เพื่อนๆหวยสดทุกท่าน่าจะคุ้นเคยกันดีกับ การแก้บน กันอยู่แล้วเนื่องจาก “การบน” นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับวิธีชีวิตคนไทยมาแต่ช้านาน เนื่องจากมาจากคนไทยนั้นเชื่อในเรื่องของสิ่งที่มีมีอำนาจเหนือธรรมชาติต่างๆอาทิเช่น ภูตผีปีศาจ, วิญญาณ, หรือแม้กระทั้งโชคลาภที่ต่างล้วนเป็นสิ่งที่เราจับต้องหรือมองเห็นไม่ได้แต่อาจจะมีคนบางคนที่สามารถรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ได้ เป็นสาเหตุให้คนไทยเริ่มหันมานับถือบูชาอำนาจเหนือธรรมชาติเหล่านี้ เนื่องจากอำนาจที่มากมายของสิ่งเหล่านี้นั้นเอง ซึ่งสิ่งที่มีนำอาจเหนือธรรมชาติก็ค่อยๆถูกเปลี่ยนชื่อเรียกจนกลายมาเป็นคำว่า “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” นั้นเองโดยเมื่อพุดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่คาดไปไม่ได้เลยก็คือ การบนบานศาล ที่อยู่คู่คนไทยมาในทุกยุคสมัย แน่นอนว่าสิ่งที่เพื่อนๆมักจะเป็นกังวลกันคือในช่วงของ การแก้บน กันอย่างแน่นอนเพราะเป็นช่วงที่คล้ายกับโค้งสุดท้ายก่อนที่จะหลุดพ้น วันนี้ หวยสด อยากจะมาเล่าถึง การบนและการแก้บน รวมถึงวันไหนบ้างที่ไม่ควรทำการแก้บนเด็ดขาดให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนั้นเอง

ความเชื่อเรื่องการบนบานศาล

หวยสด

การบนบาน หรือ การบนศาลนั้นคือการร้องขอกับสิ่งศักดิสิทธิ์ให้ช่วยเหลือผู้ร้องขอในด้านต่างๆ โดยผู้ทำการบนนั้นจะต้องให้คำมั่นว่าจะมอบสิ่งของตอบแทนหรือทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเรื่องที่ขอไปนั้นประสบผลสำเร็จด้วยดี เรื่องที่มักจะร้องขอกันตอนที่ไปบนนั้นก็มีตั้งแต่เรื่อง การเรียน,ความรัก,สุขภาพ,และเรื่องการเสี่ยงโชคต่างๆนานานั้นเอง โดยส่วนมากแล้วหวยสดพบว่า เพื่อนๆที่ไปบนกันนั้นมักจะบนศาลในเรื่องที่กลัวว่าจะไม่ประสบผลสำเร็จกัน เช่นการสอบเข้ามหาลัย หรือ การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ ทุกๆคนก็ต่างล้วนขอพรต่อสิงศักดิ์สิทธิ์กันทิ้งสิ้น แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ว่าขอพรเสร็จแล้วจะสามารถนอนรอให้พรสัมฤทธิ์ผลได้ หลังการบนนั้นเพื่อนๆก็ต้องทำความดีเพื่อให้สิ่งศักสิทธิ์ที่เราเป็นบนไว้เห็นใจและประทานพรให้จริงๆ อีกทั้งต้องอย่าลืมไป “แก้บน” ตามที่ให้สัญญาไว้ เพราะสิ่งนี้แหละเชื่อกันว่าจะส่งผลต่อชีวิตการเป็นอยู่ของผู้ขอ เพื่อรๆหวยสดท่านใดที่ได้บนบานไปแล้ว มีสิ่งสำคัญ 3 ข้อที่ควรต้องคำนึงไว้เสมอๆ

 • ถ้าบนแล้วสำเร็จ ต้องรีบกลับไปแก้บนอย่างรวดเร็วที่สุด
 • สัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ยังไง ต้องทำให้ได้อย่างงั้น ไม่อย่างนั้นชีวิตเพื่อนๆจะหาความเจริญก้าวหน้าไม่ได้ ไปอธิษฐานบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นก็ไร้ผล
 • บนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงสถานที่เดียวเท่านั้น อย่าเอาเรื่องเดียวกันไปบนที่อื่นอีก เนื่องจากบางคนหมกมุ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก เที่ยวตระเวนบนไว้เป็นสิบเป็นร้อยศาล พอสำเร็จขึ้นมาไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ เป็นเหตุให้ไปแก้บนไม่ครบ ไม่ถูกที่ 

วันไหนไม่ควรแก้บน

หวยสด

การแก้บนนั้นไม่ใช่ว่าจะสามารถทำทุกวันได้ ตามหลักโบราณที่หวยสด ทราบมานั้นการแก้บนมักจะถูกห้ามปราบกันในวันพระ เพราะว่าวันพระนั้นเป็นวันที่เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมักจะบำเพ็ญศีลกันนั้นเอง ทำให้การแก้บนนั้นมักจะนิยมแก้กันในวันอังคารหรือเสาร์ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน หากถ้าตอบตามหลักความจริงหรือทางพระพุทธศาสนาแล้ว มีความหมายเป็นนัยยะแฝงไว้ว่า การที่พระท่านไม่รับแก้ในวันพระ เพราะท่านต้องประกอบกิจของสงฆ์ เพื่อนๆจึงไม่ควรไปเบียดเบียนในการบำเพ็ญบุญของท่าน เนื่องจาก “วันพระ” เป็นวันประชุมของพุทธศาสนิกชน เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนานั้นเอง

วิธีแก้บนที่จำไม่ได้

หวยสด

หวยสดเชื่อว่าเวลาเพื่อนๆไปขอพรอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไปทำการบนบานศาลไว้ แน่นอนว่าบางครั้งก็ต้องมีที่เพื่อนๆลืมว่าตนได้ไปบนบานไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดบ้าง ซึ่งเมื่อรู้ตัวอาจจะสร้างความตื่นตระหนกหรือความหวาดกลัวให้กับเพื่อนๆบางท่าน แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะหากลืมไปแก้บนตามที่ได้บนบานเอาไว้นั้น มีวิธีแก้ปัญหานี้หลักๆสองวิธีดังนี้

วิธีการถอนคำอธิษฐานด้วยบุญ

ให้เพื่อนๆที่ลืมทำการแก้บนนั้นกล่าวดังนี้ในห้องพระหรือหน้าศาลพระภูมิของบ้าน โดยให้ตั้งจิตให้มั่นคงและสงบนิ่งก่อนกล่าว

กล่าวตั้งนะโมฯ 3 จบ ข้าพเจ้าชื่อ…สกุล…ด้วยสัจจะอธิษฐานทั้งในอดีตชาติและชาตินี้เรื่อง…(เอาที่จำได้ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึง) สิ่งของใด ๆ ที่ได้บนบาน สาบาน สาปแช่ง ที่จำได้ก็ดี และจำไม่ได้ก็ดี มาถึงบัดนี้ ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน บนบาน สาบาน สาปแช่งทั้งหมด ถวายแก้บนทั้งหมด ณ บัดนี้

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้ากรรมนายเวร ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายโปรดมารับ โปรดมาโมทนา โปรดมาอโหสิกรรม และโปรดสงเคราะห์ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ โปรดถอนตัวจากอุปสรรคทั้งปวง ทั้งในเรื่องการงาน การเงิน สุขภาพ ขอโปรดเมตตาให้ข้าพเจ้าได้พบกับกรรมดี บุญกุศลที่เคยทำมา มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ”

วิธีการถอนคำอธิษฐานด้วยเครื่องเซ่นไหว้

สำหรับวิธีการถอนคำอธิษฐานหรือการบนวิธีที่สองนั้น เพื่อนๆต้องเตรียมของเซ่นไหว้ทั้งหมด 8 อย่างได้แก่

 • พระพุทธรูปปางสมาธิ 1 องค์
 • ผลไม้ 5 หรือ 7 อย่าง แต่ใน 5 หรือ 7 อย่างนั้นต้องประกอบไปด้วย กล้วยน้ำว้า 1 หวี, มะพร้าว 1 ลูก, สับปะรด 1 ผล, ผลไม้ตามฤดูกาล
 • หมากพลู, บุหรี่ 5 มวน
 • พวงมาลัยดาวเรือง 3 พวง
 • น้ำแดง 1 ขวด, น้ำเขียว 1 ขวด
 • น้ำเปล่า 1 ขวด
 • เทียนขาว 2 เล่ม
 • ธูป 16 ดอก

โดยหลังจากเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เพื่อนๆจัดวางเครื่องเซ่นไหว้ให้เรียบร้อยและนำธูป 16 ดอกมาจุดพร้อมกับกล่าวว่า

ข้าพเจ้า ชื่อ…นามสกุล…วันเดือนปีเกิด… ขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพยาน ตลอดทั้งอัญเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา ให้มารับเครื่องสังเวยเครื่องสักการะที่ลูกได้จัดถวายให้แล้วในวันนี้ เนื่องจากว่าลูกเคยบนบานศาลกล่าว รวมทั้งสาบานมานานแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตาม ก็ขออัญเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้วลูกขอถอนคำสาบาน คำบนบานศาลกล่าวทั้งหมดขอให้สิ้นสุด ณ วินาทีนี้เป็นต้นไป ถ้าหากลูกมีความจำเป็นจะต้องบนบานศาลกล่าวอีกก็จะกล่าวบนบานใหม่อีกรอบในคราวต่อไป สาธุ สาธุ สาธุ …

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด

แนะนำหวยหุ้นน่าเข้าเล่น 2021