ราหูย้ายราศี 30 มีนาคมนี้

หวยสด

Huaysod พบผู้ใดต้องการสักการะพระราหูเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตก็สามารถทำได้ มันเหมือนกับการเตือนตัวเองว่าราหูย้ายมาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม และใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งชีวิตจะเปลี่ยนไปอีกครั้ง
บูชาพระราหูอย่างไร ให้เป็นมงคล ในปี พ.ศ. 2565 พระราหูจะย้ายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 02:24 น. ตามปฏิทินโหราศาสตร์ สำหรับใครที่อยากตื่นมาไหว้ตอนราหูเคลื่อนไหวก็ทำได้ ดร.จางแนะนำว่าเวลาสักการะคือ 20:12 น. ซึ่งเป็นคืนวันพุธ เนื่องในวันราหู เข็มนาฬิกาเวลา 20:12 น. ชี้ไปที่เลข 8 และ 12 ซึ่งเป็นพลังของราหูและราหูตามลำดับ
วิธีบูชาพระราหูที่ถูกต้อง หันหน้าไปทิศไหน
การไหว้ดาวราหูย้าย ผู้ไหว้ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศของพระราหู

หวยสด พบวิธีไหว้พระราหูที่ถูกต้อง ของไหว้ 8 อย่าง 12 อย่าง

สำหรับจำนวนของไหว้ที่ใช้ไหว้พระราหูนั้น คือ ของดำ 8 อย่าง หรือ 12 อย่าง ซึ่งเลขทั้ง 2 นี้เกี่ยวข้องกับเลขของพระราหูนั่นเอง มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ของคาว เครื่องดื่ม และขนมสีดำ ยกตัวอย่างเช่น

ซุปไก่

ไข่เยี่ยวม้า

โคล่า

กาแฟดำ

ขนมเปียกปูน

ข้าวเหนียวดำ

เฉาก๊วย

ช็อกโกแลต

ธูป (มีหรือไม่ก็ได้)

การไหว้ราหู ควรไหว้ตามกำลังที่มี เน้นความสะดวก หากไม่สามารถจัดของไหว้ได้ เพียงแค่ตั้งจิตสวดมนต์ก็เพียงพอแล้ว

บทสวดมนต์ ไหว้พระราหู

นะโม ฯ 3 จบ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

พระคาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะโตลาโม โทลาโมมะมะ

โทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

พระคาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะโตลาโม โทลาโมมะมะ

โทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

คำถวายของบูชาพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง

สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง

อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ

พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขนะจะ

ข้าแต่พระราหู เทพแห่งโชคลาภอันศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุด

ข้าขอบูชาท่านด้วยของดำ 8 อย่าง ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากโรคภัย และอันตรายใดๆ

ขอให้ท่านประทานพร โชคลาภ ความร่ำรวย ทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้า ด้วยเทอญ

คาถาบูชาพระราหู

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (12 จบ)

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ของบูชาพระราหูด้วยของดำ (8 หรือ 12 อย่าง)

ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี

ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใดๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว

ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ อธิษฐานเรื่องอื่นๆ ที่ปรารถนา…

คาถาลาของไหว้

เสสัง มังคะลา ยาจามิ

(ใช้สวดลาของไหว้เมื่อธูปใกล้หมด)

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

(ใช้สวดก่อนรับประทานของไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล)