Huaysod งง งานศพทิพย์! หนุ่มวัย จัดพิธีเหมือนจริงทุกขั้นตอน

หวยสด

งง งานศพทิพย์! หนุ่มวัย จัดพิธีเหมือนจริงทุกขั้นตอน

ข่าวหวยสดรายงานชาวบ้านสระปาเนียตถนนหนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้เข้าร่วมพิธีสวนศพนายศักดิ์ชัย วัย 41 ปี ที่เสียชีวิตที่ไต้หวันเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ญาติ 65 ปี ชราไม่สามารถนำศพนายศักดิ์ชัยกลับไทยไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ อนึ่ง ไต้หวันได้จัดพิธีฌาปนกิจนายศักดิ์ชัยแล้ว ตามประเพณีของชาวไต้หวัน ญาติๆ ในประเทศไทย

ได้จัดงานศพให้นายสชัย ตามประเพณีไทยทุกอย่างยกเว้นศพในโลงเป็นหุ่นเชิด พิธีทางพุทธศาสนาทั้งหมดจะจัดขึ้นโดยการตัดรูปถ่ายของผู้ตายแล้วแนบไว้มีพิธีรดน้ำที่งานศพ บทสวดอัญเชิญพระภิกษุให้สวดศพเสมือนมีศพอยู่ในโลงศพจริงๆ

หวยสด ตามต่อและรู้ว่าเป็นเพราะอยู่คนละที่ ซึ่งนางดวงตา ญาติของผู้ตายบอกว่า สาเหตุที่ต้องจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพและเผาศพของนายศักดิ์ชัยในครั้งนี้ ก็เพราะว่า ญาติๆ ทุกคนไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานศพผู้ตายในต่างประเทศได้ จึงได้มีแนวความคิดนี้ขึ้นมา โดยผู้ตายเป็นคนดี ขยัน และเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านจึงร่วมใจกันประกอบพิธีงานศพทิพย์ขึ้นมาดังกล่าวแทน

ญาติผู้เสียชีวิต นางสาวฐาลี พวง กล่าวว่า “สาเหตุของการ “บำเพ็ญกุศลศพ” ในครั้งนี้ รวมทั้งการสวดศพและการฌาปนกิจนายศักดิ์ชัย เป็นเพราะญาติทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปร่วมงานศพของผู้ตาย

. จึงเสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาผู้ตายใจดี ขยัน อดทน เป็นที่รักของชาวบ้าน ชาวบ้านจึงรวมตัวกันจัด “พิธีบำเพ็ญกุศล” ญาติพี่น้องได้จัดพิธีทางพุทธศาสนา รวมทั้งงานศพ ฝังศพ และสวดมนต์อภิธรรม การเชิญภิกษุไปฝังศพพระอภิธรรมก็เหมือนมีศพอยู่ในโลงศพจริงๆ