หวยสดแนะนำ 7 วิธีสะเดาะเคราะห์เดือนกันยายน ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

หวยสดแนะนำ 7 วิธีสะเดาะเคราะห์เดือนกันยายน ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

เดือนกันยายนนี้ก็น่าจะเป็นเดือนที่เพื่อนๆหวยสดเจอทั้งเรื่องที่ดีๆและเรื่องที่ร้ายๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตกันอยู๋แล้ว แต่ huaysod ก็เชื่อว่าเราทุกคนคงอยากจะเจอแต่เรื่องดีๆในชีวิตมากกว่าอย่างแน่นอน วันนี้หวยสดเลยอยากมาแนะนำถึง 10 วิธีการสะเดาะเคราะห์สำหรับเดือนกันยายนที่จะช่วยเพื่อนๆในการกำจัดสิ่งชั่วร้ายอีกทั้งยังช่วยปรับสภาวะจิตใจและบุคลิกของเพื่อนๆอีกด้วย

หวยสด : การนั้งสมาธิ

หวยสด
หวยสดแนะนำ 7 วิธีสะเดาะเคราะห์เดือนกันยายน ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย 1

การนั้งสมาธิเป็นสิ่งง่ายๆทีเพื่อนๆหวยสดสามารถเริ่มทำที่บ้านได้เลย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสงบสุขให้กับเพื่อนๆ อีกทั้งยังช่วยให้ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองและลดอารมณ์ด้านลบลง

หวยสด : การถือศีล 5

หวยสด
หวยสดแนะนำ 7 วิธีสะเดาะเคราะห์เดือนกันยายน ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย 2

การรักษาศีล 5 ทั้งห้าข้อได้แก่ ห้ามฆ่าสัตว์, ห้ามลักทรัพย์, ห้ามผิดลูกเมียคนอื่น, ห้ามพูดเท็ด , ห้ามดื่่มสุราและของมึนเมา จะเป็นบ่อเกิดความดีงามของเพื่อนๆหวยสดทุกคนสซึ่งจะส่งผลดีต่อชีวิตและจิตวิญญาณอย่างแน่นอน

หวยสด : การทำบุญปล่อยสัตว์

หวยสด
หวยสดแนะนำ 7 วิธีสะเดาะเคราะห์เดือนกันยายน ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย 3

การทำบุญปล่อยสัตว์ซึ่งจะเป็นสัตว์เล็กๆแบบนกหรือปลา หรือจะเป็นสัตว์ขนาดใหญ่แบบโค-กระบือก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะสะดวกเพราะสุดท้ายล้วนเป็นการช่วย 1 ชีวิตที่เท่าๆกัน

หวยสด : การให้ทานแก่คนยากไร้

หวยสด
หวยสดแนะนำ 7 วิธีสะเดาะเคราะห์เดือนกันยายน ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย 4

การให้ทานแก่คนยากไร้เป็นการทำบุญที่เกิดขึ้นมาจากการมีจิตใจไม่ยึดติดไม่มีความละโมบโลภมาก ผลบุญจะหนุนให้เพื่อนๆหวยสดมีแต่ชีวิตที่สงบราบรื่น

หวยสด : การบริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ

หวยสด
หวยสดแนะนำ 7 วิธีสะเดาะเคราะห์เดือนกันยายน ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย 5

การบริจาคค่าน้ำค่าไฟให้แก่มูลนิธิจ่างๆที่ขาดแคลนทรัพย์ตามกำลังสะดวกของเพื่อนๆหวยสดก็นับเป็นการทำบุญที่ดีหนึ่งอย่าง

หวยสด : การขอขมากรรม

หวยสด
หวยสดแนะนำ 7 วิธีสะเดาะเคราะห์เดือนกันยายน ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย 6

การขอขมากรรมหรืออโหสิกรรมให้ผู้อื่นด้วยเป็นการปล่อยวางจิตใจของเราให้สงบและไม่ยึดติดกับเรื่องทีผ่่านๆมา

หวยสด : การถวายสังฆทาน

หวยสด
หวยสดแนะนำ 7 วิธีสะเดาะเคราะห์เดือนกันยายน ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย 7

การที่เพื่อนๆหวยสดถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์นั้น เชื่อว่าจะเป็นการสร้างสอาิสงส์ผลบุญให้ชีวิตเพื่อนๆหวยสดหมดเคราห์หมดโศกนั้นเอง

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด