การพยายามเสริมโชคหรือดวงชะตาชีวิตในด้านต่างๆเป็นเรื่องปกติที่เพื่อนๆหวยสดรวมถึงตัวหวยสดเองที่จะตั้งใจสรรหาวิธีการมาทำ เนื่องจากการเสริมดวงชะตาในเรื่องต่างๆนั้นย่อมหมายความว่าชีวิตของเราทุกคนจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้น หรือ ชีวิตจะดีขึ้นนั้นเอง ซึ่งหนึ่งในวิธีเสริมโชคลาภด้านเงินทองและการค้าที่เป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณนั้นคือ การใช้ยันต์เรียกทรัพย์ อาทิเช่น ยันต์นางกวัก หรือ ยันต์เซียนแปะโณงสีเป็นต้น ซึ่งยันต์แต่ละชนิดนั้นก็มีวิธีการใช้แตกต่างกันไป วันนี้ หวยสด อยากมาแนะนำถึง 7 ยันต์เรียกทรัพย์ที่เรียกได้ว่ามีอิทธฤทธิ์โด่งดังไปทั่วนั้นเอง

ยันต์นางกวัก

หวยสด

ยันต์อันแรกที่หวยสดอยากแนะนำคือ ยันต์นางกวักซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่นิยมเป็นที่บูชากันในหมู่เพื่อนๆหวยสด ที่ประกอบอาชัพโดยการค้าขายเนื่องจาก ยันต์นางกวักนั้นว่ากันว่าจะช่วยกวักเรียกโชคเรียกทรัพย์ให้มาเข้ากระเป๋านั้นเอง โดยยันต์นางกวักนั้นมักจะต้องนำมาใส่กรอบพร้อมกับติดบนผนังที่หันออกไปข้างนอกร้านแต่ต้องต่ำกว่าหิ้งพระนั้นเอง

ยันต์ชูชก

หวยสด

ยันต์ที่สองทีหวยสดอยากแนะนำคือ ยันต์ชูชก ซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะคุ้นเคยถึงชื่อชูชกกันดีจากวรรณคดีไทยที่เราทุกคนต่างเคยเรียนมา ซึ่งชูชกนั้นนอกจาเรื่องความโลภและความตะกละที่เรารู้จักกันนั้น แท้จริงแล้วชูชกนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการเจรจาที่สูงมาก หากเพื่อนๆ หวยสด ท่านใดมียันต์นี้ก็จะช่วยเรื่องการเจรจาเป็นอย่างมาก โดยมีคาถาบูชาชูชกดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

อุล ลุม ปะ ฐะ มัง ภันเต ยัง ยัง

ปุริโสวา อิตถีวา ทุเรหิวา สมิเปหิวา

เถรัสสะ อานุภาเวนะ สทาโหติ ปิยังมะมะ

ยันต์ 5 แถว

หวยสด

ยันต์ที่สามที่หวยสดอยากแนะนำคือ ยันต์ที่โด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศโดยถึงขั่นที่ว่ามีดาราฮอลลี่วู้ดที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อสักยันต์นี้เลยทีเดียว โดยยันต์นี้มีชื่อเรียกกันว่า ยันต์ 5 แถวนั้นเอง โดยแถวทั้ง 5 แถวนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันไปดังนี้

  • แถวที่ 1 หมายถึงการช่วยปรับแก้ฮวงจุ้ยของที่พักอาศัยของเพื่อนๆทุกคน
  • แถวที่ 2 หมายถึงการช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต และเปลี่ยนเรื่องร้ายทั้งหมดให้กลายเป็นเรื่องดี
  • แถวที่ 3 หมายถึงการปกป้องเพื่อนๆทุกคนจากพลังงานไม่ดีที่อาจะเข้ามาในชีวิต
  • แถวที่ 4 หมายถึงการจะช่วยดึงดูดพลังงานด้านบวกและโชคลาภเข้ามาในชีวิต
  • แถวที่ 5 หมายถึงการเสริมดวงเมตตามหานิยมแก่เพื่อนๆทุกคนนั้นเอง

ยันต์พญาเต่าเรือน

หวยสด

ยันต์ที่สี่ที่หวยสดอยากแนะนำคือ ยันต์ที่เรียกกันว่ายันต์พญาเต่าเรือนนั้นเอง ซึ่งว่ากันว่า พญาเต่าเรือนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะช่วยให้เหล่ามวลมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง เพราะตัวพญาเต่าเรือนนั้นเป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์ที่เป็นการสเวยชาติขององค์พระพุทธเจ้าในสมัยก่อนนั้นเอง โดยมีคาถาบูชาพญาเต่าเรือนเพื่อเสริมคุณด้านโลคลาภดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

นะมะพะทะ นาสังสิโม สังสิโมนา

สิโมนาสัง โมนาสังสิ นะอุทะกะ เมมะอะอุอะ

ยันต์โสฬสมงคล

หวยสด

ยันต์ที่ห้าที่หวยสดอยากแนะนำคือ ยันต์ที่นับเป็นยันต์มงคลชั้นสูงเลยทีเดียวเพราะเป็นยันต์ที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าอัญเชิญมาเลยทีเดียว โดยยันต์นนี้นั้นมีขื่อเรียกส่า ยันต์โสฬสมงคล ซึ่งเป็นยันต์ที่ประกอบไปด้วยตัวเลข 3 ชั้น ชั้นนอกเป็นตัวเลขทั้งหมด 16 ชั้นที่มีความหมายถึงถิ่นที่อยู่ของพระพรหมทั้ง 16 ชั้น โดนเป็นยันต์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ มาเพื่อประดิษฐานไว้ที่บนส่วนยอดสูงสุดของเสาหลักเมือง เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับบ้านเมืองให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและปกป้องบ้านเมืองจากภยันตรัยทั้งปวงอีกด้วย โดยมีพระคาถาโสฬสมงคลของหลวงปู่เอี่ยมที่หวยสดอยากแนะนำให้สวยดเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยันต์อีกด้วยดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

โสฬะสะมังคะลัญเจวะ   นะวะโลกุตตะระธัมมะตา

จัตตาโรจะมหาทีปาปัญจะพุทธามหามุนี   ตรีปิฏะกะธัมมักขันธา

ฉะกามาวะจะราตะถาปัญจะทัสสะกะเวสัจจัง   ทะสะมังสีละเมวะจะ

เตรัสสะธุตังคาจะปาฎิหารัญจะทะวาทัสสะ   เอกะเมรุจะ 

สุราอัฎฐะ   ทะเวจันทังสุริยังสัคคาสัตตะโพชฌังคาเจวะ 

จุททัสสะจักกะวัตติจะ   เอกาทะสะวิสะณุราชาสัพเพเทวา

สะมาคะตา   มังรักขันตุ

ปะลายังตุ   เตสัพพะทา

เอเตนะ   มังคะละเตเชนะ

สัพพะโสตถี   ภะวันตุ เม ฯ

ยันต์นกสาริกา

หวยสด

ยันต์ที่หกที่หวยสดอยากแนะนำคือยันต์นกสาริกา ซึ่งเป็นยันต์ที่เหมาะกับเพื่อนๆที่กำลังประกอบการค้าขายหรือทำอาชีพที่จำเป็นต้องพบปะกับผู้คนมากมาย เนื่องจากยันต์นกสาริกานี้นั้น นอกจากจะให้คุณในด้านเมตตามหานิยมแก่เพื่อนๆทุกคนแล้ว ยังช่วยเสริมดวงชะตาและความสามารถในเรื่องของการพูดคุยและเจรจา ให้เพื่อนๆสามารถต่อรองคู่กรณีการค้าให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้เสมอ โดยมีคาถาบูชายันต์นกสาริกาดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ

พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ

พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ

อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต

ยันต์นกคุ่ม

หวยสด

ยันต์สุดท้ายที่หวยสดอยากแนะนำคือ ยันต์นกคุ่มซึ่งมีอิทธฤทธิ์ในการช่วยเพื่อนๆคุ่มครองทรัพย์สินที่ตนเองกำลังครอบครองอยู่ อีกทั้งยังช่วยเสริมดวงด้านโชคลาภให้ชะตาชีวิตเรียกเพียงแต่เงินทอง,โชคดี,และกำไรเข้ามานั้นเอง โดยมีคาถาบูชายันต์นกคุ่มดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

สันติ ปักขา อะปัตตะนะ สันติ

ปาทา อะวัญจะนา มาตา ปิตา

จะนิกขันตะ ชาตะ เวหะปฏิกะมะ

กลุ่มหวยหรือ กลุ่มที่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆหวยสดที่ต่างก็เป็นคอหวยเพื่อเป็นการหาคำใบ้เลขเด็ด เพื่อที่จะลุ้นโชคให้หน้าโพยหวยนั้นเป็นสีเขียวกันทั้งหน้านั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หวยสดเขื่อว่าเพื่อๆต่างให้ความสำคัญ เพรากลุ่มหวยเหล่านี้นั้นสามารถช่วยให้ทุกๆคนสามารถรับทรัพย์ได้อย่างมหาศาล แต่หากเจ้าแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่เพื่อนๆอยู่นั้นเป็นกผู้นำที่มีการใบ้เลขมั่วซั่วและทำให้หน้าโพยหวยนั้นมีแต่สีแดงก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเข้าเล่นลุ้นโชคตามเลขเด็ดที่ได้มาจากเข้าแม่ประจำกลุ่มหวยนั้น ตัวเพื่อนๆเองก็ควรที่จะคำนวณถึงเงินทุนที่เราสามารถนำไปลงทุนในแต่ละชุดเลขเด็ดที่เจ้าแม่ใบ้มาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมากแค่ไหนน อาทิ เช่น เลข 1 3 6 7 8 หากเพื่อนๆเลือกที่จะเข้าเล่นแบบรูดหน้าตัวละ 1 บาทนั้น เท่ากับว่า โอก่าที่จะถูกรางวัลนั้นอยู่ที่ 50% และจได้กำไรทั้งหมด 44 บาทต่อ 1 รอบนั้นเอง (อัตราจ่ายหวยยี่กี 2 ตัว อยู่ที่บาทละ 94 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ Huaysod ทุกท่านต่างสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการถูกรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น

วันนี้หวยสดเลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกับ กลุ่มหวย หวยสด ที่มีเจ้าแม่ประจำกลุ่มเป็นผู้ที่เจนจัดในวงการใบ้หวย ที่พร้อมจะตามหาเลขเด็ดมาจากทุกที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ให้กับทุกคนนั้นเอง แน่นอนหาก Huaysod การันตีเพื่อนๆว่าจะถูกหวยทุกรอบคงเป็นไปไม่ได้ แต่หวยสดสามารถสัญญาได้ว่าทุกๆการลงทุนของเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด