หวยสด

หนึ่งในบทสวดมนต์ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในหมู่เพื่อนๆหวยสดก็คือบทสวด อาฏานาฏิยปริตร ซึ่งเป็นบทสวดพระปิตรเพื่อคุ้มครองและป้องกันภัยอีกทั้งยังเป็นบทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งสวดบ่อยยิ่งมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย โดยบทสวดนี้นั้น ในสมัยพุทธกาลเป็นที่นิยมเพราะสามารถช่วยคุ้มครองป้องกันภัยแก่ผู้ที่สวดจากภัยอันตรายต่างๆอีกทั้งยังสามารถผ่อนปรนเคราะห์หนักให้กลายเป็นเบาอีกด้วย วันนี้Huaysod ก็อยากจะมาแนะนำถึงขั้นตอนการสวด อาฏานาฏิยปริตร พร้อมที่มาและอานิสงส์ของบทสวดนี้อีกด้วย

ที่มาของบทสวดอาฏานาฏิยปริตร

หวยสด

ต้นกำเนิดของบทสวดอาฏานาฏิยปริตรนั้นว่ากันว่าเกิดขึ้นตอนที่ ท้าวมหาราชทั้งสี่คือ ท้าวธตรฐ ,ท้าววิรุฬหก, ท้าววิรูปักข์ ,และท้าวเวสสุวัณ ต้องการที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่เป็นกังวลว่าหากพวกอสูรรู้ว่าบนดาวดึงส์ไม่มีใครอยู่เลยนั้น ก็อาจจะถือโอกาสมาก่อกวน ซึ่งพวกตนก็อาจกลับมาไม่ทัน จึงได้ทำการจัดตั้งกองทหารไว้ 4 กอง ประกอบไปด้วยคนธรรพ์, ยักษ์ ,และนาคให้รักษาแต่ละทิศไว้ จากนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่ก็พากันไปประชุมที่อาฏานาฏิยนคร แล้วผูกมนต์เป็นอาฏานาฏิยปริตรขึ้นจากนั้นทั้งหมดก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมบริวารเป็นจำนวนมาก แต่ปรากฏว่าบริวารของท้าวมหาราชเหล่านี้ ต่างก็มีปฏิกิริยาต่อพระพุทธองค์ต่างๆ กัน เพราะบ้างก็นับถือ บ้างก็ไม่เชื่อถือ จนเป็นเหตุให้บรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าที่ไปบำเพ็ญธรรมตามที่ต่างๆ ต้องถูกผี, ปีศาจ,และยักษ์ที่ไม่เลื่อมใสเหล่านี้รบกวน จนถึงขั้นเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเป็นอันตรายต่างๆ นานามากมาย

ทางท้าวเวสสวัณเมื่อทราบเรื่อง จึงได้รีบกราบทูล ขอให้พระพุทธองค์รับอาฏานาฏิยปริตร ไว้ประทานแก่สาวกของพระองค์ เพื่อป้องกันมิให้ยักษ์และภูตผีปีศาจทั้งหลายสามารถรบกวนได้ ซึ่งเนื้อความของอาฏานาฏิยปริตรนั้นเป็นการสรรเสริญพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ และขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยกาย ,วาจา, ใจ ไม่ว่าเวลานอน ,เดิน ,นั่ง ,หรือยืนขอให้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นได้คุ้มครองรักษาให้พ้นภัย พ้นโรค และความเดือดร้อนต่างๆ ปริตรบทนี้ใครเจริญภาวนาอยู่เป็นนิตย์ เชื่อว่ายักษ์ ผี ปีศาจก็จะช่วยคุ้มครองให้มีความสุขความเจริญ

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บทสวดนี้นั้นเป็นที่รู้จักกันในฐานะบทสวดเสริมการป้องกันอันตรายที่ทรงพลังที่สุดอันหนึ่งเลยทีเดียวเพราะถึงกับมีรากฐานมาจากท้าวมหาราชแห่งชั้นดาวดึงษ์ทั้งสี่ตนเลยทีเดียว

ขั้นตอนการสวด อาฏานาฏิยปริตร

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆที่อยากสวดบทสวด อาฏานาฏิยปริตร นั้นก่อนเริ่มสวดขอให้เพื่อนๆไปทำการอาบน้ำชะระล้างตัวให้สะอาด พร้อมกับทำการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สุภาพหากเป็นสุดขาวได้จะดีมาก จากนั้นให้เริ่มการสวดมนต์ ซึ่งจะสวดมั้งหมด 4 บทก่อนเข้าบทสวด อาฏานาฏิยปริตร เป็นบทที่ 5 นั้นเอง

บทบูชาพระรัตนตรัย

 

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง, อิเมหิ สักกาเรหิ
ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ,
ปัจฉิมา ชะนะตานุกัมปะมานะสา,
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ,
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

อาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต/ วิสุง วิสุง/ รักขะณัตถายะ/
ติสะระเณนะ สะหะ/ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ//
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต/ วิสุง วิสุง/ รักขะณัตถายะ/
ติสะระเณนะ สะหะ/ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ//
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต/ วิสุง วิสุง/ รักขะณัตถายะ/
ติสะระเณนะ สะหะ/ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ//

สมาทานศีล 5

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (ว่า 3จบ)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณา ติปาตา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
อทินนา ทาณา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
กาเม สุมิฉา จารา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
มุสา วาทา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สมาธิยามิ

บทขัดอาฏานาฏิยปริตร

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต
อะมะนุสเสสิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิพิสะการิภิ
ปะริสานัญจะตัสสันนะ- มะหิงสายะ จะ คุตติยา
ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตัน ตัมภะณามะ เห ฯ

อาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)

วิปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สิขิส สะปิ นะมัตถุ สัพพะภู ตานุกัมปิโน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ มาระ เสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ พราหมะณัสสะ วุสีมะโต
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
เย จาปิ นิพพุตาโลเก ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
เต ชะนา อะปิสุณา มะหันตา วีตะ สาระทา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง มะหันตัง วีตะสาระทัง ฯ

อานิสงส์ของการสวด อาฏานาฏิยปริตร

หวยสด

อานิสงส์ของการสวดบท อาฏานาฏิยปริตร นั้นมีหลักๆทั้งหมด 4 ข้อดังนี้

1.อาฏานาฏิยปริตร จะช่วยป้องกันภัยจากอมนุษย์, ยักษ์,หรือ ภูตผีปีศาจทั้งหลาย ทำให้ไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้สวดได้อีกทั้งยังจะให้การอารักขาคุ้มครองให้ปลอดภัย ,ทำให้มีสุขภาพดี ไม่มีโรค ไม่มีอันตราย ,และมีความสุขที่ยืนนาน หากผู้สวดพระปริตรมีเมตตาจิตเป็นที่ตั้ง แล้วสวดด้วยคิดจะช่วยขจัดปัดเป่าให้เขาพ้นทุกข์ ตามความมุ่งหมายของพระปริตรนั้นจะทำให้การสวดพระปริตรในครานี้เต็มไปด้วยพลังอำนาจและพุทธคุณอันยิ่งใหญ่อีกด้วย

2.การเปล่งเสียงพระปริตรด้วยจิตที่เลื่อมใสและศรัทธาอย่างจริงใจ หากเพื่อนๆจินตนาการว่าเป็นยาวิเศษมีสรรพคุณดีนั้น บทสวด อาฏานาฏิยปริตร ก็สามารถที่จะเป็นยารักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ และทำให้มีสุภาพแข็งแรงอีกด้วย

3.การตั้งใจสวดนั้นแสดงให้ได้เห็นถึงความเมตตารักใคร่ที่มีต่อกันและจะช่วยเพื่อป้องกันและปัดเป่าภยันตรายออกไป เพราะเป็นการน้อมนำอานุภาพพระพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งสัจจะและพระธรรม จะแผ่ออกไปกว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต

4.เมื่อได้รวมกันสวดพร้อมกันเป็นจำนวนมากมายหลายคนละก็ ก็จะได้พลานุภาพอันกว้างใหญ่มีพลังที่ประมาณไม่ได้มากขึ้นไปอีก การอธิษฐานจิตอุทิศอานิสงส์ย่อมได้ผลที่ยิ่งใหญ่มีพลัง หรือก็คือยิ่งผู้สวดมีเยอะเท่าไหรอาณุภาพของบทสวดก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด

แนะนำหวยหุ้นน่าเข้าเล่น 2021