หวยสดแนะนำ พระประจำวันเกิดพร้อมบทคาถาบูชา เสริมดวงชะตาและสิริมงคลให้กับชีวิต

หวยสดแนะนำ พระประจำวันเกิดพร้อมบทคาถาบูชา เสริมดวงชะตาและสิริมงคลให้กับชีวิต

ที่ผ่านมาหวยสดก็ได้แนะนำคาถาบูชาเรียกทรัพย์รวมถึงเทพเจ้าโชคลาภสำหรับเพื่อนๆ huaysod ไปแล้ว วันนี้หวยสดอยากมาพาทุกคนเข้าวัดเพื่อไหว้พระประจำวันเกิดกับทำบุญเสริมดวงชะตาให้เฮงๆรวย โดยการไหว้พระพุทธรุปประจำปางวันเกิดจะมีผลที่ดีเป็นพิเศษ นอกจากพระประจำวันเกิดแล้วหวยสดจะแนะนำบทสวดสำหรับแต่ละปางให้อีกด้วย

1)พระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์

หวยสด
หวยสดแนะนำ พระประจำวันเกิดพร้อมบทคาถาบูชา เสริมดวงชะตาและสิริมงคลให้กับชีวิต 1

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันอาทิตย์ พระประจำวันเกิดคือ พระพุทธรูปปางถวายเนตร ซึ่งมีลักษณะอยู่ในท่ายืนและลืมพระเนตรสองข้างไว้มองไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันไว้บนตัก การที่เพื่อนๆ huaysod มีพระปางรูปนี้ไว้บูชาที่บ้านหรือจะเป็นองค์เล็กไว้พกติดตัวจะเสริมบารมีและนำความรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต โดยมีคาถาบูชาที่หวยสดแนะนำให้สวดวันละ 6 จบ

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหะมะณา เวทะคุ

สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง

นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสนา ฯ

2)พระพุทธรูปประจำวันจันทร์

หวยสด
หวยสดแนะนำ พระประจำวันเกิดพร้อมบทคาถาบูชา เสริมดวงชะตาและสิริมงคลให้กับชีวิต 2

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันจันทร์ พระประจำวันเกิดคือ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ซึงจะมีลักษณะอยู่ในท่ายืนและยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นเสมอตรงอกและตั้งฝ่าพระหัตถ์ยืนออกไปข้างหน้า หากแฟนๆ huaysod ท่านใดมีรูปปั่นติดตัวไว้บูชาที่บ้านจะช่วยเสริมโชคลาภบารมี ให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขปราศจากโรคร้ายทั้งปวง และเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิต โดยมีคาถาบูชาที่หวยสดแนะนำให้สวดวันละ 15 จบ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปิ นัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโหทุสสุปิ นัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโหทุสสุปิ นัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

3)พระพุทธรูปประจำวันอังคาร

หวยสด
หวยสดแนะนำ พระประจำวันเกิดพร้อมบทคาถาบูชา เสริมดวงชะตาและสิริมงคลให้กับชีวิต 3

สำหรับวันอังคาร หวยสดเจอมาว่าพระพุทธรูปประจำวันเกิดคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ โดยมีลักษณะอยู่ในท่านอนตะแคงข้างขวาโดยมีพระหัตถ์ซ้ายแนบไปกับลำตัว และพระหัตถ์ขวาตั้งรับพระเศียรไว้อยู่โดยมีหมอนรองพระเศียรไว้ หากมีไว้บูชาที่บ้านหรือพกเป็นจี้ติดตัวไว้จะช่วยเรื่องโชคลาภและโชคชะตาชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีคาถาบูชาที่ huaysod แนะนำให้สวดวันละ 8 จบ

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิ โน ปะติฏิฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง


วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ


จะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ

4)พระพุทธรูปประจำวันพุธ

หวยสด
หวยสดแนะนำ พระประจำวันเกิดพร้อมบทคาถาบูชา เสริมดวงชะตาและสิริมงคลให้กับชีวิต 4

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร คือปางที่หวยสดเจอมาว่าเป็นพระพุทธรูปประจำเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันพุธ โดยอยู่ในลักษณะท่ายืน มีพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรตรงเอวและมีถือบาตรไว้บนพระหัตถ์ในท่าประคอง การมีติดบ้านไว้บูชาหรือพกพาจะช่วยให้เพื่อนๆ huaysod ได้มาซึ่งบารมี โชลาภ และความสุข โดยมีคาถาบูชาที่หวยสดแนะนำให้สวดวันละ 17 จบ

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ

ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง

อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง

สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

5)พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี

หวยสด
หวยสดแนะนำ พระประจำวันเกิดพร้อมบทคาถาบูชา เสริมดวงชะตาและสิริมงคลให้กับชีวิต 5

สำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันพฤหัสบดี พระพุทธรุปประจำวันเกิดที่หวยสดเจอมาคือ พระพุทธรุปปางสมาธิ โดยมีลักษณะมักนั้งอยู่ในท่าขัดสมาธิอยุ๋บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาซ้อนพระหัตถ์ซ้าย พระกายตั้งตรง หากเพื่อนๆ huaysod ท่านใดมีไว้ในบ้านจะช่วยเสริมบารมีและดวงชะตาชีวิตให้มีแต่ความสุข ความเจริญเข้ามาเสมอๆ โดยมีคาถาบูชาที่หวยสดแนะนำให้สวดวันละ 19 จบ

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง

ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ

เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง

กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

6)พระพุทธรูปประจำวันศุกร์

หวยสด
หวยสดแนะนำ พระประจำวันเกิดพร้อมบทคาถาบูชา เสริมดวงชะตาและสิริมงคลให้กับชีวิต 6

พระพุทธรุปประจำเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันศุกร์ คือ พระพุทธรุปปางรำพึง โดยจะมีลักษณะอยู่ในท่ายืนและมีพระหัตถ์ทั้งสองข้างประสานทับอยู่บนหน้าอก และจะทรงทอดพระเนตรไปข้างหน้า การมีไว้บูชาที่บ้านจะเสริมโชคลาภบารมีให้แก่เพื่อนๆ huaysod ทุกคน โดยหวยสดแนะนำให้สวดคาถาบูชาวันละ 21 จบ

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสเน สาธุสัมมะเต

อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ สะทากิพพิ สการิกิ

ปะริสานัญจะ ตัสสันนะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา

ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตัน ต้มภะณามะ เห

7)พระพุทธรูปประจำวันเสาร์

หวยสด
หวยสดแนะนำ พระประจำวันเกิดพร้อมบทคาถาบูชา เสริมดวงชะตาและสิริมงคลให้กับชีวิต 7

และสำหรับเพื่อนๆหวยสดที่เกิดในวันเสาร์ พระพุทธรุปประจำวันเสาร์คือ พระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งจะมีลักษณะอยู่ในท่านั้งขัดสมาธิและหงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนตัก คล้ายๆกับพระปางสมาธิ แต่พระปางนาคปรกจะนั้งสมาธิอยู่บนพญานาค หากเพื่อนๆ huaysod มีไว้ที่บ้านจะเสริมโชคชะตาชีวิตและนำสิริมงคลมาให้แก่ตัวเอง โดยมีคาถาบูชาที่หวยสดแนะนำให้สวดวันละ 10 จบ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ