หวยสด พามาแนะนำคาถาขอลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าตัว ” พระสิวลี” พลิกจากจนให้กลับมารวยได้แน่นอน

หวยสด พามาแนะนำคาถาขอลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าตัว ” พระสิวลี” พลิกจากจนให้กลับมารวยได้แน่นอน

หวยสดเชื่อว่า เราทุกคนนน่าจะต้องเคยได้ยินชื่อ พระสิวลี มาบ้างเนื่องจากท่านค่อนข้างมีชื่อเสียงในฐานะ 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก ที่มีชื่อเสียงในทางลาภที่สูง เนื่องจากบารมีอันสูงส่ง ส่งผลให้หลายๆคนเชื่อกันว่ากรากราบไหว้บูชาม่านจะนำมาซึ่งโชคลาภด้านการเงิน และ สินทรัพย์อันมหาศาล วันนี้หวยสดจะมาแนะนำวิธีการบูชาพระสิวลี รวมถึง คาถาขอลาภทรัพย์ประจำวันเกิดอีกด้วย

การกราบไหว้บูชาพระสิวลี ให้บูชาด้วย

หวยสด
หวยสด
หวยสด พามาแนะนำคาถาขอลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าตัว " พระสิวลี" พลิกจากจนให้กลับมารวยได้แน่นอน 1
หวยสด

1)บูชาด้วยน้ำผึ้ง, ผลไม้สด, ดอกไม้ขาว, หรือ ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม รวมถึงดอกบัวทุกชนิด ชนิดละ 3 ดอก, 5 ดอก, หรือ 7 ดอก

หวยสด
หวยสด พามาแนะนำคาถาขอลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าตัว " พระสิวลี" พลิกจากจนให้กลับมารวยได้แน่นอน 2

2)น้ำสะอาด 1 แก้วโดยต้องลอยดอกมะลิไว้บนน้ำ

หวยสด
หวยสด พามาแนะนำคาถาขอลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าตัว " พระสิวลี" พลิกจากจนให้กลับมารวยได้แน่นอน 3

3)จุดธุป 3 ดอก และเทียนบูชา 1 เล่ม

huaysod ยังเจอเพิ่มเติมอีกว่า การถวายผลไม้สด และ น้ำผึ้งควรถวายในวันพฤหัสบดี ขณะที่วันอื่นๆหวยสดแนะนำให้ถวายเป็นดอกไม้แทนจะดีกว่า

พระคาถาบูชาขอลาภทรัพย์ประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

1)วันอาทิตย์

หวยสด
หวยสด พามาแนะนำคาถาขอลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าตัว " พระสิวลี" พลิกจากจนให้กลับมารวยได้แน่นอน 4

สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ หวยสดขอแนะนำให้ภาวนาทั้งหมด 6 จบ โดยคาถาจะมีอยู่ว่า

“ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะฯ

2)วันจันทร์

หวยสด
หวยสด พามาแนะนำคาถาขอลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าตัว " พระสิวลี" พลิกจากจนให้กลับมารวยได้แน่นอน 5

สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ หวยสดขอแนะนำให้ภาวนาทั้งหมด 15 จบ โดยคาถาจะมีอยู่ว่า

“ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะปีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

3)วันอังคาร

หวยสด
หวยสด พามาแนะนำคาถาขอลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าตัว " พระสิวลี" พลิกจากจนให้กลับมารวยได้แน่นอน 6

สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคาร หวยสดขอแนะนำให้ภาวนาทั้งหมด 8 จบ โดยคาถาจะมีอยู่ว่า

“ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะยาทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ”

4)วันพุธ

หวยสด
หวยสด พามาแนะนำคาถาขอลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าตัว " พระสิวลี" พลิกจากจนให้กลับมารวยได้แน่นอน 7

สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธ หวยสดขอแนะนำให้ภาวนาทั้งหมด 17 จบ โดยคาถาจะมีอยู่ว่า

“ทิตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันติรัง สัพพะสุขาวะหา ฯ”

5)วันพฤหัสบดี

หวยสด
หวยสด พามาแนะนำคาถาขอลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าตัว " พระสิวลี" พลิกจากจนให้กลับมารวยได้แน่นอน 8

สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดี หวยสดขอแนะนำให้ภาวนาทั้งหมด 19 จบ โดยคาถาจะมีอยู่ว่า

“ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา”

6)วันศุกร์

หวยสด
หวยสด พามาแนะนำคาถาขอลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าตัว " พระสิวลี" พลิกจากจนให้กลับมารวยได้แน่นอน 9

สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ หวยสดขอแนะนำให้ภาวนาทั้งหมด 21 จบ โดยคาถาจะมีอยู่ว่า

“ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะรปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทา ฯ”

7)วันเสาร์

หวยสด
หวยสด พามาแนะนำคาถาขอลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าตัว " พระสิวลี" พลิกจากจนให้กลับมารวยได้แน่นอน 10

สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ หวยสดขอแนะนำให้ภาวนาทั้งหมด 10 จบ โดยคาถาจะมีอยู่ว่า

“ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรมหา จะ ปูชิตัง สัพพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ ฯ

การสวดพระคาถาสิวลีประจำวันนั้น huaysod อยากแนะนำให้ทุกๆคนสวดให้ได้ทั้ง 7 วันในอาทิตย์จะทำให้เกิดผลดีกับทุกคนมากกว่าการสวดๆหยุดๆวันเว้นวัน รวมถึงถ้า คุณอยากขอลาภพิเศษ เนื่องในเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในวันนั้นๆ อาทิเช่น มีกาารติดต่อธุรกิจในวันนั้นพอดี หวยสด ก็แนะนำว่าสามารถสวยพระคาถาสิวลีประจำวันก่อนได้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับทรัพย์ให้เพิ่มมากขึ้น