ก็ในวันพรุ่งนี้นั้นก็จะเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่เพื่อนๆหวยสดชาวพุทธศาสนาทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนั้นก็คือ วันออกพรรษานั้นเอง หรือวันที่อนุญาติให้เหล่าภิกษุสงฆ์ทุกๆองค์สามารถเดินทางไปค้างแรมที่อื่นนอกจากวัดที่จำวัดมาเป็นระยะเวลาถึง 3 เดือน แน่นอนว่าหากพูดถึงวันออกพรรษานั้น หนึ่งในประเพณีที่ขาดไม่ได้คือ พระเพณีทอดกฐินนั้นเอง ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งจะเริ่มในวันแรม 1 ค่ำ เดือร 11 หรือวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคมจนถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายนนั้นเอง วันนี้ หวยสดเลยอยากแนะนำถึงประวัติที่มาของการทอดกฐินพร้อมคำถวายและธงกฐินต่างๆนั้นเอง

ที่มาของการทอดกฐิน

หวยสด

ปรเพณีทอดกฐินนั้นเป็นประเพณีที่สืบกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นประเพณีที่เพื่อนๆหวยสดชาวพุทธทุกคนน่าจะรู้ว่าเป็นการทำบุญที่เป็นยอดของมหากุศลต่อทุกคน ซึ่งเพื่อนๆที่เข้าร่วมการทอดกฐินนั้น เชื่อกันว่าจะประสบความสำเร็จและมีความสุขความเจริญในทุกๆภพที่ผ่านไปตลอดกาล โดยคำว่า “กฐิน” นั้นมีความหมายว่าที่เกี่ยวข้องหลักๆสองความหมายคือ คำกิริยาที่แปลว่าการทำบุญ และคำนามที่หมายถึงผ้าที่ถวายแด่พระสงฆ์เพื่อนำไปทำเป็นจีวรนั้นเอง ส่วนคำว่า “ทอด” นั้นหมายความการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ ซึ่งการถวายนั้นควรมีจำนวนพระสงฆ์อย่างน้อยที่สุด 5 รูป โดยตอนทอดนั้นต้องทอดโดยไม่มีความต้องการที่จะถวายให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง

การถวายผ้ากฐินเป็นการทำทานแด่พระสงฆ์รุปแบบหนึ่ง โดยจะเป็นการถวายวัสดุทำจีวรแก่ภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่วัดใดวัดหนึ่งมาตลาด 3 เดือน โดยมีต้นกำนิดมาจาก เรื่องเล่าที่อยู่ในคัมภีร์พระวินัยปิฎก ซึ่งกล่าวไว้ว่า ครั้งพุทธกาลนั้นได้มีพระสงฆ์ชาวเมืองปาฐาจำนวน 30 รูปถือธุดงควัตรอย่างเคร่งครัด ต้องการที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถี แคว้นโกศล ภิกษุสงฆ์ทั้ง 30 รูปจึงได้ทำการมุ่งหน้าไปที่กรุงสาวัตถี ซึ่งระหว่างทางก็ได้มีการแวะพักที่เมื่องสาเกต แต่ถว่าพอคณะสงฆ์นั้นถึงเมืองสาเกต ก็เข้าช่วงวันเข้าพรรษาพอดี ทำให้จำเป็นต้องจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกต หลังจากช่วงเข้าพรรษา คณะสงฆ์ก็ได้ทำการเร่งรุดเดินทางเพราะต้องการที่จะเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก จึงได้รีบเดินทางไปที่กรุงสาวัตถี ซึ่งระหว่างทางก็ได้พบกับฝนตกหนักจนน้ำเป็นโคลนและบุกลุยผ่านการเดินทางที่ลำบากยากเข็ดเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ท่านก็เล็งเห็นถึงสภาพของจีวรที่อยู่ในสภาพฉีกขาด จึงได้มีพระพุทธานุญาติให้ พระสงฆ์ที่จำพรรษานั้นสามารถกรานกฐินหรือการรับกฐินเพื่อมาซ่อมแซ่มจีวรได้นั้นเอง

แน่นอนว่าการทอดกฐินนั้นก็มีข้อกำหนดตามหลักของพุทธศาสนาที่ พุทธศาสนิกชนทุกท่านต้องปฎิบัติตาม โดยมีข้อกำหนดทั้งหมด 4 ข้อดังนี้

 • จำนวนพระสงฆ์ในวัดที่จะทำการทอดกฐินได้นั้น หากอิงตากพระไตรปิฎกซึ่งได้กล่าวไว้ว่า จำนวนพระสงฆ์ในวัดที่จะทำการทอดกฐินได้นั้น ต้องมีจำนวน 5 รูปขึ้นไปนั้นเอง
 • พระสงฆ์ที่มีสิทธิ์ในการรับกฐินนั้น ต้องเป็นพระสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดครบ 3 เดือนแล้ว
 • การทอดกฐินนั้นสามารถทำได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยต้องเป็นในระยะเวลาระหว่าง วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จนถึง วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เท่านั้น
 • หากมีพระสงฆ์ของวัดรุปใดที่กระทำสิ่งที่ผิดพระวินัย จะถือว่าการทอดกฐินครั้งนั้นเป็นโมฆะในทันที

คำถวายการทอดกฐิน

หวยสด

ในพิธีทอดกฐินนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าภาพของกองกฐินนั้นต้องทำการติดต่อไปที่วัดที่ต้องการไปทอดกฐินเพื่อ กำหนดวันที่และเวลาในการทำบุญ รวมถึงต้องเผื่อเวลาในการแจ้งข่าวแก่คนแถวนั้นผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนให้สามารถมาร่วมทำบุญด้วยกันได้ โดยชุดเครื่องกฐินพื้นฐานที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องสังฆภัณฆ์นั้นประกอบไปด้วย

 • ผ้าไตรครอง (กฐิน)
 • บาตร พร้อมอัฐบริขาร
 • ตาลปัตร
 • ย่าม
 • สัปทน
 • ที่นอน
 • หมอน
 • เสื่อ
 • มุ้ง
 • ผ้าห่ม
 • ผ้าเช็ดตัว
 • ร่ม
 • ปิ่นโต
 • รองเท้า
 • กาต้มน้ำ
 • กระโถน
 • กานวม-ถ้วยชา
 • จานข้าวช้อนส้อม
 • พานแว่นฟ้า
 • ครอบไตร
 • ธงมัจฉาจระเข้
 • ไม้กราด
 • เทียนปาฏิโมกข์
 • ชุดถังผ้าป่า
 • สบง
 • ชะนี
 • อาสนะ
 • ชุดเครื่องโยธา
 • กระติกน้ำ
 • หม้อหุงข้าว
 • เตา
 • กระทะ
 • ช้อนส้อม
 • เหยือกน้ำ

โดยหากเพื่อนๆ หวยสด ท่านใดเป็นเจ้าภาพนั้นจำเป็นต้องกล่าวคำถวายผ้ากฐินดังนี้ด้วย

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

(ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้า-ทั้งหลาย)

อิมัง มะยัง ภันเต สะปะริวารัง  กะฐินะ  จีวะระทุสสัง
สังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง
สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง  ปะฏิคคันหาตุ   ปะฏิคคะ
เหตตะวา จะ อิมินา ทุสเสนะ  กะฐินัง อัตถะรัตตุ   อัมหากัง
  ทีฆะรัตตัง หิตายะ  สุขายะ   นิพพานายะจะฯ

(ขอน้อมถวาย  ผ้าจีวรกฐิน พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แด่พระภิกษุสงฆ์
  ขอพระภิกษุสงฆ์  จงรับ  ผ้าจีวรกฐิน  พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
  ครั้นรับแล้ว  จงกรานกฐิน  ด้วยผ้าผืนนี้  เพื่อ-ประโยชน์
  เพื่อความสุข เพื่อมรรคผล นิพพาน  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน-เทอญฯ
)

ธงกฐินต่างๆ

หวยสด

การทอดกฐินนั้นแน่นอนว่าต้องมีธงทอดกฐินที่สื่อความหมายต่างๆในประเพณีในครั้งนี้ ซึ่งหวยสดได้พบเจอธงกฐินมาทั้งหมด 4 แบบดังนี้

 • ธงจระเข้ สื่อถึงความโลภ
 • ธงตะขาบ สื่อถึงความโกรธ
 • ธงมัจฉา สื่อถึงความหลง
 • ธงเต่า สื่อถึงสติปัญญา

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด