หวยสดเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันดีกับพระจีนที่มีรูปร่างค่อนข้างอ้วนและเป็นสัญลักษณ์แห่งความลาภยศเงินทองและความโชคดีตามความเชื่อของจีน หรือก็คือ พระสังกัจจายนั้นเอง วันนี้ หวยสด ก็อยากจะมาแนะนำถึงประวัติที่มาของพระสังกัจจายพร้อมกับคาถาและเคล็ดในการบูชาท่านอีกด้วย

ประวัติของพระสังกัจจายน์

หวยสด

พระสังกัจจายน์หรือที่เป็นที่รู้จักกันในฐานะ พระสอีติมหาสาวกแห่งโชคลาภนั้นเป็นหนึ่งใน 80 พระอรหันต์ผู้มีตำแหน่ง พระอสีติมหาสาวกในศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้า ซึ่งพระสังกัจจายก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในด้านการอธิบายความย่อให้พิศดารอีกด้วย โดยพระสังกัจจายนั้นเป็นพระที่มีพุทธลักษระค่อนข้างอ้วนและพุงพลุ้ยที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภ อีกทั้งพระสังกัจจายน์นั้นเป็นหนึ่งในพระไม่กี่คนที่พระสาวกผู้ใหญ่จัดอยู๋ในเอตทัคคะเพราะลักษณะทางร่างกายของพระสังกัจจายที่เพียงมองผ่านๆก็สามารถรับรู้ได้ในทันทีว่าเป็นพุทธสาวกองค์ไหน ซึ่งส่งผลให้ในพุทธสาวกจำนวน 80 องค์ที่ทั้งหมดล้วนเป็นพระอสีติมหาสาวกในศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้าแต่พุทธสาวกเพียงองค์เดียวเท่านั้นอย่างพระสังกัจจายน์ที่ทุกคนสามารถจดจำได้และโดดเด่นออกมา ส่งผลให้ คติการสร้างพระสังกัจจายน์นิยมการสร้างมาก พระสังกัจจายน์จีน แบบมหายาน หินยาน โดยเฉพาะแบบจีน พระสังกัจจายน์จีนนิยมสร้างมากกว่าในเมือง โดยมีคติความเชื่อที่ว่า “ผู้ใดบูชาพระสังกัจจายน์ ย่อมเป็นมหามงคลอุดมด้วย ลาภ ยศ ความเจริญรุ่งเรืองดีนักแล”นอกจากจะเป็นพุทธสาวกไม่กี่องค์ที่มีความโดดเด่นแล้ว พระสังกัจจายน์ยังเป็นพุทธสาวกที่มีความฉลาดรอบรู้และเป็นนที่โปรดปรานของพระพุทธองค์อีกด้วย ทำให้พระสงกัจจายน์มีบารมีและอิทธิฤทธิ์สูงส่ง เพื่อนๆคนใดที่บูชาพระสังกัจจายน์ จึงได้รับพรจากพุทธสาวก อันเป็นเอตทัคคะอย่างสมบูรณ์

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์

หวยสด

การกราบไหว้บูชาพระสังกัจจายน์นั้นมีอยู่ทั้งในพุทธศาสนาแบบไทยและพุทธศาสนาในความเชื่อจีนเพราะในทั้งสองความเชื่อนั้น พระสังกัจจายน์ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งเดียวกันหรือก็คือโชคลาภเงินทองจากรูปร่างที่อ้วนท้วมสมบูรณ์นั้นเอง อีกทั้งตามหลักของพุทธศาสนานั้นพระสังกัจจายน์นับเป็นหนึ่งในภิกษุสงฆ์ที่มีบุญบารมีสูงที่สุดเลยทีเดียว ทำให้การบูชาท่านนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ซึ่งวิธีการกราบไหว้บูช่ท่านก็ไม่ได้นับว่ามีขั้นตอนยุ่งยากอะไร เพื่อนๆหวยสดที่สนใจอยากลองเสริมโชคชะตาของตัวเองก็สามารถลองดูได้ โดยอย่างแรกให้เพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานให้ใจเกิดความมั่นคง แล้วทำการสวดบูชาพระสังกัจจายน์ด้วยพระคาถาว่า

ตั้งนะโม 3 จบ

กัจจานะจะมหาเถโร พุทโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะสุภา สิตัง พุทธะตังสะมะนุปปัตโต พุทธะโชตัง นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะมุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะมามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ ฯ 

เคล็ดการบูชาพระสังกัจจายน์

หวยสด

แน่นอนว่าการกราบไหว้บูชาพระสังกัจจายน์นั้น หากเพื่อนๆเพียงตั้งจิตอธิษฐานแล้วท่องคาถาก็ย่อมไม่ได้เป็นปัญหาอะไร แต่หากเพื่อนๆอยากเห็นผลลัพน์ที่สำเร็จผลแล้วเห็นชัดถึงบุญบารมีของพระสังกัจจายน์ หวยสดก็มีเคล็ดเล็กๆน้อยๆมาแนะนำสำหรับการบูชากราบไหว้ โดยอย่างแรกให้เพื่อนๆไปหาซื้อรุปปั่นของพระสังกัจจายมาติดไว้ที่บ้าน หลังจากนั้นให้เพื่อนๆสวดคาถาตามปกติ แต่หลังสวดเสร็จให้เพื่อนๆใช้มือขวาลูบท้องขององค์พระโดยให้ลูบเป็นวงกลมหมุนตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ แล้วทำการขอพรให้ได้กระทำความดีและประกอบอาชีพอย่างขยันขันแข็งกระทำการใดๆให้สำเร็จ และคำขอพรใดๆต้องเป็นเรื่องที่ดีงามเท่านั้น หากพรที่ขอเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวและแสดงถึงความละโมบโลภมากก็ระวังว่าพรเหล่านั้นจะกลายเป็นคำสาปแทน ซึ่งในการขอพรนั้นบางตำราก็กล่าวว่าให้ใช้มือบีบที่หัวเข่าของพระสังกัจจายน์ก็ได้ ดังเช่นที่พระอินทร์เคยนั่งรอพระสังกัจจายน์อยู่นานเพื่อรอฟังธรรม ครั้นพระสังกัจจายน์เดินทางมาแล้ว พระอินทร์ก็ตรงเข้าไปบีบหัวเข่าด้วยความเคารพศรัทธาร้องว่า “พระผู้เป็นเจ้าของเรามาแล้ว” เป็นการอธิษฐานด้วยความดีใจและบันดาลให้เกิดความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาอันดีงาม อีกทั้งในการบูชาพระสังกัจจายน์นั้น ให้เพื่อนๆบูชาด้วยการจุดธูป 3 ดอก พร้อมนำดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมดอกอะไรก็ได้จำนวน 7 ดอก และให้ทำการบูชาพระสังกัจจายน์ในตอนเช้าและตอนเย็นก่อนนอนทุกวัน โดยการขอให้ท่านประทานพรโชคลาภพูนทวีให้ และสุดท้ายนั้นหากเพื่อนๆบูชาพระสังกัจจายน์ในตัวบ้านให้ปิดทองที่พุงของท่านเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้ให้เงินทองไหลมาไม่ขาดสายนั้นเอง

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด