชื่อกันว่าการปิดทองพระแต่ละจุดจะช่วยเสริมดวงในด้านที่แตกต่างกันไปดังนี้

 • ปิดทองที่พระพักตร์ (ใบหน้า) : เชื่อว่าทำให้หน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรือง
 • ปิดทองที่พระอุทร (ท้อง)  : เชื่อว่าจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง
 • ปิดทองที่พระนาที (สะดือ) : เชื่อว่าตลอดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอดและสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน
 • ปิดทองที่พระเศียร (หัว) : เชื่อว่าจะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ตลอด
 • ปิดทองที่พระอุระ (หน้าอก)  : เชื่อว่าทำให้มีสง่าราศีเป็นที่ถูกใจของผู้คน
 • ปิดทองที่พรหัตถ์ (มือ) : เชื่อว่าทำให้เป็นคนมีอำนาจ มีบารมีสูงส่ง
 • ปิดทองที่พระบาท (เท้า)  : เชื่อว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยและพาหนะ
 • ปิดทองที่บริเวณหลังองค์พระพุทธรูป (ด้านหลัง) : เชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทององค์พระทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่ด้านหลังด้วย และเชื่ออีกว่าหากปิดทององค์พระได้ทั่วทั้งองค์ในชาตินี้จะทำให้ไม่ว่าภพ ชาติต่อไปชาติไหนก็จะมีผิวพรรณผ่องใส งดงามมีสง่าราศี

แต่อย่างไรก็ตามหลักสำคัญของการปิดทององค์พระก็ยังคงเป็นการปิดทองให้ทั่วทั้งองค์อยู่ดีนั้นเอง

ตำแหน่งปิดทองพระตามวันเกิด

หวยสด

นอกจากตำแหน่งการปิดทองพระมงคลแล้ว ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อหนึ่งที่ว่า การปิดทองพระนั้นควรประยุกต์ให้เข้ากับหลักของดวงชะตา,ราศี,และวันเกิดของเพื่อนๆซึ่งจะช่วยหนุ่นนำและสนับสนุนชีวิตเราให้ดีมากยิ่งขึ้น ดังที่จะกล่าวต่อจากนี้

เพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์

 • จุดเด่น : วันแห่งปัญญา ความก้าวหน้า ความเป็นผู้นำ และพลังแห่งความสำเร็จ
 • ตำแหน่ง : เศียรพระ (ศีรษะ) จะส่งเสริมชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีพลังทางความคิด สติความจำเป็นเลิศ พร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างทรงพลัง
 • บทสวด : นะ โม พุท ธา ยะ ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

เพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์

 • จุดเด่น : วันแห่งความเมตตา ความมีเสน่ห์
 • ตำแหน่ง: พระพักตร์ (ใบหน้า) ช่วยในเรื่องของความมีเสน่ห์เป็นที่รักต่อผู้พบเห็น ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สวยงาม
 • บทสวด : พุทโธ ธัมโม สังโฆ ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

เพื่อนๆที่เกิดวันอังคาร

 • จุดเด่น : วันแห่งความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ ปกครองเด็ดขาด ฉับไว ไหวพริบดี
 • ตำแหน่ง : พระอุระ (หน้าอก) ช่วยให้มีสง่าราศี เป็นที่รักใคร่เมตตา มีสุขภาพแข็งแรง ทำการใดก็ประสบความสำเร็จ
 • บทสวด : พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

เพื่อนๆที่เกิดวันพุธ (กลางวัน)

 • จุดเด่น : วันแห่งการเจราจา มีความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล แก้ไขสถานการณ์ฉับไว
 • ตำแหน่ง : พระอุทร (ท้อง) ช่วยเรื่องค้าขาย  ดึงดูดโชคลาภ
 • บทสวด : นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

เพื่อนๆที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)

 • จุดเด่น : วันแห่งสติปัญญา สมองปราดเปรื่อง กล้าหาญเฉลียวฉลาด มีเสน่ห์
 • ตำแหน่ง : พระบาท (เท้า) ช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคงก้าวหน้า อุดมด้วยทรัพย์สมบัติ
 • บทสวด : พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

เพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบดี

 • จุดเด่น : วันแห่งความเพียบพร้อม ฐานะมั่นคง
 • ตำแหน่ง : พระนาภี (สะดือ) : เชื่อว่าจะมีความมั่งคั่ง สุขสบาย เป็นที่ดึงดูดบริวาร โชคลาภ ความสำเร็จ
 • บทสวด : วิริยบารมี เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

เพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์

 • จุดเด่น : วันแห่งภาพลักษณ์ที่สวยงาม
 • ตำแหน่ง : พระหัตถ์ (มือ) : ส่งเสริมชีวิตให้มั่งมี ศรีสุข หยิบจับเป็นเงินเป็นทอง มีอำนาจ บารมี ผู้คนเคารพยำเกรง
 • บทสวด : พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

เพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์

 • จุดเด่น : วันแห่งความศรัทธา ความหวัง มีเป้าหมายชัดเจนน่าเชื่อถือ
 • ตำแหน่ง : หลังองค์พระพุทธรูป ช่วยให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ได้รับการปกป้องคุ้มกันภัย
 • บทสวด : วันทามิพุทธัง วันทามิธัมมัง วันทามิสังฆัง ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

เพื่อนๆที่เกิดตรงกับวันพระ (กรณีผู้เกิดตรงกับวันพระ) ดาวพระเกตุ

 • จุดเด่น : วันแห่งผู้รู้ มีปัญญา สามารถสร้างความศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ผู้คน
 • ตำแหน่ง : ฐานรององค์พระพุทธรูป ส่งเสริมหน้าที่การงานให้มั่นคง มีคนเกื้อหนุนค้ำจุน
 • บทสวด :  ธะนังโภคัง นะนังโภคัง ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ

ขั้นตอนการปิดทองพระ

หวยสด

สำหรับขั้นตอนการปิดทองพระนั้นแท้จริงแล้วมีอยู่ด้วยกันถึง 7 ขั้นตอนที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบ โดยการปฎิบัติตามขั้นตอนทั้ง 7 นี้จะช่วยเสริมให้การปิดทองพระนั้นส่งผลลัพธ์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง

 • อันดับแรกให้นำองค์พระที่จะปิดทองคำเปลวมาทำความสะอาดก่อน โดยล้างน้ำแล้วใช้แปรงสีหันถูให้ฝุ่นออกให้หมด แล้วล้างอีกครั้งด้วยน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งตากแดด หรือตากแดดให้แห้งสนิท
 • ใช้สเปรย์สีเทาพ่นทั่วทั้งองค์พระ พอสีแห้งก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดขัดให้ทั่ว จากนั้นให้ใช้สีโป๊วอุดที่เกิดร่องรอยแล้วรอให้แห้งแล้วขัดให้เรียบอีกที ล้างทำความสะอาดอีกครั้ง รอจนแห้ง (ขั้นตอนนี้อาจละเว้นไปได้)
 • เสร็จแล้วรองพื้นชิ้นงานด้วยสีแดง รอจนแห้ง
 • ใช้สีเฟลกซ์สีเหลืองทาให้ทั่วองค์พระ ระวังอย่าทาสีให้หนาเกินไปเพราะจะทำให้สีส่วนนั้นแห้งไม่เท่ากัน และสีส่วนนั้นจะหนาเป็นก้อน จากนั้นปล่อยสีที่ทาให้แห้งแต่อย่าแห้งจนเกินไป ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง สังเกตได้ด้วยการใช้หลังฝ่ามือแตะดูว่าสีแห้งหรือยัง ถ้าสีไม่ติดแสดงว่าแห้งพอที่จะปิดทองคำเปลวได้ ถ้ายังติดมือแบบหนืดๆอยู่ ให้ปล่อยไว้ก่อน เพราะการปิดตอนสีหนืดจะทำให้ทองจม
 • พอสีแห้งได้ที่แล้วนำแผ่นทองคำเปลวมาปิดทับได้ ให้ปิดส่วนที่มีเนื้อกว้างก่อน แล้วไล่ปิดขึ้นไปจนเต็มชิ้นงาน และเวลาปิดให้ทับซ้อนกันประมาณ 2 มิลลิเมตรเพื่อไม่ให้เห็นรอยต่อของเนื้อทอง หลังจากปิดแผ่นทองคำเปลวเสร็จแล้วให้ใช้พู่กันกวาดแผ่นทองให้เรียบ
 • เก็บเศษทองคำเปลว โดยใช้พู่กันขนนุ่มปัดเศษทองคำเปลวบนเนื้อองค์พระให้ทั่วจนฝุ่นทองออกหมดเป็นการเก็บงานอีกครั้ง
 • ใช้สำลีเช็ดเพื่อเกลี่ยเนื้อทองให้เท่ากัน และ ลบรอยนิ้วมือ

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด

แนะนำหวยหุ้นน่าเข้าเล่น 2021