หวยสด

การสวดมนต์นั้นเป็นกิจวัตรประจำวันที่หวยสดเชื่อว่ามีแต่ข้อดีที่เพื่อนๆหลายๆคนยังไม่ทราบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยในด้านจิตใจและแต้มบุญแล้วนั้น แท้จริงแล้วการสวดมนต์ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเพื่อน หวยสด ทุกท่านอีกด้วย ยิ่งหากเราเริ่มสวดมนต์หลังตื่นนอนนั้นจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ร่างกายและจิตใจของเราพร้อมรับอะไรใหม่ๆในแต่ละวันอีกด้วย วันนี้หวยสดก็อยากจะมาแนะนำถึง 5 บทสวดมนต์ตอนเช้าที่ยิ่งสวดยิ่งมีแต่ผลดีและเสริมโชคสิริมงคลให้แก่เพื่อนๆทุกคนอีกด้วย

ประโยชน์ของการสวดมนต์ตอนเช้า

หวยสด

การสวดมนต์นั้นมีข้อดีหลักๆทั้งต่อร่างกายและจิตใจที่หวยสดเจอมานั้น 5 ข้อ ซึ่งบางอันถึงกับเป็นประโยชน์ที่ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยเลยทีเดียว ประโยชน์ 5 ข้อของการสวดมนต์ได้แก่

  • ช่วยสร้างความผ่อนคลาย : มีงานวิจัยของ รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี กล่าวว่า… การสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงแผ่ว ๆ จะช่วยให้สมองผลิตสารเคมี สารสื่อประสาท และสารสื่อไฟฟ้า รวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมา ก่อให้เกิดการปรับสมดุลให้ร่างกาย และผ่อนคลายความกังวล แก้อาการนอนไม่หลับได้อีกด้วย
  • กระตุ้นการทำงานของหัวใจ : มีข้อมูลจากนิตยสารชีวจิต เผยว่า การเปล่งเสียงสวดมนต์ ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน ที่จะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิต ช่วยให้จิตใจสงบขึ้น และช่วยคงสมดุลความดันโลหิตด้วย
  • กระตุ้นระบบขับถ่าย : เสียงสวดมนต์เสียง “อี” จะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย เหมือนตอนเด็ก ๆ เวลาเราฉี่ พ่อแม่จะชอบทำเสียง “ฉี่” ยาว ๆ เพื่อกระตุ้น อันนี้ก็เหมือนกัน… นอกจากนี้เสียง “อือ” ยังช่วยกระตุ้นปอด เสียง “อู” ช่วยกระตุ้นม้าม และเสียง “ออย” ช่วยกระตุ้นไตอีกด้วย
  • ลดน้ำตาลในเลือด : การสวดมนต์จะช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ช่วยลดความเครียด บรรเทาอาการซึมเศร้า และมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วย
  • ช่วยรักษาโรค : รศ.ดร.สมพร ยังบอกด้วยว่า การเปล่งเสียงสวดมนต์เบา ๆ พอให้เกิดการสั่นสะเทือน (25 เมกะเฮิรตซ์) จะกระตุ้นให้ร่างกายส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนทาลามัส ช่วยระงับความเครียด และช่วยเยียวยาแผล… กระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนิน ที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ช่วยการเรียนรู้ ลดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า… และยังกระตุ้นเมลาโทนิน ซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะ ช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาท เซลล์ร่างกาย ให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทาน ทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วย!

5 บทสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

หวยสด

สำหรับเพื่อนๆหวยสดที่พร้อมจะลองปรับเปลี่ยนเวลาตอนเช้าแล้วหันมาสวดมนต์นั้น ในขั้นแรกต้องทำการหาสถานที่ ที่เหมาะสมในการสวดมนต์ก่อน โดยขอแนะนำให้เป็นห้องพระภายในตัวบ้าน หรือหากในบ้านไม่มีห้องพระก็สามารถเลือกสวดบนเตียงก็ได้ โดยให้เริ่มโดยการกราบพระ 3 ครั้งเพื่อระลึกถึง พระพุทธ , พระธรรม, และพระสงฆ์ พร้อมกับกล่าวคำบูชาพระว่า

“อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ”

หลังจากนั้นให้สวดมนต์ 5 บทดังต่อไปนี้

บทนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

(ท่องเสร็จแล้ว ตามด้วย นะโม 3 จบ… และต่อบทต่อไป)

บทไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

บทสมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทขอขมาพระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

บทสวดมนต์อิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่าวิญญูฮีติ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด

แนะนำหวยหุ้นน่าเข้าเล่น 2021