สุภาษิต “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นี้เพื่อนๆ หวยสด หลายๆท่านก็น่าจะเคยได้ยินกันและเป็นสุภาษิตที่ใช้ได้ตลอดไป อีกทั้งยังคงเป็นคำจำกัดความถึงหลักปฏิบัติคำสอนสำคัญต่าง ๆ สำหรับเพื่อนๆที่นับถือศาสนาพุทธได้อย่างเข้าใจง่ายมากที่สุด หนึ่งในหลักปฏิบัติที่สำคัญนั่นก็คือ “การรักษาศีล” โดยศีลนั้นมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ศีล 5, ศีล 8 หรือ ศีล 10 แต่ศีลที่ควรกระทำเพื่อให้เกิดความปกติในสังคม คือ ศีล 5 แล้ว อานิสงส์ของการรักษาศีล 5 คืออะไร หรือ ทำไมคนเราต้องรักษาศีล บทความของ หวยสด ดังต่อไปนี้ จะมาเล่าให้ฟัง

ศีล 5 คืออะไร

หวยสด

ศีล 5 คือ ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต โดยเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่ช่วยควบคุมความประพฤติไม่ให้พลาดถลำลงไปในความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าพูดแบบที่เข้าใจง่ายๆ ศีล 5 เป็นหลักคำสอนที่สำคัญต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ทั้งกับตนเอง ต่อผู้อื่น รวมถึงสัตว์ร่วมโลก ที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง และง่ายที่จะปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

 • ศีลข้อที่ 1 : ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิด
 • ศีลข้อที่ 2 : อทินนาทานาเวรมณี หมายถึง การเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
 • ศีลข้อที่ 3 : กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น (มีกิ๊ก มีชู้ก็ไม่ควร ยกเว้นแต่จะมีการแต่งงานหรือมีการรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย)
 • ศีลข้อที่ 4 : มุสาวาทาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย
 • ศีลข้อที่ 5 : สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดื่มดองของมึนเมาทุกชนิด

เพื่อนๆ หวยสด บางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วศีล 5 นั้นจะให้อะไรกับเรา โดยจริงๆแล้วการรักษาศีลนั้นจะช่วยให้เกิดอานิสงส์มากมาย อาทิเช่น เสริมดวงชะตาหรือทำให้จิตใจผ่องใส แต่ถ้ามองเป็นแต่ละข้อละก็จะมีอานิสงส์ที่เพื่อนๆจะได้รับดังนี้

 • ศีลข้อที่ 1 : สิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เราไม่ควรเบียดเบียน ข่มเหง หรือทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป
 • ข้อที่ 2 : สิ่งของของใคร ใครก็รัก ใครก็สงวน ไม่ควรทำลาย ฉกลัก ปล้น จี้ อันจะเป็นการทำลายทรัพย์สมบัติและทำลายซึ่งจิตใจกัน
 • ข้อที่ 3 : ลูก หลาน สามี ภรรยาใคร ใครก็รัก ใครก็สงวนอย่างยิ่ง ไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อม ล่วงเกิน อันจะเป็นการทำลายซึ่งจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก อีกทั้งยังเป็นบาปแบบไม่มีประมาณ
 • ข้อที่ 4 : การโกหกล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงจึงไม่สมควรโกหก ทำให้ผู้อื่นเสียหาย 
 • ข้อที่ 5 : สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ หากดื่มเข้าไปบ่อย ๆ ย่อมทำให้คนดีกกลายเป็นคนบ้าได้ อีกทั้งของมึนเมาเหล่านี้จะเข้าไปลดคุณค่าของคนลงได้ อาจถึงขั้นไม่มีสติจนทำลายตัวเอง และผู้อื่นได้

อานิสงส์และผลกรรมของศีล 5

หวยสด

ศีลข้อที่ 1 ละเว้นจากการฆ่าสัตว์

หวยสด

 • อานิสงส์ : การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้น ด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้ เมื่อน้อมนำมาเกิดเป็นมนุษย์ จะทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไม่ขี้โรค อายุยืนยาว ไม่มีศัตรูหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ มาเบียดเบียนให้ต้องบาดเจ็บ หรือสิ้นอายุเสียก่อนวัยอันสมควร
 • ผลกรรม : จะทำให้มีปัญหาสุขภาพจุกจิก เป็นคนขี้โรค ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่สมประกอบ พิการ อายุสั้น ตายแบบทรมาน
 • วิธีบรรเทากรรม : เพื่อนๆสามารถทำการบริจาคโลหิตหรือทำบุญบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิเพื่อการช่วยเหลือสัตว์ต่าง ๆ อีกทั้งยังควรที่จะหมั่นทำบุญด้วยการปล่อยหรือให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบ่อย ๆ

ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักทรัพย์

หวยสด

 • อานิสงส์ : การไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เจ้าของไม่ได้เต็มใจให้ ด้วยเศษของบุญที่นำมาเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมทำให้เพื่อนๆมีโอกาสที่จะเกิดในตระกูลร่ำรวย การทำมาหาเลี้ยงชีพในภายหน้า มักจะประสบช่องทางที่ดี ทำมาค้าขึ้น และมั่งมีทรัพย์ ทรัพย์สมบัติไม่วิบัติหายนะไปด้วยภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย โจรภัย ฯลฯ
 • ผลกรรม : ทำอะไรก็ไม่เจริญ ไม่สำเร็จ โดนหลอกโดนโกง มีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงิน เก็บเงินไม่อยู่ ได้มาเท่าไหร่ก็มีเรื่องให้ต้องใช้ไปเสียหมด เงินหายหรือถูกขโมยบ่อย
 • วิธีบรรเทากรรม : เพื่อนๆควรที่จะหมั่นทำบุญด้วยการบริจาคอะไรก็ได้บ่อย ๆ เช่น หยอดบริจาคค่าน้ำค่าไฟตามตู้รับบริจาคต่าง ๆ ,ชำระหนี้สงฆ์ ,ทำบุญถวายสังฆทาน ,หรือทำบุญบริจาคเงินเช่นทุนการศึกษาหรือข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ที่ขาดแคลน

ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

หวยสด

 • อานิสงส์ : การไม่ล่วงประเวณีในคู่ครอง หรือคนในปกครองของผู้อื่น ด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้ เมื่อมาเพื่อนๆกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะประสบโชคดีในความรัก มักได้พบรักแท้ที่จริงจังและจริงใจ ไม่ต้องอกหัก อกโรย และอกเดาะ ครั้นเมื่อมีบุตรธิดา ก็ว่านอนสอนง่าย ไม่ดื้อด้าน ไม่ถูกผู้อื่นหลอกล่วงฉุดคร่าอนาจาร ไปทำให้เสียหาย บุตรธิดาย่อมเป็นอภิชาติบุตร ซึ่งจะนำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล
 • ผลกรรม : ความรักไม่สมหวัง มีปัญหาตลอด อาจจะเป็นหม้าย ถูกคนรักนอกใจ ถูกทิ้ง คนรักมีกิ๊ก มีชู้ ถูกกีดกันความรัก เจอแต่คนไม่จริงใจ ไม่ค่อยมีใครคบหาด้วย หรือมีปัญหาภายในครอบครัวมาก
 • วิธีบรรเทากรรม : เพื่อนๆควรที่จะหมั่นทำบุญด้วยการถวายสิ่งของเป็นคู่ เช่น เทียนคู่ แจกันคู่ ,ตะเกียบ, ช้อนส้อม ,หรืออื่น ๆ และทำบุญเกี่ยวกับการให้ โดยเฉพาะให้ความรักและความอบอุ่น เช่น ทำบุญกับบ้านพักคนชราหรือบ้านเด็กกำพร้า

ศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดมุสา

หวยสด

 • อานิสงส์ : การไม่กล่าวมุสา ด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้ เมื่อเพื่อนๆกลับมามาเกิดเป็นมนุษย์ จะทำให้เป็นผู้ที่มีสุ้มเสียงไพเราะ พูดจามีน้ำมีนวลชวนฟัง มีเหตุมีผล ชนิดที่เป็น “พุทธวาจา” มีโวหาร ปฏิภาณไหวพริบในการเจรจา จะเจรจาความสิ่งใดก็มีผู้เชื่อฟังและเชื่อถือสามารถว่ากล่าวสั่งสอนบุตรธิดาและศิษย์ให้อยู่ในโอวาทได้ดี
 • ผลกรรม : มักจะเจอแต่คนไม่จริงใจ หลอกลวง ถูกนินทา ใส่ร้าย ว่าร้าย เจอคนไม่รักษาสัญญา พูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อหรือไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจ
 • วิธีบรรเทากรรม : แน่นอนว่าเมื่อสัญญาหรือพูดอะไรไว้ เพื่อนๆต้องรักษาสัญญาหรือคำพูดนั้นให้ได้ รู้จักคิดก่อนพูด ตั้งสัจจะว่าจะไม่โกหก ให้ร้าย นินทาหรือหลอกลวงใคร และหมั่นทำบุญเกี่ยวกับการเผยแพร่ธรรมะในแง่ใดก็ได้ ทำบุญช่วยเหลือคนยากจน คนยากไร้ต่าง ๆ

ศีลข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มสุราเมรัย

หวยสด

 • อานิสงส์ : การไม่ดื่มสุราเมรัย เครื่องหมักดองของมึนเมา ด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้ เมื่อเพื่อนๆกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมทำให้เป็นผู้ที่มีสมอง ประสาท ปัญญา ความคิดแจ่มใส จะศึกษาเล่าเรียน สิ่งใด ก็แตกฉานและทรงจำได้ง่าย ไม่หลงลืมฟั่นเฟือนเลอะเลือน ไม่เสียสติ วิกลจริต ไม่เป็นโรคสมอง โรคประสาท ไม่ปัญญาทราม ปัญญาอ่อน หรือปัญญานิ่ม
 • ผลกรรม :  ขี้หลงขี้ลืม มีปัญหาทางด้านสติปัญญา ทำอะไรมักไม่มีสติ จะลุ่มหลงมัวเมาหรือถูกชักจูงไปในสิ่งที่ผิดได้ง่าย
 • วิธีบรรเทากรรม : ให้เพื่อนๆพยายามรักษาศีลข้อ 5 ให้ดี และตั้งสัจจะว่าจะไม่ดื่มของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิด ไม่ซื้อขายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ และให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการให้ความรู้หรือการศึกษา หรือจะบริจาคหนังสือเรียน หนังสือธรรมะ บริจาคทุนการศึกษาก็ได้

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด

แนะนำหวยหุ้นน่าเข้าเล่น 2021