ปกติแล้วหวยสดเชื่อว่า เมื่อวันเกิดของเพื่อนๆ หวยสดมาถึงนั้นพวกเราชาวพุทธหลายๆท่านก็มักจะนิยมทำบุญวันเกิดโดยการไปทำบุญตักบาตรหรือการปล่อยสัตว์เป็นทาน เพื่อสร้างบุญกุศลในวันที่เราออกมาลืมตาดูโลกนั้นเอง แน่นอนว่านอกจากสองวิธีดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะกับเพื่อนๆที่พอจะมีทรัพย์อยู่บ้างนั้นก็คือการจัดตั้งโรงทานเพื่อแจกจ่ายอาหารฟรีให้แก่ผู้ยากไร้ หรือเรียกสั้นๆว่า “ทำบุญโรงทาน” วันนี้หวยสดจะมาแนะนำถึงขั้นตอนและอานิสงค์ที่จะนำมาสู่ชีวิตเพื่อนๆทุกคนนั้นเอง

ประวัติที่มาของโรงทาน

หวยสด

ตามความหมายของพจนานุกรมภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้นได้ระบุความหมายของคำว่า โรงทาน ไว้ว่า “เป็นสถานที่ที่จะแจกจ่ายอาหารให้แก่คนทั่วไปเพื่อการกุศล” โดยคำว่าโรงทานนั้นมีรากฐานมาจากคำศัพท์ภาษาบาลี 2 คำได้แก่คำว่า ทานัคคะและ ทานศาลา

 • ทานัคคะ : เป็นคำศัพท์ภาษาบาลีที่มาจากคำว่า ทาน+อัคคะโดยมีความหมายว่า โรงทาน หรือ โรงที่ถวายทาน ซึ่งโรงทานลักษณะนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์อีกทั้งยังใช้เป็นที่แจกจ่ายทานแก่ผุ้ที่ต้องการมันที่สุด
 • ทานศาลา : เป็นคำศัพท์ภาษาบาลีที่มาจากคำว่า ทาน+สาลา ให้ความหมายว่า ศาลาที่เป็นที่ให้ทาน โดยคำว่าทานศาลานั้นปรากฎขึ้นในคัมภีร์พระพุทธศาสนาโดยอธิบายไว้ว่า เป็นการแจกทานที่มีลักษณะคล้ายกับทานัคคะ เพียงแต่จะมีความยิ่งใหญ่และความเป็นทางการที่สูงกว่า เพราะเป็นโรงทานที่มีการระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน

จุดประสงค์ของการทำโรงทาน

หวยสด

แน่นอนว่าจุดประสงค์หลักของการจัดตั้งโรงทานขึ้นมานั้คือ การให้ทานแก่ทุกๆคนที่ต้องการหรือจำเป็นต้องใช้ทานนั้น ซึ่งพุทธศาสนิกชนนั้นเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า การให้ทานไม่ว่าจะถวายให้แก่ภิกษุสงฆ์หรือประชาชนทั่วไปนั้นย่อมได้รับอานิสงส์และนับเป็นพุทธบูชาทั้งหมดทั้งสิ้น การตั้งโรงทานจึงเป็นวิธีการให้ทานที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญกุศลค่อนข้างเยอะ

ในอดีตสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงยังมีชีวิตอยู่นั้น หวยสด ได้ทราบว่าผู้คนโดยส่วนมากนั้นมีฐานะดรที่ค่อนข้างที่จะยากจนถึงขั้นที่ไม่มีอาหารประทังชีวิตเป็นจำนวนมาก ทำให้จุดประสงค์หลักๆของการจัดตั้งโรงทานในสมัยก่อนนั้นเป็นกาารจัดตั้งเพื่อเลี้ยงคนยากไร้และคนยากจนและจำทำการปิดกั่นไม่ให้คนรวยมีโอกาสได้เข้าร่วม ถือว่าเป็นงานที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเลี้ยงคนยากจนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้จัดเนื่องในโอกาสพิเศษแต่อย่างใด

ส่วนในสมัยนี้นั้นการจัดตั้งโรงทานนิยมจัดขึ้นในตัววัด โดยจะนิยมจัดตั้งกันในโอกาสพิเศษหรืองานและเทศกาลที่สำคัญ อาทิ เช่น งานยกช่อฟ้าหรืองานทำบุญผ้าป่า ที่ผู้จัดนั้นต้องการที่จะแบ่งเบาภาระในด้านการเตรียมอาหารจากทางวัด เพราะหากไม่มีการจัดตั้งโรงทานขึ้น ทางวัดต้องเป็นฝ่ายที่ออกเงินสำหรับการจัดสรรอาหารมาเลี้ยงแก่ผู้ที่มีใจกุศลร่วมทำบุญนั้นเอง อีกทั้งการตั้งโรงทานสมัยนี้นั้นเปิดให้คนทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะจนหรือจะรวยให้สามารถาร่วมทานอาหารด้วยกันได้ ซึ่งการจัดตั้งโรงทานในตัววัดนั้นหวยสดได้ทราบมาว่าถือว่าเป็นการร่วมสร้างบุญกุศลบารมาแก่ภิกษุสงฆ์ทำให้มีโอกาสได้รับอานิสงส์มากกว่าแค่การตั้งโรงทานเพื่อคนยากไร้อีกด้วย ซึ่งหวยสดเองก็ยังมองว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะจัดตั้งโรงทานที่ใดก็ไม่สำคัญเพราะสุดท้ายแล้วหากเพื่อนๆมีใจต้องการทำบุญและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ย่อมได้รับอานิสงส์อย่างมากมายแน่อน

อานิสงส์ของการทำบุญโรงทาน

หวยสด

อานิสงส์ของการจัดตั้งโรงทานที่หวยสดทราบมานั้นมีทั้งหมด 10 อย่างซึ่งแท้จริงแล้วการทำบุญที่ยิ่งใหญ่แบบการจัดตั้งโรงทานนั้นอาจจะได้รับอานิสงส์มากกว่านี้แต่หวยสดเพียงยกเป็นตัวอย่างมาแค่ 10 อย่างเท่านั้น ซึ่งได้แก่

 • ไม่เป็นกังวลเรื่องอาหารการกินและมีอาหารการกินพอเพียงในชีวิตนี้และชีวิตหน้า
 • มีผู้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องปากท้องเสมอๆ
 • ทำให้ปล่อยวางในเรื่องทรัพย์และไม่ถูกความโลภบังตา
 • จะมีโภคทรัพย์ใช้สอยเพียงพอตลอดเวลา
 • ไม่มีโอกาสที่จะตกเป็นคนยากไร้หรือยากจนในชีวิตนี้
 • เป็นผู้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพ
 • ได้รับความสุขจากการเสียสละส่วนตน
 • อะไรที่ปรารถนามักจะสำเร็จได้ด้วยดี
 • มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีไม่ชีวิตนี้ก็ชีวิตหน้า
 • มีโอกาสได้บรรลุเข้าถึงทางธรรมในอนาคต

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด